ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

  Бібліографічне посилання: Тарасенко О.Ф. ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Chernyhovskye_eparkhyalnye_z (останній перегляд: 19.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

"ЧЕРНИГОВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ" (1912— 17 — "Вера и Жизнь") — офіц. часопис Черніг. єпархії РПЦ. Засновані в липні 1861 істориком і черніг. архієпископом Філаретом (Гумілевським). Журнал складався з двох частин: щотижневої офіційної та неофіційної, яка виходила один раз на два тижні. Неофіц. частина часопису називалася "Прибавление к Черниговским епархиальным известиям". Випуски мали порядкові номери від 1 до 24, а іноді зазначалися лише числа, відповідно, 1-ше і 15-те кожного місяця, інколи те й інше одночасно. Архієпископ Філарет (Гумілевський) одразу спрямував часопис на історико-краєзнавчу тематику. Після його смерті 1866 редакція журналу, що складалася переважно з викладачів Черніг. духовної семінарії, поступово відійшла від регіональної проблематики. Сторінки видання заповнювалися здебільшого статтями теор. змісту. Кращі традиції засновника єпархіального часопису почали поволі відновлюватися в 1890-х рр.

Припинили своє існування 1911, точніше, були перейменовані. Наприкінці останнього № 24 редакція повідомляла, що: ""Черниговские епархиальные известия” припиняють своє самостійне існування. Замість них буде видаватися новий журнал "Вера и Жизнь”". Відтепер офіц. видавцем журналу стало Братство Святого Михаїла, князя Чернігівського, засноване 1888 при Черніг. духовній семінарії. Програма часопису передбачала такі тематичні розділи: "1) богословсько-філософський відділ; 2) пастирсько-місіонерський відділ; 3) церковно-історичний відділ; 4) літературно-педагогічний відділ; 5) церковно-громадський". У журналі "Вера и Жизнь", на відміну від "Ч.е.и.", друкувалася спочатку неофіц. частина, в якій пагінація сторінок кожного наступного номера починалася заново, а потім — офіційна, де пагінація була наскрізною через усі річні номери.

Журнал виходив нерегулярно. Видання було припинено 1917 (№ 3—4). Постановою надзвичайного з’їзду духовенства та мирян Черніг. єпархії було ухвалено рішення на наявні засоби видавати газ. "Черниговский вестник".

Черніг. єпархіальні часописи містять статті з історії Чернігівщини і загалом України 10—19 ст., матеріали про Першу світову війну, поширення революц. ідей різних відтінків і ролі Церкви в запобіганні їхньому впливові на світогляд простих людей, життя і творчість письменників, церк. діячів та ін. Серед авторів статей і публікаторів істор. джерел були Філарет (Гумілевський), О.Ханенко, Г.Милорадович, П.Добровольський, М.І.Петров, В.Дроздов, В.Модзалевський, А.Страдомський, О.Єфимов. Статті та матеріали, надруковані в "Ч.е.и." та "Вере и Жизни", відображають сусп. процеси в Пн. Лівобережжі, церковно-реліг. життя Черніг. єпархії у 2-й пол. 19 — на поч. 20 ст.

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Карпинский К. Указатель статей по археологии, истории и этнографии, помещенных в «Черниговских епархиальных известиях» за 1861—1905 гг. В кн.: Труды Черниговской губернской архивной комиссии, вып. 6, отд. 2, ч. 2. Чернигов, 1905
 2. Указатель статей, помещенных в «Прибавлениях к Черниговским епархиальным известиям» за 1861—1905 гг. Чернигов, 1907
 3. Періодичні видання Чернігівської єпархії: «Прибавление к Черниговским епархиальным известиям» (1906—1911), «Вера и Жизнь» (1912—1917): Бібліографічний покажчик. Чернігів, 2003
 4. Гейда О.С. «Черниговские епархиальные известия»: історія створення та діяльність (1861—1911 рр.). «Сіверянський літопис», 2007, № 2
 5. Блакитний М. Біографічні матеріали про редакторів часописів «Черниговские епархиальные известия» та «Вера и жизнь». «Сіверщина в історії України: Збірник наукових праць» (К.—Глухів), 2011, вип. 4

Посилання:
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ДРОЗДОВ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ
 • ФІЛАРЕТ, У МИРУ – ГУМІЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕТРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЄПАРХІАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 • ФІЛАРЕТ, У МИРУ – ГУМІЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • НІС СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)