ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

  Бібліографічне посилання: Галушко К.Ю. ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Elitaryzmu_pidkhid_v_istor_nauci (останній перегляд: 25.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ

ЕЛІТАРИЗМУ ПІДХІД В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ – методологічний напрям в історіографії, згідно з яким рушійним чинником істор. процесу є дії провідної верстви сусп-ва – еліти.

Своїми коріннями підхід сягає антич. філософії (Платон, Арістотель) та історіографії доби Відродження (італ. політ. мислитель Н.Макіавеллі). Як наук. напрям він сформувався в політ. історії 18–19 ст. під впливом ідей романтизму ( Т.Карлейль) та волюнтаризму (Ф.Ніцше). У 2-й пол. 19 ст. стає складовою ч. державницького напряму в історіографії Німеччини, Польщі, Російської імперії, а в 20 ст. і в Україні (В.Липинський, В.Дорошенко; див. Державницький напрям в українській історіографії). На поч. 20 ст. він збагачується ідеями з соціології та політ. наук (італ. соціологи В.Парето, Г.Моска, Р.Міхельс), зазнає впливу з боку консерватизму (Х.Ортега-і-Гассет, П.Вірек, амер. соціолог Д.Белл та ін.) та інтелектуальних течій критики т. зв. масового сусп-ва (див. Масового суспільства теорія) і близьких до них циклічності теорій (О.Шпенглер, А.-Дж.Тойнбі).

Первісно поняття "еліта" тлумачилося як спадкова аристократія чи як аристократія духу. Поступово воно "соціологізувалося" і сьогодні ототожнюється переважно з такими поняттями, як "професійна еліта" (В.Парето), "провідна верства" (В.Липинський), "активна меншість" (А.-Дж.Тойнбі), "меритократія" (П.Вірек), "білі комірці" (Д.Белл). Подекуди воно визначається в біоенергетичному сенсі, напр., як "пасіонарії" (Л.Гумільов). Проблеми еліти є важливим напрямом досліджень у соціальній історії та антропології історичній.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Ашин Г.К. Современные теории элиты: критический очерк. М., 1985
 2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. К., 1996
 3. Ливен Д. Аристократия в Европе. 1815–1914. СПб., 2000
 4. Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика, вип. 1–2. К., 2000–04
 5. Галушко К. Консерватор на тлі доби. В'ячеслав Липинський і суспільна думка європейських "правих". К., 2002.

Посилання:
 • АНТРОПОЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • АРІСТОТЕЛЬ
 • АРИСТОКРАТІЯ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДОРОШЕНКО ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
 • ЕЛІТА
 • КАРЛЕЙЛЬ ТОМАС
 • КОНСЕРВАТИЗМ: ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА І РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА ТЕОРІЇ В СУСПІЛЬНИХ НАУКАХ
 • НІЦШЕ ФРІДРІХ-ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
 • ПЛАТОН
 • РОМАНТИЗМ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ШПЕНГЛЕР ОСВАЛЬД
 • СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ
 • ТОЙНБІ АРНОЛЬД-ДЖОЗЕФ
 • ЦИКЛІЧНОСТІ ТЕОРІЇ
 • ВІДРОДЖЕННЯ, РЕНЕСАНС

 • Пов'язані терміни:
 • ЕЛІТА
 • ЕВОЛЮЦІОНІЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • ФАШИЗМ
 • ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
 • ТОЙНБІ АРНОЛЬД-ДЖОЗЕФ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)