ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ

  Бібліографічне посилання: Путро О.І. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gen_pidskarbij (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ – один із вищих урядовців в Укр. козац. д-ві 2-ї пол. 17–18 ст., чл. генеральної старшини. Керував військ. скарбницею, що тривалий час традиційно вважалася власністю гетьмана. Уряд (посаду) Г.п. скасовано наприкінці 60-х рр. 17 ст. Відновлено 1728 за гетьмана Д.Апостола, коли на уряд Г.п. було призначено двох осіб (українця і росіянина). Відтоді Г.п. очолювали найвищі фінансово-стат. установи Гетьманщини, робота яких найретельніше контролювалася царським урядом (Генеральна скарбова канцелярія і Генеральна лічильна комісія). Найповніше уявлення про осн. функції Г.п. в період Гетьманщини подає "інструкція" гетьмана К.Розумовського від лип. 1760, за якою в обов'язок Г.п. ставили догляд за збиранням існуючих податків, відомостей від усіх міськ. магістратів (крім київ.) про їхні прибутки та видатки, контроль за станом "вільних військових сіл" та рангових маєтностей, витратою грошей у Генеральній військовій канцелярії та Генеральному військовому суді, заг. кер-во поштою. Як і ін. ген. старшини, Г.п. виконував й особисті доручення гетьмана. Уряд Г.п. ліквідовано у зв'язку з ліквідацією гетьманату інституту (1764).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Окиншевич Л. Генеральна старшина на Лівобережній Україні XVII–XVIII вв. В кн.: Праці Комісії для виучування історії західноруського та українського права, вип. 2. К., 1926
 2. Його ж. Генеральна рада на Україні-Гетьманщині XVII–XVIII ст. Там само, вип. 6. К., 1929
 3. Путро А.И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. К., 1988.

Посилання:
 • АПОСТОЛ ДАНИЛО ПАВЛОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СКАРБОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • МАГІСТРАТ
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АПОСТОЛИ
 • ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СКАРБОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГУДОВИЧІ
 • ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ
 • КАНЦЕЛЯРІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АРТИЛЕРІЇ
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ (КОВАЛІВСЬКИЙ) ІВАН
 • ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ
 • МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • МЕМУАРИ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • ПІДСКАРБІЙ
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • РАКУШКИ-РОМАНОВСЬКІ
 • РАНГОВІ МАЄТНОСТІ
 • РІШИТЕЛЬНІ ПУНКТИ 1728
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)