ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

  Бібліографічне посилання: Кудлай О.Б. ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gen_sek_at_UCR (останній перегляд: 24.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ – виконавчий орган Української Центральної Ради, що діяв з 28(15) черв. 1917 до 22(09) січ. 1918. За визначенням УЦР, був "вищим революційним органом українського народу". Ств. після проголошення I Універсалу УЦР (див. Універсали Української Центральної Ради) в складі 8 ген. секретарств і ген. писаря: В.Винниченко (Українська соціал-демократична робітнича партія) – голова секретаріату та ген. секретар внутр. справ; Х.Барановський (безпарт.) – ген. секретар фінансів; С.Єфремов (Українська партія соціалістів-федералістів) – ген. секретар міжнац. справ; С.Петлюра (УСДРП) – ген. секретар військ. справ; Б.Мартос (УСДРП) – ген. секретар земельних справ; В.Садовський (УСДРП) – ген. секретар суд. справ; І.Стешенко (УСДРП) – ген. секретар освіти; М.Стасюк (Українська партія соціалістів-революціонерів) – ген. секретар харчових справ; П.Христюк (УПСР) – ген. писар. Перша декларація секретаріату була оголошена В.Винниченком на 5-й сесії УЦР і затверджена її пленумом 10 лип.(27 черв.) 1917. У результаті переговорів УЦР з міністрами Тимчасового уряду в Києві Ген. секретаріат був визнаний останніми як крайовий орган управління в Україні, склад якого затверджувався Тимчасовим урядом зі згоди УЦР. Виходячи з домовленості з міністрами Тимчасового уряду, УЦР був розроб-лений "Статут вищого управління Україною", згідно з яким Ген. секретаріат мав формуватися УЦР, був їй підзвітним, затверджувався Тимчасовим урядом та мав складатися з 12 ген. секретарів: внутр., фінансових, війсьК., продовольчих, земельних, міжнац. справ, юстиції, освіти, торгівлі й пром-сті, пошт і телеграфу, праці, шляхів, а також ген. контролера та ген. писаря. 28(15) лип., після доповнення складу УЦР представниками нац. меншин та Всеукраїнською радою робітничих депутатів, затверджено новий склад Ген. секретаріату: голова секретаріату і ген. секретар внутр. справ – В.Винниченко; ген. секретарі: земельних справ – Б.Мартос, фінансових – Х.Барановський, суд. – В.Садовський, освіт. – І.Стешенко, продовольчих – М.Стасюк, військових – С.Петлюра, шляхів – В.Голубович (УПСР), міжнац. справ – О.Шульгін (УПСФ), пошт і телеграфу – О.Зарубін (рос. есер; див. Партія соціалістів-революціонерів), ген. контролер – М.Рафес (Бунд), ген. писар – П.Христюк. Товаришами ген. секретаря міжнац. справ було обрано: М.Зільберфарба (Об'єднана єврейська соціалістична робітнича партія) та М.Міцкевича (безпарт.). Лишилися вільними посади ген. секретаря праці та торгівлі й ген. секретаря пром-сті. Відмовившись затвердити Статут, Тимчасовий уряд видав "Тимчасову інструкцію Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні" 1917, яка після довгих вагань була прийнята УЦР 20(07) серп. 1917. "Інструкція…" зменшувала кількість ген. секретарів до 7, місц. влада підпорядковувалася Ген. секретаріатові як вищому органові Тимчасового уряду в Україні, секретаріат призначався цим урядом за домовленістю з УЦР. З огляду на прийняття Інструкції…, Ген. секретаріат пішов у відставку. Формування нового секретаріату доручили Д.Дорошенку, однак 31(18) серп. він відмовився від кер-ва Ген. секретаріатом. 3 верес.(21 серп.) УЦР ухвалила наступний склад Ген. секретаріату: голова і ген. секретар внутр. справ – В.Винниченко; ген. секретарі: справ освіти – І.Стешенко, фінансів – М.Туган-Барановський (УПСФ), землеробства – М.Савченко-Більський (УПСР), міжнац. справ – О.Шульгін, ген. контролер – О.Зарубін, ген. писар – О.Лотоцький (УПСФ), комісар України при Тимчасовому уряді – П.Стебницький (УПСФ). Цей склад був затверджений Тимчасовим урядом 14(01) верес. 1917. У виданому останнім 10 жовт. (27 верес.) зверненні гол. завданням діяльності секретаріату оголошувалося зміцнення нового ладу в Україні. Після Жовтневого перевороту в Петрограді 1917 в умовах збройної боротьби за владу в Києві 14(01) листоп. УЦР поповнила склад Ген. секретаріату ген. секретарями: продовольчих справ – М.Ковалевський (УПСР), військ. – С.Петлюра, суд. справ – М.Ткаченко (УСДРП), пошт і телеграфу – О.Зарубін, праці – М.Порш (УСДРП), торгівлі і пром-сті – В.Голубович. Після проголошення III Універсалу УЦР зі складу секретаріату вийшли М.Туган-Барановський, М.Савченко-Більський, О.Зарубін, О.Лотоцький, пізніше – С.Петлюра. У січ. 1918 Ген. секретаріат мав наступний склад: голова і ген. секретар внутр. справ – В.Винниченко, ген. секретарі: судових справ – М.Ткаченко, військ. справ і праці – М.Порш, земельних – О.Зарудний (УПСР), продовольчих – М.Ковалевський, міжнар. – О.Шульгін, шляхів – В.Єщенко (безпарт.), пошт і телеграфу – М.Шаповал (УПСР), мор. справ – Д.Антонович (УСДРП), в.о. справ фінансових – В.Мазуренко (УСДРП), торгівлі і пром-сті – В.Голубович, освіт. – І.Стешенко, рос. справ – Д.Одинець (рос. партія нар. соціалістів; див. Трудовики), єврейс. – М.Зільберфарб, польс. – М.Міцкевич, ген. контролер – О.Золотарьов (Бунд), в. о. ген. писаря – І.Мірний (УПСФ). IV Універсалом УЦР (22(09) січ. 1918) Ген. секретаріат перетворювався на Раду народних міністрів Української Народної Республіки.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Винниченко В. Відродження нації, ч. 1–3. К. – Відень, 1920
 2. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції, т. 1–4. Відень, 1921–22
 3. Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр., т. 1. Ужгород, 1932
 4. Грушевський М.С. Українська самостійність й її історична необхідність. В кн.: Грушевський М.С.
 5. Ковалев-ський М. При джерелах боротьби. Інсбрук, 1960
 6. Велика українська революція (матеріали до історії відновлення української державності): Календар історичних подій за лютий 1917 – березень 1918. Нью-Йорк, 1967
 7. Юрченко О. Українсько-російські стосунки після 1917 р. в правничому аспекті. Мюнхен, 1971
 8. Грушевський М. Спомини. "Київ", 1989, № 9–12
 9. Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної Ради. К., 1993
 10. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. К., 1993
 11. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали, т. 1–2. К., 1996–97
 12. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. К., 1997
 13. Солдатенко В. Українська революція: концепція та історіографія. К., 1997.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • БАРАНОВСЬКИЙ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ
 • ГОЛУБОВИЧ ВСЕВОЛОД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • МАРТОС БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
 • МАЗУРЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
 • МІРНИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА СОЦІАЛІСТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ
 • ОДИНЕЦЬ ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОРШ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (РНМ УНР)
 • САДОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
 • САВЧЕНКО-БІЛЬСЬКИЙ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ШАПОВАЛ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ
 • ШУЛЬГИН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • СТАСЮК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕТРО ЯНУАРІЙОВИЧ
 • СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ
 • ТРУДОВИКИ
 • ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ (1917)
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ УСДРП
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ - ФЕДЕРАЛІСТІВ (УПСФ)
 • УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (УПСР)
 • УНІВЕРСАЛИ УЦР
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА РОБІТНИЧИХ ДЕПУТАТІВ
 • ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
 • ЗАРУБІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗАРУДНИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
 • ЗІЛЬБЕРФАРБ МОШЕ ІСАКОВИЧ
 • ЗОЛОТАРЬОВ ОЛЕКСАНДР ЙОСИПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ
 • БАРАНОВСЬКИЙ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ
 • БУНД
 • ЧЕТВЕРТИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ЧОРНОМОРЕЦЬ, ГАЗЕТА
 • ДЕКЛАРАЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 1917
 • ДЕМОКРАТИЧНА НАРАДА 1917
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДРУГИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ФРАНЦІЯ, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • КАЛЕДІН ОЛЕКСІЙ МАКСИМОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • КЕДРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ, МАЛА РАДА
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРНІЛОВА ЗАКОЛОТ 1917
 • КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ ПО ОХОРОНІ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ
 • КУДРЯ ДАНИЛО ЄВМЕНОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛІКАРНЯНІ КАСИ 1912–1920
 • ЛОСЬКИЙ КОСТЬ (КОСТЯНТИН) ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • МАНІФЕСТ ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ З УЛЬТИМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ
 • МАРШИНСЬКИЙ АПОЛЛІНАРІЙ
 • МАРТОС БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
 • МІРНИЙ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • ОСОБЛИВИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ РЕВОЛЮЦІЇ
 • ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
 • ПАВЛЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917–1918
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОНЯТЕНКО ПРОКІП ДМИТРОВИЧ
 • РАДА НАРОДНИХ МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (РНМ УНР)
 • РУМУНСЬКИЙ ФРОНТ
 • ШУМИЦЬКИЙ МИКОЛА
 • ШВЕЙЦАРІЯ
 • СОКОВИЧ ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕТРО ЯНУАРІЙОВИЧ
 • ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З'ЇЗД
 • ТУГАН-БАРАНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ (1917)
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО
 • ВІСНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ УКРАЇНИ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИЧИЙ З'ЇЗД 1917 Р.
 • ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
 • ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРО НАЦІОНАЛЬНО–ПЕРСОНАЛЬНУ АВТОНОМІЮ 1918
 • ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ РОСІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР ПРО ВИЛУЧЕННЯ В СЕЛЯН ХЛІБА Й ІНШИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА
 • ЗЕМЕЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1917–1918
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
 • З'ЇЗД ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ 1917


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)