ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА

  Бібліографічне посилання: Путро О.І. ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Generalna_starshyna (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА

ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА – 1) найвищі військ. чини та виборні посади в укр. козац. війську; 2) чл. уряду Укр. козац. д-ви серед. 17–18 ст. та пов'язаних з нею рос. управлінських структур (1-ша і 2-га Малоросійські колегії, Правління гетьманського уряду). До Г.с., яку очолював гетьман, належали генеральний обозний, генеральний суддя, генеральний писар, генеральний підскарбій, генеральний осавул, генеральний хорунжий, генеральний бунчужний. Політична роль Г.с. особливо зросла в період гетьманства К.Розумовського (1750–64). У цей час фактично перестала діяти Генеральна військова рада, компетенція якої остаточно перейшла до старшинської ради, що складалася насамперед із Г.с. (див. Рада генеральної старшини). Остання все частіше вирішувала найважливіші питання – обрання на вищі адм. посади, розгляд рішень Генеральної військової канцелярії та апеляції на рішення Генерального військового суду і Ген. військ. канцелярії тощо. Складалася з найбільш заможних і впливових представників старшинських родин. У руках Г.с. перебували центр. органи держ. управління в Гетьманщині. Після остаточної ліквідації у листоп. 1764 гетьманату інституту Г.с. була підпорядкована поновленій 2-й Малорос. колегії на чолі з графом П.Румянцевим (див. П.Румянцев-Задунайський). Чотири представники Г.с. були призначені чл. колегії. 1784 у зв'язку з ліквідацією укр. козац. війська (1783) усі старшинські чини, в т. ч. й Г.с., були скасовані царським урядом Російської імперії.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Модзалевський В. Малороссийский родословник, т. 1–4. К., 1908–14
 2. Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959
 3. Путро А.И. Левобережная Украина в составе Российского государства во второй половине XVIII века. К., 1988.

Посилання:
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА РАДА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ БУНЧУЖНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • РАДА ГЕНЕРАЛЬНОЇ СТАРШИНИ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХІВ ГЕНЕРАЛЬНИЙ
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ БУНЧУЖНИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОСАВУЛ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СУДДЯ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
 • ГЛУХІВСЬКІ РАДИ 1750, 1763
 • ГОРОДОВІ КОЗАКИ
 • КОЧУБЕЇ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦЬКІ СУДИ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ У СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНИХ ОРГАНАХ ГЕТЬМАНЩИНИ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МЕЖОВА КОМІСІЯ 1705
 • ОБОЗНИЙ
 • ОСТРОЗЬКА УГОДА 1670
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СТАТТІ 1659
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • РАДА КОЗАЦЬКА ЗАГАЛЬНА
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РІШИТЕЛЬНІ ПУНКТИ 1728
 • СОТЕННА СТАРШИНА
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • УНІВЕРСАЛ
 • ВЕЛЬЯМІНОВ СТЕПАН ЛУКИЧ
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)