ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

  Бібліографічне посилання: Панашенко В.В. ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Generalna_vijskova_kanceljarija (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ

ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ – вища держ. військ.-адм. установа в Укр. козац. д-ві. За її посередництвом гетьман здійснював війсьК., адм., суд., фінансове управління. Ств. в роки національної революції 1648–1676 Г.в.к. діяла при гетьмані в Чигирині, а згодом Гадячі, Батурині, Глухові. У ній зосереджувалося держ. і військ. діловодство Гетьманщини, справи внутр. і міжнар. характеру, готувалися документи з різних питань держ. і сусп. життя – універсали, накази, ордери, привілеї, листи, договори, угоди, статті, інструкції тощо. Заг. кер-во Г.в.к. здійснював генеральний писар, посаду якого в різний час обіймали: І.Креховецький, І.Виговський, І.Груша, С.Голухівський, М.Вуяхевич, З.Шимкевич, К.Мокрієвич, С.Прокопович, В.Кочубей, В.Чуйкевич, П.Орлик, С.Савич, М.Турковський, А.Безбородько (див. Безбородьки), В.Туманський та ін. Штат Г.в.к. складався з канцеляристів і ст. канцеляристів та служителів, які називалися підписками, протоколістами, реєстраторами, копіїстами, товмачами та ін. (див. Військові канцеляристи). У Г.в.к. служив козац. літописець С.Величко. Із 1720-х рр. Г.в.К., крім обов'язків щодо ведення діловодства, набула значення адм. колегіального органу виконавчої влади з правом розгляду і вирішення важливих питань держ. управ-ління, видання указів і розпоряд-жень нарівні з гетьманом, надання генеральній старшині чинів і посад тощо. Відтоді поділялася на дві частини: "присутствіє", в якому засідали призначені з ген. старшини чл. Г.в.К., і власне канцелярію з чітко визначеним штатом канцеляристів і служителів та розмежуванням їхніх функцій на повиття (відділи). Обов'язки повитчика покладалися на ст. канцеляристів. У роки міжгетьманства (1724–27) управління Укр. козац. д-вою зосереджувалося повністю в руках правителів Г.в.к. У справах місц. управ-ління їй підпорядковувався Кіш Запорозької Січі. Діяла до ліквідації гетьманату інституту (листоп. 1764).

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Джиджора І. Україна в першій половині XVII віку. Розвідки і замітки. К., 1930
 2. Панашенко В.В. З історії національних державних інституцій: Генеральна військова канцелярія. В кн.: Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво. К., 1998.

Посилання:
 • БАТУРИН
 • БЕЗБОРОДЬКИ
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ГАДЯЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЛУХІВ
 • КІШ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ
 • КОЧУБЕЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОРЛИК ПИЛИП
 • САВИЧ СЕМЕН
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХІВИ В УКРАЇНІ
 • БОРЗАКОВСЬКИЙ ПИЛИП
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • БУТОВИЧІ
 • ЧУЙКЕВИЧИ
 • ДІВОВИЧ СЕМЕН ДАНИЛОВИЧ
 • ДМИТРАШКИ-РАЙЧІ (ДУМИТРАШКИ)
 • ДЯК
 • ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • ҐАЛАҐАНИ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПИСАР
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОБОЗНИЙ
 • ГЕРБ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ НАЦІЇ
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЛУХІВСЬКА ШКОЛА СПІВУ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ МУЗИКИ
 • ГОРОДОВІ КОЗАКИ
 • ІВАНЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КАНЦЕЛЯРІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АРТИЛЕРІЇ
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОЧУБЕЙ ВАСИЛЬ ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • КОМІСАРИ ПОЛКОВІ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОРОПЧЕВСЬКИЙ ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ (КОВАЛІВСЬКИЙ) ІВАН
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КУРІНЬ КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ
 • ЛЕВЕНЦІ
 • ЛИШНІ
 • ЛУКОМСЬКИЙ СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧІ
 • МАНЬКІВСЬКИЙ ФЕДІР (ТЕОДОР) ІВАНОВИЧ
 • МОНАРХІЯ
 • МУЖИЛОВСЬКИЙ СИЛУЯН АНДРІЙОВИЧ
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • ОБОЗНИЙ
 • ОРЛИК ПИЛИП
 • ОСАВУЛ
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПІДПОМІЧНИКИ
 • ПОКАС ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД
 • РАКУШКИ-РОМАНОВСЬКІ
 • РАНГОВІ ПОСПОЛИТІ
 • РАНГИ ЗНАЧНОГО ВІЙСЬКОВОГО ТОВАРИСТВА
 • РОЗУМОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • САВИЧІ
 • СОЛОМКИ
 • СОТЕННА СТАРШИНА
 • СОТЕННИЙ УСТРІЙ
 • СОТНИК
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • СИМОНОВСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • УНІВЕРСАЛ
 • ВЕЛЬЯМІНОВ СТЕПАН ЛУКИЧ
 • ВЕЛИЧКО САМІЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ ТА ЙОГО ЛІТОПИС
 • ВІЙСЬКОВІ КАНЦЕЛЯРИСТИ
 • ВІЙСЬКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗАБІЛА ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЗАБІЛИ
 • ЗНАЧКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЗНАТНЕ (ЗНАЧНЕ) ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)