ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА

  Бібліографічне посилання: Бачинська О.А. ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Geografija_istorychna (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА

ГЕОГРАФІЯ ІСТОРИЧНА – дисципліна, що: а) конкретизує в просторових координатах уявлення про істор. процес, пов'язуючи останній з певними тер.; б) вивчає зв'язки та взаємодію природних і соціально-екон. явищ; в) осмислює проблеми, які існують на перехресті історії й географії. Усе це дає змогу Г.і. простежити роль геогр. факторів в істор. процесі. Г.і. має такі ж осн. розділи, що й власне географія, – географія фіз., екон., політ., етнічна, населення тощо. Відмінність Г.і. від географії у цьому плані полягає лише в тому, що розділи Г.і. зорієнтовані стосовно певних періодів історії людського сусп-ва і що в них гол. є проблеми, які мають важливе значення для розуміння істор. процесу, але не є пріоритетними з точки зору географії (географія нар. рухів, розміщення культ. центрів). Г.і. слід відрізняти від історії географії, що вивчає історію геогр. експедицій та геогр. думки. Формування Г.і. відбувалося у зв'язку і під впливом поступу істор. науки, а завдання її формувалися залежно від розуміння нею в даний період логіки істор. процесу. Елементи Г.і. з'являються уже в історико-геогр. роботах 14–15 ст., а початок її формування як окремої дисципліни припадає на 15–16 ст. і пов'язаний, з одного боку, з ідеями гуманізму, а з ін. – з великими географічними відкриттями. Однією з перших робіт у галузі Г.і. був "Parergon" – атлас давнього світу (додаток до атласу – "Theatrum Orbis Terrarum"), складений фламандським географом і картографом 16 ст. А.Ортелієм. Від 17 ст. починається розвиток Г.і. в Україні і Росії. Основоположником її вважається В.Татищев. Змістом історико-геогр. робіт спочатку були питання політ. географії минулого. Цей напрям залишався домінуючим і в роботах 18–19 ст. Лише наприкінці 19 ст. тематика публікацій з Г.і. розширюється за рахунок досліджень факторів соціально-екон. історії. Деякі питання Г.і. України розглядали М.Надєждін, М.Барсов, В.Бартольд, М.Максимович, В.Антонович, Л.Падалка, М.Грушевський, О.Яблоновський. У розвитку Г.і. в Україні в 20 ст. виділяють три етапи. Перший з них припадав на 1920– 30-ті рр., тоді АН УСРР проводила підготовку історико-геогр. словника України і тоді ж з'явилася одна з перших теоретико-методологічних праць у галузі Г.і. – стаття С.Рудницького, в якій було проаналізовано зміни в розумінні об'єктів Г.і., значення використання геогр. інформації в сучасній істор. науці. Другий етап був пов'язаний з заг. пожвавленням істор. досліджень у СРСР після Другої світової війни. Центральною для Г.і. стає госп. проблематика. У цей час плідно працювали В.Яцунський, А.Насонов, В.Дядиченко, А.Введенський. Третій етап розпочався з середини 1960-х рр. і був пов'язаний з підготовкою багатотомної серії "Історія міст і сіл Української РСР". У 1970–90-ті рр. актуалізуються проблеми Г.і. України в заг.-європ. контексті, висвітленню яких приділяли особливу увагу І.Бутич, Я.Ісаєвич, І.Гуржій, Л.Бескровний, Ф.Шевченко. Сучасна Г.і. України вирішує завдання системного вивчення в географічному ракурсі усього істор. минулого України, у зв'язку з чим нині розробляються нові тематичні напрями, які до цього стосовно історії України не були актуалізовані, зокрема це – дослідження з історії к-ри та істор. етнічної географії.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Яцунский В.К. Историческая география: история ее возникновения и развития в XV–XVIII веках. М., 1955
 2. Дробижев В.З. и др. Историческая география СССР. М., 1973
 3. Жекулин В.С. Историческая география. Предмет и методы. М., 1982
 4. Історично-географічні дослідження в Україні. К., 1991
 5. Специальные исторические дисциплины. К., 1992.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БАРСОВ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • БУТИЧ ІВАН ЛУКИЧ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДЯДИЧЕНКО ВАДИМ АРХИПОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГУМАНІЗМ
 • ГУРЖІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ІСАЄВИЧ ЯРОСЛАВ ДМИТРОВИЧ
 • ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • МАКСИМОВИЧ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • РУДНИЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЬВОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • ТАТИЩЕВ ВАСИЛЬ МИКИТОВИЧ
 • ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ
 • ВВЕДЕНСЬКИЙ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЯБЛОНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР-ВАЛЕР’ЯН

 • Пов'язані терміни:
 • ФЕВР ЛЮСЬЄН
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ
 • ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КАМ'ЯНСЬКА КУЛЬТУРА
 • КУПЧИНСЬКИЙ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ
 • ТИХОМИРОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЄВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)