ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕССЕН ЮЛІЙ ІСИДОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ГЕССЕН Юлій Ісидорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gessen_Yu (останній перегляд: 20.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕССЕН ЮЛІЙ ІСИДОРОВИЧ

ГЕССЕН Юлій Ісидорович (20(08).03.1871–22.08.1939) – історик, архівіст та громад. діяч. Н. в м. Одеса в родині підприємця І.Гессена, який очолював Дністровську лінію Російського товариства пароплавства й торгівлі. Закінчив Одес. комерційне училище. Працював у приватних фірмах. Від 1895 – співробітник газ. "Одесские новости". Од 1896 – банк. службовець у Санкт-Петербурзі. Чл. "Общества распространения просвещения среди евреев" (1898), "Еврейского историко-этнографического общества" (1908), редколегій час. "Еврейская старина" та вид. "Еврейская энциклопедия" (СПб., 1908–13, т. 1–16). Ред. серії брошур "Из истории и жизни евреев". Виступив із публічним спростуванням звинувачень євреїв у ритуальних вбивствах. Один із засн. "Союза для достижения полноправия евреев в России" (1906), "Общества для научных еврейских изданий" (1907). Учасник виборчих кампаній до Державної думи Російської імперії. Після Жовтневого перевороту в Петрограді 1917 працював у Гол. архів. управлінні (1918–20). Читав лекції у Петрогр. ін-ті вищих єврейс. знань (1919–23). Від 1921 брав участь у роботі Вченої комісії з дослідження історії праці в Росії. За редакцією Г. виходили вид. "Архив истории труда в России" та "Русское прошлое". Редактор "Вестника АН СССР" (1930–35). Од 1936 – ред. архів. від. Управління НКВС по Ленінгр. обл. Автор праць з історії, побутування та становища євреїв у Рос. імперії, у т. ч. і в Наддніпрянській Україні, історії праці в Росії, зокрема студій з історії хасидизму, участі євреїв у масонських орг-ціях (див. Масонство) та ін. В останні роки життя вивчав історію арктичних експедицій, разом із В.Візе готував публікацію "Судових журналів Великої Північної експедиції 1730–1740". П. у м. Ленінград (нині м. С.-Петербург). Неопубл. рукописи праць Г. та його мемуари загинули під час блокади Ленінграда в роки Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. О.А.Рабинович. СПб., 1898
 2. К истории цензуры еврейских книг в России. В кн.: Научно-литературный сборник "Будущность", т. 2. СПб., 1901
 3. К истории религиозной борьбы среди русских евреев в конце XVIII и в начале XIX вв. "Книжки “Восхода”", 1902, № 1
 4. Евреи в масонстве. СПб., 1903
 5. Из истории ритуальных процессов: Велижская драма. СПб., 1905
 6. Евреи в России: Очерки общественной, правовой и экономической жизни русских евреев. СПб., 1906
 7. О жизни евреев в России: Записка в Государственную думу. СПб., 1906
 8. Факты и мысли: Еврейский вопрос в России. СПб., 1907 [у співавт. з графом І.Толстим]
 9. Граф Игнатьев и временные правила 1882 г. "Право", 1908, № 30–31
 10. Гетто в России. "Еврейский мир", 1910, № 11, 13
 11. Пленные в России с древнейших времен. Пг., 1918
 12. История еврейского народа в России, т. 1–2. Л., 1925–27
 13. М.–Иерусалим, 1993
 14. История горнорабочих СССР, т. 1–2. М., 1926–29.
Література:
 1. Еврейская энциклопедия, т. 6. СПб., б/г.
 2. Кельнер В. "Я смотрю на Вас как на своего учителя…": Письма Ю.И.Гессена к С.М.Дубнову [1901–1902]. "Вестник Еврейского университета", 2000, № 4.

Посилання:
 • ДЕРЖАВНА ДУМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • ХАСИДИЗМ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • ОДЕССКИЕ НОВОСТИ
 • РОСІЙСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПАРОПЛАВСТВА І ТОРГІВЛІ (РТПIТ, РОПІТ)
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)