ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГЕТЬМАН

  Бібліографічне посилання: Мицик Ю.А. ГЕТЬМАН [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Getman (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГЕТЬМАН

ГЕТЬМАН (від старонім. Hаuptmann – командувач) – у 16–17 ст. – кер. Війська Запорозького, з 1648 – також правитель держави (Гетьманщини). Термін "гетьман" запозичений із практики Польс.-Литов. д-ви, де ним, як і в Чехії, називали головнокомандуючого військами. В Речі Посполитій було чотири посади Г.: дві в Короні Польській (гетьман великий коронний та його заст. – гетьман польний коронний) і дві у Великому князівстві Литовському (великий литов. і польний литов.). Першим гетьманом Війська Запороз. традиція вважає П.Лянцкоронського, діяльність якого припадає на 1-шу третину 16 ст. Офіційно ж першим гетьманом козаків став кн. Богдан Ружинський (див. Ружинські), якого в ході козац. реформи, здійсненої королем Стефаном Баторієм, було призначено на цю посаду. З цього часу постійно йшла боротьба між урядом Речі Посполитої, який прагнув призначати Г. або, як його називали в офіц. колах, – "старшого" (в урядовій документації Речі Посполитої він іменувався "старший його Королівської Милості Війська Запорозького"), і козацтвом, яке воліло обирати Г. зі свого середовища, що найчастіше і відбувалося. Коло обов'язків Г. поступово розширювалося, він став клопотатися про православну церкву в Україні. Символами гетьманської влади були булава, бунчук, прапор, печатка. У 20-х рр. 17 ст. з'являється посада кошового отамана, який спочатку був намісником Г. на Запорозькій Січі. Після придушення Річчю Посполитою повстання 1637–38, згідно з Ординацією Війська Запорозького 1638 посаду Г. було скасовано, а кер-во реєстровими козаками здійснював урядовий комісар. З початком нац.-визвол. війни 1647–58 (див. Національна революція 1648–1676) повстанці обрали на Микитинській Січі своїм гетьманом Б.Хмельницького (січ. або лют. 1648). Була створена Укр. козац. д-ва, яка мала офіц. назву "Військо Запорозьке" і яку очолив Г. (див. Гетьманату інститут), тому за нею закріпилася й ін. назва – Гетьманщина. Тепер Г. став найвищою інстанцією не тільки у війсьК., а й громадян. справах. На Січі з 1648 діють кошові отамани (хоча були спроби протиставити її Гетьманщині: титулування Я.Барабаша "кошовим гетьманом" 1658–59). По мірі втрати Україною незалежності владу гетьманів поступово обмежували і моск. царі (на лівобереж. Гетьманщині), і польс. королі й турец. султани (на правобереж. Гетьманщині). На лівому березі Дніпра Гетьманщина існувала довше, але й тут унаслідок колоніальної політики Російської імперії інститут гетьманату було скасовано спочатку тимчасово (1722–27 та 1734–50), а потім – остаточно (1764). У періоди міжгетьманства Україною керували Малоросійська колегія та Правління гетьманського уряду. У трав.–груд. 1918 в Українській Державі було відновлено гетьманство (гетьманат П.Скоропадського). Згодом термін "гетьман" використовували деякі громад. та політ. діячі еміграції та діаспори, називаючи так своїх керівників. У сучасній Україні так називають себе керівники понад десяти громад. орг-цій, які декларують відродження укр. козацтва.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Мицик Ю.А. Козацький край. Дніпропетровськ, 1997
 2. Яковлєва Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття: Причини і початок Руїни. К., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАРАБАШ ЯКІВ ФЕДОРОВИЧ
 • БУЛАВА
 • БУНЧУК
 • ГЕТЬМАН ПОЛЬНИЙ КОРОННИЙ
 • ГЕТЬМАН ВЕЛИКИЙ КОРОННИЙ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОРОНА, КРОНА
 • КОШОВИЙ ОТАМАН
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ ПРЕЦЛАВ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА КОЛЕГІЯ
 • МИКИТИНСЬКА СІЧ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • ОРДИНАЦІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1638
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ
 • РЕЄСТРИ КОЗАЦЬКІ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУЖИНСЬКІ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • СТЕФАН БАТОРІЙ
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • БУТ (ПАВЛЮК) ПАВЛО МИХНОВИЧ
 • ЧОРНА РАДА 1663
 • ЧИГИРИН, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ДАШКЕВИЧ ОСТАФІЙ
 • ДЕРЖАВЕЦЬ
 • ДІДИЧІ
 • ДОГОВІРНІ СТАТТІ УКРАЇНСЬКИХ ГЕТЬМАНІВ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ДОРОФІЙОВИЧ
 • ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА
 • ЕНГЕЛЬ (ENGEL) ЙОГАН-ХРИСТИЯН ФОН
 • ҐАЛАҐАН МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ СУД
 • ГЕНЕРАЛЬНА ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ГЕНЕРАЛЬНА ВІЙСЬКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ХОРУНЖИЙ
 • ГЕРБ МАЛОРОСІЙСЬКОЇ НАЦІЇ
 • ГЕТЬМАНАТУ ІНСТИТУТ (1649–1764)
 • ГЕТЬМАНСЬКІ ГРАМОТИ П.СКОРОПАДСЬКОГО
 • ГЕТЬМАНСЬКІ УНІВЕРСАЛИ
 • ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1918
 • ГОЛІЦИН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГОЛОВНІ ПУНКТИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРІВ ПРО ДОГОВІР З ХАНОМ ТА КРИМСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ 1710
 • ГОРЛЕНКО ДМИТРО ЛАЗАРЕВИЧ
 • ГОРОДОВІ КОЗАКИ
 • ГРАБ'ЯНКА ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ І ЙОГО ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ ТА ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА
 • ГРЕКОВИЧ АНТОНІЙ
 • ГРЕНЕР ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ГРОМАДЯНСЬКІ ВІЙНИ В УКРАЇНІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 1650 – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1660-Х РОКІВ
 • ГУДОВИЧ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ
 • ГУЛАКИ
 • ГУНАШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ГНАТОВИЧ
 • ГУНЯ ДМИТРО ТИМОШЕВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • ІВАНОВИЧ ЛЕВ
 • КАЇРСЬКИЙ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ О.ПОЛЯ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КІШКА САМІЙЛО
 • КНЯЗІВСТВО ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ, ПРОЕКТ ЙОСИПА ВЕРЕЩИНСЬКОГО
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОЛОМАЦЬКІ СТАТТІ 1687
 • КОМІСАРСЬКИЙ СУД ТА МЕЖОВІ СУДДІ
 • КОМПАНІЙСЬКІ ПОЛКИ
 • КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО КОНОНОВИЧ
 • КОНОНОВИЧ САВА
 • КОНША БОГДАН
 • КОРСУНСЬКА РАДА 1632
 • КОСИНСЬКИЙ КРИШТОФ
 • КОСИНСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1591–1593
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КРАТКАЯ ЛЕТОПИСЬ МАЛОЙ РОССИИ С 1506 ПО 1776 ГОД, С ИЗЪЯВЛЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ОБРАЗА ТАМОШНЕГО ПРАВЛЕНИЯ И С ПРИОБЩЕНИЕМ СПИСКА ПРЕЖДЕ БЫВШИХ ГЕТМАНОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫХ СТАРШИН, ПОЛКОВНИКОВ И ИЕРАРХОВ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРИВОНІС МАКСИМ
 • КУЛЯБКИ
 • КУРУКІВСЬКА УГОДА 1625
 • ЛАЗАРЕНКО АНТОН
 • ЛОБОДА ГРИГОРІЙ
 • ЛЯНЦКОРОНСЬКИЙ ПРЕЦЛАВ
 • МАЛОРОСІЙСЬКИЙ ПРИКАЗ
 • МАНІФЕСТ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ УРЯДІВ 1712
 • МАРКЕВИЧ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МЕЖОВА КОМІСІЯ 1705
 • МОКРСЬКИЙ-ГОЦЕЛЬ АНДРІЙ
 • МОНАРХІЯ
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА.
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • НАЛИВАЙКО СЕМЕРІЙ
 • НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ 1648–1676
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • НЕРЕЄСТРОВІ КОЗАКИ
 • НІЖИН
 • НІЖИНСЬКА СПРАВА
 • НОВА СІЧ
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ГУРТОК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЛІТОПИС
 • НИЖЧА ГЕНЕРАЛЬНА СТАРШИНА
 • ОБОЗНИЙ
 • ОДЕСЬКИЙ МУЗЕЙ СТЕПОВА УКРАЇНА
 • ОПАРА СТЕПАН
 • ОРДИНАЦІЯ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1638
 • ОРЕНДАРЕНКО ТИМОФІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ОСАВУЛ
 • ОСТРЯНИН ЯКІВ
 • ПАКТИ ТА КОНСТИТУЦІЇ ЗАКОНІВ І ВОЛЬНОСТЕЙ ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1710
 • ПАВЛЮКА ПОВСТАННЯ 1637
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКІ СТАТТІ 1659
 • ПЕТРАНОВСЬКИЙ ЯРЕМА
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПІДСУДОК
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • ПОЛКОВНИК КОЗАЦЬКИЙ
 • ПОЛКОВНИК НАКАЗНИЙ
 • ПОЛОУС ФЕДІР
 • ПОЛТАВЕЦЬ-ОСТРЯНИЦЯ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОЛУБОТКИ
 • ПОЛУБОТОК ПАВЛО ЛЕОНТІЙОВИЧ
 • ПРОХАННЯ МАЛОРОСІЙСЬКОГО ШЛЯХЕТСТВА 1764
 • ПУШКАРЯ І БАРАБАША ПОВСТАННЯ 1658
 • РАДА КОЗАЦЬКА ЗАГАЛЬНА
 • РЕГІМЕНТАР
 • РЕЗИДЕНТ ЦАРСЬКИЙ
 • РІШИТЕЛЬНІ ПУНКТИ 1728
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РУБАН ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • РУЖИНСЬКІ
 • САМАРА
 • САМОЙЛОВИЧ ІВАН САМІЙЛОВИЧ
 • САМОЙЛОВИЧІ
 • СФРАГІСТИКА
 • ШАХ ЯКІВ
 • ШАУЛА МАТВІЙ
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ІВАН ІЛЛІЧ
 • СОТЕННИЙ УСТРІЙ
 • СОВЕТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
 • СТАВИЩАНСЬКА ОБОРОНА 1664
 • СУБОТІВ, СЕЛО
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • СУХОВІЄНКО ПЕТРО
 • СУЛИМА ІВАН
 • СУЛИМА, СУЛИМИ
 • СВЕРЧОВСЬКИЙ ІВАН
 • СИГІЗМУНД I СТАРИЙ
 • ТЕПЛОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • УНІВЕРСАЛ
 • УРЯДНИК
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО РУСЬКЕ
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ
 • ВІЙСЬКОВІ ВІДЗНАКИ РАНГОВІ В ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ
 • ЯГОТИН
 • ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
 • ЗАПОРОЗЬКО–КРИМСЬКА УГОДА 1668
 • ЗБОРОВСЬКИЙ САМУЇЛ
 • ЗБРОЯ
 • ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ
 • ЗНАТНЕ (ЗНАЧНЕ) ВІЙСЬКОВЕ ТОВАРИСТВО
 • ЗУПОЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)