ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГРОМАДА ПОЗЕМЕЛЬНА

  Бібліографічне посилання: Калініченко В.В. ГРОМАДА ПОЗЕМЕЛЬНА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gromada_pozemelna (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГРОМАДА ПОЗЕМЕЛЬНА

ГРОМАДА ПОЗЕМЕЛЬНА. Г.п. потрібно відрізняти від общини. Г.п. в Україні здавна була первинною адм.-тер. одиницею як на селі, так і в місті. Громада ж як община – це об'єднання селян на основі спільного користування земельними угіддями при індивідуальному веденні господарства членами даного об'єднання. Община діяла тільки там, де була общинна форма землекористування – див. Громада (община).

Після скасування 1861 кріпацтва у Російській імперії Г.п. була перетворена на найнижчу адм. одиницю – сільс. громаду (сільс. "общество"). Сход домогосподарів сільс. громади пильно контролювався царською адміністрацією й вирішував обмежене коло питань – переважно щодо розподілу та стягнення податків і повинностей на основі кругової поруки.

В УСРР функції сільс. громади були передані сільраді, посаду старости ліквідовано. Крім того, обмеження виборчих прав для заможної верхівки села не давало можливості використати, не порушуючи закону, збори виборців для вирішення тих громад. питань, які раніше вирішував сход. Отже, діяльність сільс. громади була паралізована. Тому, згідно із Земельним кодексом, 1922 в УСРР були засновані земельні громади. Останні не мали адм. функцій, що належали сільрадам. Земельна громада стежила за доцільним використанням земельних угідь, регулювала земельні відносини між своїми членами.

Земельні громади в УСРР були ліквідовані в ході суцільної колективізації сільського господарства, а їхні функції, згідно з постановою ЦВК СРСР від 3 лют. 1930, передані сільрадам.

На зх.-укр. землях, що перебували під владою Австро-Угорщини, Г.п. користувалася більшим самоврядуванням, але й там виборче право мали тільки чоловіки. Г.п. формувала раду й обирала війта, які діяли під наглядом урядової адміністрації.

На зх.-укр. землях, що до верес. 1939 перебували в складі Польщі, Г.п. становила ч. адм. одиниці – гміни. Голову Г.п. (солтиса) і громад. раду обирали всі члени Г.п., які досягли 24 років (вибір солтиса затверджував повітовий староста). За діяльністю Г.п. здійснювався пильний адм.-поліційний нагляд. До компетенції Г.п. входило завідування громад. майном і угіддями, утримування сільс. шляхів, підтримання задовільного пожежно-санітарного стану тощо. З приходом рад. влади функції Г.п. передано сільрадам. Як земельно-госп. об'єднання діяли земельні громади, які були ліквідовані в ході суцільної колективізації с. госп-ва наприкінці 1940-х рр.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Калиниченко В.В. Крестьянская поземельная община на Украине в доколхозный период. "Вестник Харьковского университета", 1984, № 266
 2. Його ж. Земельна громада в Україні (1922–1930 роки). В кн.: Проблеми історії України: факти, судження, пошуки, вип. 4. К., 1998.

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ГРОМАДА
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СОЛТИС, СІЛЬС. СТАРОСТА

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • ГРОМАДА
 • СЕЛО
 • СЛОВ’ЯНОФІЛЬСТВО, СЛОВ’ЯНОЛЮБСТВО
 • ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (ТСОЗ)
 • УСТАВА НА ВОЛОКИ
 • ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)