ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГРОМАДИ

  Бібліографічне посилання: Пашук В.С. ГРОМАДИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gromady (останній перегляд: 25.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГРОМАДИ

ГРОМАДИ, друга половина 19 ст. – початок 20 ст. – напівлегальні об'єднання укр. інтелігенції, діяльність яких мала культурницьке і сусп.-політ. спрямування. Від 1859 громади існували в Полтаві, Києві, згодом Харкові, Одесі, Санкт-Петербурзі, Чернігові, Єлизаветграді (нині м. Кіровоград). Постійного членства, єдиної платформи, статутів не мали. Як правило, в громади об'єднувалися по кілька десятків (Київ. – бл. 300 осіб) викладачів, студентів, діячів науки та к-ри з метою реалізації української національної ідеї. Практична діяльність громадівців полягала в заснуванні недільних шкіл з укр. мовою навч., виданні популярних брошур, укладанні словників, вивченні та популяризації духовної спадщини укр. народу, створенні нац. театру тощо.

Громади Наддніпрянської України підтримували ділові контакти між собою та з Петерб. громадою, утвореною членами колиш. Кирило-Мефодіївського товариства. Формально громади займалися культ.-просвітницькою діяльністю, а по суті – політ., відображаючи заг. тенденції тогочасного сусп.-політ. руху. Царський уряд, занепокоєний діяльністю громад, ліквідував недільні школи (1862), заборонив видання наук.-популярної та реліг. літ. укр. мовою (див. Валуєвський циркуляр 1863), здійснив арешти найактивніших громадівців, загальмувавши на певний час культ.-нац. рух.

Громади відновили діяльність в 70-х рр. 19 ст. у різних містах Українита за її межами. У Києві поряд із т. зв. старою громадою утворилася "молода" громада, більшість діячів якої відзначалася с.-д. поглядами. В урядових колах громадівців називали "українофілами" (див. Українофільство) з певним негативним відтінком. Згодом і самі діячі культ.-нац. руху, яких цікавили проблеми історії, к-ри, мови, літ., етнографії, почали називати себе "українофілами". Активними громадівцями в Києві були В.Антонович, Ф.Вовк, П.Житецький, М.Драгоманов, М.Лисенко, в Одесі – Л.Смоленський, О.Андрієвський, В.Мальований, Д.Овсянико-Куликовський; у Полтаві – В.Лобода, О.Кониський, Д.Пильчиков; у Єлизаветграді – брати Тобілевичі (див. І.Карпенко-Карий, Микола Садовський, П.Саксаганський); у Харкові – О.Потебня, П.Завадський, Ф.Павловський; у Чернігові – С.Нос, Л.Глібов, О.Лазаревський, О.Білозерський та ін. Наприкінці 1890-х рр. діяльність Київ., Одес. та Черніг. Г. охопила всю Україну, закладаючи ґрунт для утворення нац. політ. партій.

1897 засновано Безпартійну укр. заг. орг-цію, яка з 1901 стала спілкою автономних громад. На поч. 20 ст. з ініціативи громадівців засновано осередки "Просвіти", деякі чл. громад почали пов'язувати свою діяльність із політ. партіями.

Н.А. Шип.

Громади в Галичині – перші таємні орг-ції народовців, ств. студентами, гімназистами й семінаристами спочатку у Львові (1861–62), згодом (від 1863), завдяки старанням Д.Танячкевича, – у Тернополі, Самборі, Перемишлі (нині м. Пшемисль, Польща), Дрогобичі, Бережанах, Станіславі (нині м. Івано-Франківськ). Проводили освіт. та громад. діяльність. До громад приймали тільки українців, які платили членські внески, обирали провід і війта, давали клятву служити народові. Збиралися на засідання 2–3 рази на тиждень, підтримували й популяризували перші народовські вид., обговорювали літ. й політ. питання, організовували бібліотеки.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Шип Н.А. Український національно-культурний рух в умовах антиукраїнської політики російського царизму. В кн.: Нариси з історії українського національного руху. К., 1994
 2. Катренко А.М. Український національний рух XIX ст., ч. 2. К., 1999
 3. Його ж. Національно-культурна та політична діяльність Київської громади (60–90-ті рр. XIX ст.). К., 2003.
 4. Терлецький О. Галицько-руське письменство 1848–1865 рр. на тлі тогочасних суспільно-політичних змагань галицько-руської інтелігенції. Львів, 1903.
 5. Терлецький О. Галицько-руське письменство 1848–1865 рр. на тлі тогочасних суспільно-політичних змагань галицько-руської інтелігенції. Львів, 1903.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНДРІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БЕРЕЖАНИ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ДРОГОБИЧ
 • ГЛІБОВ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
 • КАРПЕНКО-КАРИЙ
 • ХАРКІВ
 • КІРОВОГРАД
 • КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, УКРАЇНО-СЛОВ'ЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • МАЛЬОВАНИЙ КОНДРАТІЙ
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • НАРОДОВЦІ
 • НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ
 • ОДЕСА
 • ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОЛТАВА
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • ПИЛЬЧИКОВ Д.
 • САДОВСЬКИЙ МИКОЛА КАРПОВИЧ
 • САКСАГАНСЬКИЙ ПАНАС КАРПОВИЧ
 • САМБІР
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ТАНЯЧКЕВИЧ Д.
 • ТЕРНОПІЛЬ
 • УКРАЇНОФІЛЬСТВО
 • УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ
 • ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР
 • ВОВК (ВОЛКОВ) ФЕДІР КІНДРАТОВИЧ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • БРАТЕРСТВО ТАРАСІВЦІВ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ЕМСЬКИЙ АКТ 1876
 • ЕРАСТОВ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
 • ІГНАТОВИЧ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • КЛИМОВИЧ ПЕТРО ТИТОВИЧ
 • КОЛЛАРД ЮРІЙ
 • КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • КОСАЧ ПЕТРО АНТОНОВИЧ
 • КОВАЛЬСЬКИЙ ВАСИЛЬ
 • КРАВЧЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КИЕВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА СТАРОВИНА
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАТВІЯ , ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ МОДЕСТ ПИЛИПОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛИПА ІВАН ЛЬВОВИЧ
 • ЛИТВИНОВА (ЛИТВИНОВА-БАРТОШ) ПЕЛАГЕЯ (ПОЛІНА) ЯКІВНА
 • ЛІВИЦЬКИЙ (ЛЕВИЦЬКИЙ) АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МІХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • МОЛОДІЖНИЙ РУХ
 • МОВА-ЛИМАНСЬКИЙ ВАСИЛЬ СЕМЕНОВИЧ
 • МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • МИЛОРАДОВИЧ ЄЛИЗАВЕТА ІВАНІВНА
 • МИЩЕНКО ФЕДІР ГЕРАСИМОВИЧ
 • НАРОДНИКИ
 • НАРОДОЛЮБЦІ
 • ОСВІТНІ ТОВАРИСТВА В УКРАЇНІ
 • ПЧІЛКА ОЛЕНА
 • ПОЛТАВА
 • ПРОСВІТА, ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНИ, НАЦ. І ДЕРЖ. ГІМН УКРАЇНИ
 • СІЧ ЛЬВІВСЬКА
 • ЗА СТО ЛІТ (ЗСЛ)
 • ЗАЛЮБОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ АНТОНОВИЧ
 • ЖЕЛЯБОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ІРОДІОН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ
 • ЗІБЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЗАГАЛЬНА УКРАЇНСЬКА БЕЗПАРТІЙНА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗУБДО)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)