ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГРОШІ

  Бібліографічне посилання: Дмитрієнко М.Ф. ГРОШІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Groshi (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГРОШІ

ГРОШІ – платіжний засіб, специфічний, універсальний товар, що виражає вартість ін. товарів, на які він обмінюється, і є їх заг. еквівалентом. Укр. термін "гроші" походить від слова "гріш" (grossus denarius; див. Гріш) – назви срібної монети, яка в Зх. Європі у 13–14 ст. прийшла на зміну середньовічному денарію. Особливість держ. Г. в тому, що вони вводяться примусово. Г. – неодмінний атрибут будь-якого сусп-ва, який характеризує певну стадію його розвитку, коли товарообмін потребує запровадження заг. еквівалента. Законним платіжним засобом Г. робить держава, яка через законодавство керує грошовим обігом у країні.

Історія Г. налічує тисячі різних типів предметів (черепашок, шкір, ін. виробів), що виконували роль Г. Щодо усталених грошових форм, то їх виникнення та розвиток пов'язані з істор. періодами, в які відбулися кардинальні, революц. за характером зрушення в сусп. вир-ві. Це спричинило появу маси різних товарів, виготовлених виключно на обмін (продаж). Ринок як сукупність взаємопов'язаних через Г. актів купівлі-продажу перетворився на сферу, об'єктивно необхідну для подальшого продовження вир-ва. Однозначної відповіді на питання, в чому полягає екон. сутність Г., немає. Економісти зосереджуються переважно на емпіричних дослідженнях кількісної маси Г. і впливові її змін на економіку в цілому. Виділяють такі типи Г.: повноцінні та неповноцінні. До першого зараховують монети (золоті, срібні, білонні). Другий складають бюджетні (паперові) Г.: готівкові (скарбничі білети, банкноти) та Г. депозитні; а також кредитні Г. (банкноти, векселі, чеки та електронні Г. – кредитні картки, дебетові і картки для автоматів).

Найістотніші зміни у формі та екон. значенні Г. спостерігались у періоди розпаду натурального господарства, виникнення товарного вир-ва, великих географічних відкриттів, що спричинили прискорення формування світ. ринку. Тоді Г. проникли в усі сфери економіки, сусп. життя, поширились у всіх країнах, дедалі більше втягуючи їх до єдиного світ. ринку. Почала формуватися економічно зріла грошова система, заснована на широкому використанні благородних металів – золота й срібла як заг. еквівалента й грошового матеріалу. Ідея карбування монет – золотих, срібних, із заліза та міді – викликала своєрідну революцію. Кругла форма монет, як найбільш зручна в обігу, витіснила всі ін. Новим етапом став перехід до паперових Г. Паперові купюри вперше з'явилися в Китаї та країнах Бл. Сходу в 9 ст. (металеві Г. були відомі там у 8–6 ст. до н. е.) і відтоді поступово поширилися по всьому світові.

Регламентуючи грошовий обіг, д-ва визначає: назву грошової одиниці й ваговий вміст грошового товару (валютного металу) в цій одиниці, що слугує масштабом цін (якщо вага валютного металу в грошовій одиниці не фіксована законом, її золотий вміст визначається опосередковано, через валютний курс); види грошових знаків – металеві та паперові, порядок їх випуску в обіг та характер забезпечення; форми й умови безготівкових платежів та обіг приватних цінних паперів (векселі, чеки); порядок обміну нац. валюти на іноземну.

Чимало економістів вважають, що класичні Г. виконали своє призначення. Нині, щоб прискорити грошовий обіг, необхідно розвивати нову форму обігу, що пов'язана з "електронними" грошима.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Хандруев А.А. Деньги в экономике современного капитализма. М., 1983
 2. Харрис Л. Денежная теория. М., 1990
 3. Все о деньгах России. М., 1998
 4. Гроші в Україні: факти і документи. К., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАНКНОТИ, БАНКІВСЬКІ БІЛЕТИ
 • ДЕНАРІЙ
 • ДЕРЖАВА
 • ГРІШ, ГРОШ
 • МОНЕТА
 • НАТУРАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 • ВЕЛИКІ ГЕОГРАФІЧНІ ВІДКРИТТЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АГРАРНА РЕФОРМА 16 СТ.
 • АЛЬБЕРТУСТАЛЕР
 • ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • МОНЕТА
 • ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
 • ПАТРІАРХАТ
 • ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
 • ШАГ, МОНЕТА
 • СКОЄЦЬ, ШКОЄЦЬ, СКОТ – ЛІЧИЛЬНО-ВАГОВА ОДИНИЦЯ
 • ТРОЯК, МОНЕТА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)