ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ

  Бібліографічне посилання: Устименко В.М., О.І. ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gruzyny_v_Ukr (останній перегляд: 16.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ

ГРУЗИНИ В УКРАЇНІ (самоназва – картвелі). Перші відомості про поселення грузинів на тер. України належать до 1720-х рр. Переважно це були політ. іммігранти з Грузії, які з'явилися в Російській імперії в 1720-х рр., розраховуючи на підтримку царського уряду в їхній боротьбі проти турец. і перських загарбників. Наприкінці 1730-х рр. вони оселилися на тер. Гетьманщини, де спочатку мешкали в межах Полтавського полку, а згодом – Миргородського полку, Київського полку, Прилуцького полку, Ніжинського полку, Чернігівського полку, Стародубського полку, Переяславського полку й Лубенського полку. Лише з грузин. колонії в Москві на Полтавщину перебралося бл. 1,5 тис. осіб. Незначна кількість їх мешкала на тер. ін. регіонів України. 1764 указом імп. Катерини II була створена Новоросійська губернія і грузин. княжим і дворянським родинам було надано там маєтки. Грузин. дворяни володіли маєтками середніх розмірів, інколи відігравали помітну роль в екон. житті й управлінні Лівобережної України. У 19–20 ст. грузини переважно мешкали в містах, утворюючи невеликі колонії. Значний відсоток серед них становили службовці, лікарі, адвокати. В період 1920–80-х рр. чисельність Г. в У. збільшилася майже у 18 разів. За даними перепису нас., проведеного в СРСР 1989, на тер. України проживало 23 тис. 540 грузинів. 1992–94 в Україну прибуло бл. 4 тис. грузинів. Провідну роль у міграційних процесах відігравали ті іммігранти, які переїхали з р-нів міжнац. конфліктів. У серед. 1990-х рр. в Україні діяли 4 громад. об-ня, що представляли інтереси грузинів (в АР Крим, Львів. та Одес. обл.). За даними Всеукр. перепису нас. 2001, на тер. України проживало 34,2 тис. грузинів.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Плохинский М.М. Иноземцы в Старой Малороссии, ч. 1. М., 1905
 2. Кабузан В.М. Чисельність та національний склад населення Новоросії в 60–80-х роках XVIII ст. "Український історико-географічний збірник", 1971, вип. 1
 3. Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине (Историко-этнографический очерк). К., 1975
 4. Гуржій О.І. До питання про утворення національної території України (XVIII ст.). "Народна творчість та етнографія", 1988, № 1
 5. Народы мира: Историко-этнографический справочник. М., 1988.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КИЇВСЬКИЙ ПОЛК
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ЛУБЕНСЬКИЙ ПОЛК
 • МОСКВА
 • МИРГОРОДСЬКИЙ ПОЛК
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • СТАРОДУБСЬКИЙ ПОЛК

 • Пов'язані терміни:
 • ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)