ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУБЕРНІЯ

  Бібліографічне посилання: Маркова О.Є. ГУБЕРНІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Guberniya (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУБЕРНІЯ

ГУБЕРНІЯ – вища адм.-тер. одиниця держ., місц., поліцейського і фінансового управління Російської імперії. (Після сусп.-політ. трансформацій теренів колишньої Російської імперії поділ тер. України на Г. проіснував до 1925. За указом Петра I від 18 груд. 1708 Рос. д-ва вперше була поділена на 8 Г.: Інгерманландську (С.-Петерб. від 1710), Московську, Київську губернію, Смоленську, Архангельську, Казанську, Азовську губернію, Сибірську. 1719 кількість Г. збільшено до 11 і здійснено їх поділ на провінції. Азов. губ. поділялася на пров.: Воронезьку, Єлецьку, Тамбовську, Шацьку, Бахмутську; Київ. – на Білгородську, Севську, Орловську, Київську. Згідно з "Установленням для управління губерній" 1775 (див. Губернська реформа 1775) було створено спочатку 41, а потім 50 Г. Було введено 4 одиниці адм. поділу – Г., повіт, місто і волость. В одній Г. проживало 300–400 тис. душ нас., у пов. – 20–30 тис. За указом "Про новий поділ держави на губернії 1796" на Лівобережній Україні було утворено Малоросійську губернію, на Слобідській Україні Слобідсько-Українську губернію (від 1835 – Харківська губернія), на Правобережній УкраїніВолинську губернію, Київ. губ. і Подільську губернію, а на пд. України і в Криму – Новоросійську губернію. 1802 Малорос. Г. ліквідовано і замість неї створено Чернігівську губернію і Полтавську губернію, Новорос. губ. було поділено на Миколаївську губернію (від 1803 – Херсонська губернія), Катеринославську губернію і Таврійську губернію.

Правителем Г. був губернатор – вищий держ. чиновник, який призначався імператором, йому підпорядковувалося губернське управління (див. Губернське правління). Останнє розвивалося в напрямку розширення адм.-поліцейських прав чиновників, і перш за все губернаторів, і надання їм надзвичайних повноважень у боротьбі проти революц. рухів. У Г., які входили до складу генерал-губернаторств (див. Генерал-губернаторства в Україні), губернатори підпорядковувалися генерал-губернаторам. На 1 січ. 1917 у Рос. імперії існували 79 Г. і 22 обл., в т. ч. в Україні 9 Г. – Київ., Харків., Черніг., Полтав., Волин., Подільська, Катериносл., Херсон. й Таврійська.

1921 Україна поділялася на 12 Г.: Волин., Донецьку губернію, Запорізьку губернію, Катериносл., Київ., Кременчуцьку губернію, Миколаїв., Одеську губернію, Подільську, Полтав., Харків. і Черніг. губернії. Потім Кременчуцька й Запоріз. Г. були ліквідовані, а Одес. й Миколаїв. об'єднані в Одес. Г. Згідно з адміністративно-територіальною реформою 1925, в Україні поділ на Г. було ліквідовано.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Полное собрание законов Российской империи, т. 4–5, № 2218, 2673. СПб., 1830
 2. Градовский А. Начало русского государственного права, т. 3, ч. 1. СПб., 1883.

Посилання:
 • АЗОВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ДОНЕЦЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВА В УКРАЇНІ
 • ГУБЕРНАТОР
 • ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
 • ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КРЕМЕНЧУЦЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЛОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • МИКОЛАЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ОДЕСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОВІТ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ВОЛОСТЬ
 • ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЗАПОРІЗЬКА ГУБЕРНІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • ГУБЕРНАТОР
 • ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
 • ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ
 • ГУБЕРНСЬКІ ЖАНДАРМСЬКІ УПРАВЛІННЯ
 • ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ
 • КАЗЕННА ПАЛАТА
 • КОМІТЕТ МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • КОНТРОЛЬНІ ПАЛАТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
 • КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII В. (КБС) ТА СЛОВНИК ПОЛТАВЦЫ: ИЕРАРХИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
 • ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
 • ЛОМОНОСОВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • МАНІФЕСТ 19 ЛЮТОГО 1861
 • МІНУСНИКИ
 • МОБІЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • МОЛДОВА
 • МОЛОДІЖНИЙ РУХ
 • МУЗЕЙ ТОВАРОЗНАВСТВА ПРИ КИЇВСЬКОМУ КОМЕРЦІЙНОМУ ІНСТИТУТІ
 • НАГЛЯД ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ
 • НАМІСНИЦТВО
 • НАЦІОНАЛЬНЕ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО В УСРР/УРСР 1924–1940
 • НАВЧАЛЬНІ ОКРУГИ
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НОВОСЛОБІДСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ПОЛК
 • НИЖНЯ РОЗПРАВА 1782-1796
 • ОБЛАСТЬ
 • ОКРУГА
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОРГБЮРО ЦК КП(Б)У
 • ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕННЯ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОСЕСІЯ
 • ПОВІТ
 • ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • РАДНАРГОСПИ, РАДИ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
 • РАЙОН
 • РЕГІОНАЛІСТИКА ІСТОРИЧНА
 • РІТТІХ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • РОСІЯ
 • СПЕЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СУДОВІ ПАЛАТИ
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • ТРЕТІЙ ВІДДІЛ
 • ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • УДІЛЬНІ СЕЛЯНИ
 • УДІЛЬНІ ЗЕМЛІ
 • ВІЙСЬКОВІ ГУБЕРНАТОРИ
 • ЗЕМСЬКІ ПОВИННОСТІ
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСЬКІ УПРАВИ
 • ЖАНДАРМЕРІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)