ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ

  Бібліографічне посилання: Шандра В.С. ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gubernska_kancelyariya (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ

ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ – виконавчий орган при губернаторові з забезпечення всієї секретарської роботи. Підпорядковувалася віце-губернатору, очолювалась управляючим. Спершу мала нескладну структуру, котра ускладнюється з 1809. До складу Г.к. входили штатні чиновники з особливих доручень, помічники, канцелярські службовці, чиновник-рахівник та екзекутор, редактор "Губернских ведомостей", бухгалтер, реєстратор та архіваріус. Спершу Г.к. поділялися на частини, в 19 ст. – на від-ня (наприкінці 19 ст. складалися із розпорядчого, звітного, госп. і карного від-нь). Розпорядче від-ня зосереджувалося над виконанням указів вищої влади, підготовкою до друку "Губернских ведомостей", заснуванням вищих і середніх навч. закладів, контролювало надходження податків, проходження дворянських виборів (див. Дворянські зібрання), особовий склад держ. установ. Звітне від-ня Г.к. займалося підготовкою для імператора річних звітів про стан ввіреної губернії, укладало стат. та ін. відомості про склад нас., стан пром-сті, с. госп-ва, сплату земських податків тощо. Воно ж вело діловодство про видачу закордонних паспортів. Госп. від-ня організовувало контроль за станом справ у сільс. і лісовому госп-вах, в галузі буд-ва, за роботою пошт, станом шляхів сполучень, обслуговуванням військ. частин. 1866 воно припинило діяльність у тих губ., на які поширювалася чинність земської реформи 1864. Карне від-ня здійснювало нагляд за діяльністю судів. Ліквідоване 1872 у тих губ., на які поширювалася чинність судової реформи 1864. Натомість утворювалися нові від-ня: в земських справах, для нагляду за діяльністю земських установ (замість ліквідованого госп.). Від-ня з міськ. справ, утворене 1873, після набуття чинності нового міськ. положення займалося з'ясуванням питань міськ. управління. Ці два від-ня в 1890-х рр. були об'єднані в одне: від-ня земських і міськ. справ. У 1870-х рр. почали створюватися таємні від-ня, які займалися боротьбою з революц. рухами. Канцелярії цивільних губернаторів були ліквідовані в берез. 1917.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Шумилов М.М. Губернаторские канцелярии и губернские прав-ления в России 50–80-х гг. XIX в. В кн.: Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX–ХХ века: Сборник статей памяти В.С. Дякина и Ю.Б. Соловьева. СПб., 1999
 2. Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII – начала ХХ века). М., 2001.

Посилання:
 • ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ
 • ГУБЕРНАТОР
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864

 • Пов'язані терміни:
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КИЇВ
 • МАРКОВИЧ ОПАНАС ВАСИЛЬОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ
 • СОТНИК


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)