ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ

  Бібліографічне посилання: Григор’єва Т.Ф. ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gubernski_komisii (останній перегляд: 24.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ

ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМСІЇ – комісії, ств. на підставі "Положення про губернські історичні архіви та вчені архівні комісії" від 13 квіт. 1884 для виявлення, концентрації та впорядкування документальних матеріалів, важливих в істор. відношенні, та організації місц. (губернських) архівів. Окрім цього, Г.в.а.к. мали право досліджувати пам'ятки старовини, створювати музеї, б-ки. На тер. України діяли: Таврійська губернська вчена архівна комісія (1887–1923), Чернігівська губернська вчена архівна комісія (1896–1917), Херсон. губернська вчена архівна комісія (1898–1910), Катеринославська губернська вчена архівна комісія (1903–18), Полтавська губернська вчена архівна комісія (1903–18), Київська губернська вчена архівна комісія (1914 увійшла до складу Київської археографічної комісії), Харків. губернська вчена архівна комісія (1915–18, у зв'язку з Першою світовою війною та революц. перетвореннями розгорнути роботу не змогла). В наук. відношенні підпорядковувалися Петерб. археол. ін-тові, в адм. – губернаторам. Спец. асигнувань не мали. Штат (керуючий справами, охоронець, сторож) утримувався на кошти, що надходили від членських внесків та пожертв.

Результати наук. досліджень друкували: Черніг. Г.в.а.к. – у "Трудах" (12 вип.); Полтав. – у "Трудах" (15 вип.); Катериносл. – у "Летописях" (10 вип.); Таврійська – в "Известиях" (57 вип.) та окремими працями.

дата публікації: 2004 р.

Література:
 1. Полное собрание законов Российской империи, т. 6. СПб., 1887
 2. Сарбей В.Г. Вклад губернських архівних комісій в історіографію України. В кн.: Друга республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. К., 1965
 3. Ковальский Н.П., Абросимова С.В. Из истории Екатеринославской ученой архивной комиссии. В кн.: Археографический ежегодник за 1988 г. М., 1989
 4. "Летопись Екатеринославской ученой архивной комиссии" (1904–1914): Бібліографічний довідник. К., 1991
 5. Курас Г.М. Чернігівська архівна комісія та її внесок у вивчення історії України. Дніпропетровськ, 1992
 6. Архівний збірник на посвяту 90-річчя Полтавської вченої архівної комісії. Полтава, 1993
 7. Заремба С.З. Українське пам'яткознавство: Історія, теорія, сучасність. К., 1995.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ГУБЕРНАТОР
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887)

 • Пов'язані терміни:
 • ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • КРАЄЗНАВСТВО, КРАЄЗНАВСТВО ТА КРАЄНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • ЛАППО-ДАНИЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • ЛАШКОВ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • РОСІЙСЬКЕ ВОЄННО-ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • РУССКОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
 • САРБЕЙ ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)