ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУДЗЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Даниленко В.М. ГУДЗЕНКО Пантелеймон Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gudzenko_P (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУДЗЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ПЕТРОВИЧ

ГУДЗЕНКО Пантелеймон Петрович (09.08(27.07).1907–17.08. 1994) – архівіст, археограф, історик. Д-р істор. н. (1966), засл. діяч н. УРСР (1977). Н. в с. Дернове (нині село Тростянецького р-ну Сум. обл.) у сел. родині. 1924 закінчив 7-річну шк. Навч. в агропрофшколі м-ка Тростянець (1924–26), Харків. пед. технікумі (1926–27). 1931 закінчив істор. ф-т Харків. ін-ту пед. професійної освіти. 1930–32 викладав соціально-екон. дисципліни на робітн. ф-ті Харків. с.-г. ін-ту. Одночасно працював н. с. Центр. держ. архіву Жовтневої революції та соціаліст. буд-ва УСРР. Протягом 1930–48 займався н.-д. та адм. роботою в архів. установах України: ст. н. с., зав. від., заст. нач. Архів. управління НКВС УРСР, з 1943 – нач. Архів. управління НКВС України. Під час Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 перебував в оперативній групі НКВС УРСР на Південному фронті, Сталінградському фронті, Воронезькому фронті і Першому Українському фронті. 1947 захистив канд. дис. 1948–50 працював у Комісії з історії Великої Вітчизн. війни: ст. н. с., зав. від. фондів, заст. голови з наук. роботи. Від 1950 – в Ін-ті історії АН УРСР, обіймав посади ст. н. с. (одночасно 1950–52 – учений секретар Від-ня сусп. наук АН УРСР), зав. відділами археографії (1952–55, 1959), історії соціаліст. і комуніст. буд-ва (1959–64), історії соціаліст. буд-ва (1964–77), одночасно 1967–77 – заст. дир. Ін-ту з наук. роботи, з 1977 і до виходу на пенсію (1981) – ст. н. с.-консультант. Працюючи в Ін-ті історії АН УРСР, був також чл. вченої ради Київ. ун-ту, чл. наук. ради Гол. архів. управління при РМ УРСР.

Г. – автор понад 100 праць з історії України новітнього періоду та археографії; відп. ред., чл. редколегій, кер. авторського колективу низки фундаментальних праць з історії України: "Історія Києва" у 2-х т. (1959), "Історія робітничого класу УРСР" (К., 1967, т. 2), "Історія селянства УРСР" (К., 1967, т. 2), "Розвиток української культури за роки Радянської влади" (К., 1967), "Історія Української РСР" (К., 1967, т. 2), "Радянська енциклопедія історії України" (К., 1969–72, т. 1–4), "Історія робітників Донецького басейну" (К., 1981), "Історія міст і сіл Української РСР" та ін. Протягом тридцяти років очолював роботу в Ін-ті історії АН УРСР з підготовки й видання збірників архів. документів і матеріалів. За його участю видано зб. документів: "Возз'єднання українського народу в єдиній українській радянській державі" (К., 1949), "Воссоединение Украины с Россией" (М., 1953, т. 2), "Робітничий контроль і націоналізація промисловості на Україні (1917–1921)" (К., 1957), "Промышленность и рабочий класс Украинской ССР в годы второй и третьей пятилеток" (К., 1977, ч. 1–2) та ін.

Лауреат Держ. премії УРСР у галузі н. і т. (1980). Нагороджений 6-ма медалями СРСР та Грамотою Президії ВР УРСР.

П. у м. Київ.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Соціалістична націоналізація промисловості в Українській РСР. 1917–1920 рр. К., 1965
 2. Українська РСР в період громадянської війни (1917–1920 рр.), т. 2. К., 1968 [у спів-авт.]
 3. Історія Української РСР, т. 1–8, 10 кн. [чл. гол. редколегії], т. 6 [у співавт., відп. ред.]. К., 1977
 4. Трудові почини робітничого класу 1921–1937: (На матеріалах Української РСР). К., 1980 [у співавт.].
Література:
 1. Вчені Інституту історії України. Біобібліографічний довідник. Серія: Українські історики, вип. 1. К., 1998
 2. Українські історики ХХ століття. Біобібліографічний довідник. Серія: Українські історики, вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003.

Посилання:
 • ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • КИЇВ
 • ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ
 • ПІВДЕННИЙ ФРОНТ
 • РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В 4-Х ТОМАХ
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ВОРОНЕЗЬКИЙ ФРОНТ
 • ВОССОЕДИНЕНИЕ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • КОМІСІЯ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)