ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГУСЛИСТИЙ КОСТЬ ГРИГОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Герасименко Н.О. ГУСЛИСТИЙ Кость Григорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Guslysty_K (останній перегляд: 25.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГУСЛИСТИЙ КОСТЬ ГРИГОРОВИЧ

ГУСЛИСТИЙ Кость Григорович (01.10(18.09).1902–21.02.1973) – історик та етнограф. Д-р істор. н., чл.-кор. АН УРСР (1969), засл. діяч н. УРСР (1968). Н. в м. Олександрівськ (нині м. Запоріжжя) в сім'ї робітника. Закінчив Дніпроп. ін-т нар. освіти (1926), аспірантуру при каф-рі українознавства (1928–30) та при Науково-дослідному інституті історії української культури імені академіка Д.Багалія в Харкові (1930–1931); його наук. керівниками були академіки М.Яворський та Д.Багалій.

Працював кер. істор. сектору в НДІ ім. Т.Шевченка та н. с. Ін-ту історії Всеукраїнської асоціації марксистсько-ленінських інститутів (1934–36). Від 1936 по 1947 – н. с. та зав. від. історії феодалізму Ін-ту історії АН УРСР. Захистив канд. дис. (1939).

У роки Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 перебував в евакуації в Уфі (нині столиця Башкортостану, РФ) та Москві (1941–44). Дир. ЦДІА УРСР (1944–55; див. Центральний державний історичний архів України). Заст. дир. з наук. роботи та зав. від. етнографії Ін-ту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР (1954–71).

Чл. Президії та заст. голови правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури (1966–71). Мав урядові нагороди.

Г. вніс вагомий вклад у дослідження багатьох питань укр. історії. Один із перших розробляв історію України періоду феодалізму на основі марксистської методології (див. Марксизм в історичній науці). Найбільшу увагу звертав на роль нар. мас в істор. процесі, козац.-сел. повстання кін. 16 – 1-ї пол. 17 ст. Пізніше досліджував одну з найскладніших проблем історії України – формування укр. народності й нації.

Брав активну участь у створенні синтетичних курсів "Історії Української РСР". Значну увагу приділяв підготовці й виданню енциклопедій. Входив до складу Гол. редколегії УРЕ (1959–64; див. "Українська радянська енциклопедія"). У вітчизн. виданнях енциклопедичного характеру вміщено бл. 20 його статей, а творча спадщина вченого складає понад 200 друкованих праць.

Значну увагу Г. приділяв підготовці наук. кадрів. Під його кер-вом було підготовлено й захищено бл. 40 канд. дисертацій.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Передмова. В кн.: Повстання селян в селі Турбаях (1788–1793). Х., 1932
 2. Історія Української РСР, т. 1. К., 1955 [у співавт.]
 3. Вопросы истории Украины и этнического развития украинского народа. (Период феодализма). К., 1963
 4. Украинцы. Очерк этнической истории украинцев. В кн.: Народы европейской части СССР, т. 1. М., 1964
 5. До питання про утворення української нації. К., 1967.
Література:
 1. Кость Григорович Гуслистий. К., 1972
 2. Кость Григорович Гуслистий (Некролог). "УІЖ", 1973, № 5
 3. Апанович О.М. К.Г.Гуслистий – історик України. В кн.: Під знаком Кліо: Збірник статей. Дніпропетровськ, 1995
 4. Вчені Інституту історії України: Бібліографічний довідник, вип. 1. К., 1998
 5. Удод О.А. Кость Гуслистий – історик України. К., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ФЕОДАЛІЗМ
 • ХАРКІВ
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • МОСКВА
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
 • УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ (1966)
 • ВЕЛИКА ВІТЧИЗНЯНА ВІЙНА РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ 1941-1945 РР.
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (ВУАМЛІН)
 • ЯВОРСЬКИЙ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗАПОРІЖЖЯ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
 • ЧОРНА РУСЬ
 • ДАВНЬОРУСЬКОЇ НАРОДНОСТІ КОНЦЕПЦІЯ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ДОКУМЕНТАХ І МАТЕРІАЛАХ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ АН УРСР
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • УДОД ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)