ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ХАРКІВ

  Бібліографічне посилання: Маслійчук В.Л. ХАРКІВ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kharkiv_mst (останній перегляд: 21.04.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ХАРКІВ

ХАРКІВ — місто обласного підпорядкування, центр Харківської області. Розташов. при злитті річок Харків (прит. Лопані), Лопань (прит. Уди) і Уда (прит. Сіверського Дінця, бас. Дону). Залізничний вузол, аеропорт. Площа 306 км<

Засноване в 1650-ті рр. переселенцями у Слобідську Україну (постійне поселення з 1654, перший відомий отаман — Іван Кривошлик). 1655—56 споруджено фортецю. 1656 запроваджено воєводське правління (перший воєвода — Воїн Селіфонтов). 1660 вперше згадується слобідський Харків. полк (полковник — Остап Воропай). 1660—65 Х. — адм. центр слобідських козацьких полків. У 1660—90-х рр. існувала міщанська організація на чолі з міським отаманом, відомі згадки про цеховий устрій місц. ремісників (див. Цехи). 1689 споруджено першу муровану будівлю — Свято-Покровську церкву (згодом — собор Харківського Покровського учительного монастиря). 1706 внаслідок реформ рос. уряду воєводське правління в Х. ліквідували, усі категорії населення перевели під юрисдикцію полк. Федора Донця-Захаржевського і внесли до козац. реєстрів. Із 1726 у місті діяв переведений із Бєлгорода (нині місто в РФ) Харківський колегіум, осн. навч. заклад на сх. України у 18 cт. У 1740—60-х рр. у Х. перебувало командування Укр. д-зії. Унаслідок ліквідації слобідських козац. полків 1765 Х. став центром новоутвореної Слобідсько-Української губернії; із 1780 місто — центр Харківського намісництва, 1797—1835 — Слобідсько-Укр. губ., із 1835 — Харківської губернії.

1791 в Х. почав функціонувати стаціонарний театр. Завдяки ініціативності вихідця із Слобідської України В.Каразіна та освіт. реформі в Рос. імперії 1805 в Х. відкрито ун-т (див. Харківський національний університет), що мав значний вплив на розвиток міста. Завдяки ун-ту в Х. почалося активне видання світської періодики (1812 вийшла газ. "Харьковский еженедельник", 1816 — журнали "Украинский вестник", "Харьковский Демокрит"), місто стало центром зародження укр. нац. руху (гурток харків. романтиків), початків прози (Г.Квітка-Основ’яненко) та драми (М.Костомаров) укр. мовою. 1812 в Х. відкрито інститут шляхетних дівчат. У 1-й пол. 19 ст. Х. — один із провідних торг. центрів Рос. імперії, із надзвичайно потужним Хрещенським ярмарком і великим ринком торгівлі кіньми.

Інтенсивний розвиток Х. почався з кінця 1850-х рр., від часу відкриття покладів вугілля Донбасу. 1857 почав функціонувати телеграф, 1869 проведено залізницю. Поруч із залізничними майстернями 1870 відкрито чавуноливарний з-д, 1879 — з-д землеробських машин і знарядь М.Гельферіха (див. "Гельферихъ-Саде"), у 1890-х рр. — мех. з-д та Харків. паровозобудівний з-д, 1910 — мех. з-д М. фон Дітмара (для забезпечення обладнанням шахт Донбасу). Місто набувало пром. характеру. 1 травня 1900 робітники міста провели маївку, що мала розголос по всій Рос. імперії. Потреба у пром. кадрах привела до відкриття в Х. 1885 Технологічного ін-ту.

Х. був містом високої громад. активності: у 2-й пол. 19 ст. за ініціативи Х.Д.Алчевської тут були створені жін. недільні школи, 1886 відкрито велику громад. б-ку, 1896 — зоопарк. Із 1881 в місті функціонував водогін, із 1888 — телефон, 1896 з’явилася електрика, 1906 — трамвай. Центр міста був забудований багатоповерховими прибутковими будинками, банками, готелями, над проектами яких працювали видатні архітектори (О.Бекетов та ін.). Дуже ефективно діяло міське самоврядування (з міських голів найбільше відзначився О.Погорілко, 1900—12). У Х. діяла низка громад. орг-цій, зокрема Історико-філологічне товариство при Харківському університеті (1876—1919), що об’єднувало плеяду відомих науковців (О.Потебня, М.Сумцов, Д.Багалій), з ініціативи П.С.Єфименка 1880 при т-ві виник архів, один із найбільших і найвідоміших в Україні. У 2-й пол. 19 ст. змінилася етнокульт. структура міста: українці поступилися місцем росіянам, у місті досить потужно був представлений єврейс. елемент. Упродовж 1861—1917 населення міста зросло майже вшестеро: із 50 тис. осіб у 1861 до 297 тис. у 1917. Х. виявився значним місцем зосередження укр. політ. руху, 1900 тут виникла перша в підрос. Україні укр. політ. партія — Революційна українська партія, працював відомий ідеолог укр. руху М.Міхновський. Під час Першої світової війни до Х. із зх. губерній евакуювали низку навч. і пром. об’єктів, що й залишилися в місті: с.-г. ін-т, Російсько-Балт. електротех. з-д, суконні майстерні.

8—10 грудня 1917 Х., спираючись на місц. Червону гвардію, захопили загони петрогр. більшовиків. Після невдачі більшовицького перевороту в Києві частина делегатів Всеукраїнського з’їзду рад селянських, робітничих і солдатських депутатів 1917 переїхали до Х., де 24—25 грудня 1917 провели власний з’їзд (див. Перший Всеукраїнський з’їзд Рад 1917), проголосивши Укр. Нар. Республіку як федеративну частину Рос. рад. республіки і створивши власні виконавчі органи. Після Брестського миру (див. Брестський мирний договір УНР з державами Четверного союзу 9 лютого 1918, Брестський мирний договір РСФРР з державами Четверного союзу 3 березня 1918) в лютому—березні 1918 відбулася спроба створити окрему Донецько-Криворізьку Радянську Республіку із центром у Х. 8 квітня 1918 місто зайняли німці, а з 1 травня 1918 запроваджена гетьман. влада (найвідоміший староста — П.Залеський). 18 листопада 1918 над Х. проголошено владу Директорії Української Народної Республіки, а 3 січня 1919 в Х. вступили більшовицькі війська. 25 червня 1919 Х. зайняли частини Збройних сил Півдня Росії, у приміщенні Дворянських зборів розташовувався штаб Добровольчої армії. 12 грудня 1919 в Х. утретє ввійшли більшовицькі війська, було відновлено рад. владу, і місто утверджене столицею УСРР.

За часів столичного статусу Х. інтенсивно розвивався. Створювалися пром. гіганти: Харків. тракторний з-д (1931), Харківські турбінний та верстатобудівний з-ди (1934). Змінилася арх-ра міста, провідним стилем до серед. 1930-х рр. був конструктивізм. Споруджено першу залізобетонну багатоповерхівку в Європі (Держпром; 1929), пасаж (1925), пам’ятник Т.Шевченку (скульп. М.Манізер). Функціонував театр "Березіль" (реж. — Л.Курбас). Х. став центром укр. к-ри і низки худож. і літ. об’єднань ("Плуг", "Гарт", Вільна академія пролетарської літератури), було відкрито низку навч. закладів (авіаційний, автошляховий, інженерно-економічний ін-ти та ін.), із 1924 почала функціонувати перша в Україні радіостанція. За Х. утвердилася й символіка "столиці відчаю", оскільки місто було столицею під час Голодомору 1932—1933 років в УСРР. Розгорнута система науково-дослідних ін-тів сприяла розвиткові науки в місті, 1934 в Ін-ті фізики група вчених розщепила атомне ядро. Змінилася й етнокульт. структура міста. Населення на 1939 досягло 832 913 осіб (з яких 48,5 % — українці, 29,7 — росіяни, 15,6 % — євреї), таким чином укр. складова стала превалювати в Х. 1934 столицю УСРР перенесли до Києва, однак Х. зберігав провідні позиції в пром. вир-ві.

Під час Другої світової війни Х. і Харківщина стали місцем жорстоких боїв. 24 жовтня 1941 гітлерівські війська зайняли місто. Місто було в прифронтовій зоні, однак була дозволена діяльність органів місц. самоврядування (бургомістри — О.Крамаренко, О.Семененко, П.Козакевич), відновлено окремі госп. об’єкти. За часи окупації населення міста зменшилося на три чверті, було зруйновано осн. інфраструктуру. Окупанти репресували населення за підозрою у співпраці з підпіллям, масово винищили єврейс. мешканців у районі Дробицького яру. В результаті наступу рад. військ місто було відбите 16 лютого 1943, однак завдяки вмілому маневру нім. війська знову окупували місто 15 березня 1943. Лише в результаті Курської битви 1943 війська Степового фронту (команд. — генерал-полковник І.Конєв) 23 серпня 1943 звільнили Х.

Протягом кількох років Х. відбудовували після масштабних руйнувань. 1946 почалася планова реконструкція міста, запущено нові з-ди (1946 — Електроважмаш), розширене вир-во на оборонну пром-сть, створено нові житлові масиви (Салтівка, Павлове Поле, Холодна Гора). Населення Х. 1989 сягнуло 1593 тис. мешканців. 1975 відкрито першу чергу метрополітену. Місто було одним із провідних пром. і наук. центрів СРСР. Х. був одним із центрів всесоюзного демократ. руху 1989—91. Після проголошення незалежності України та припинення гонки озброєнь місто має тенденцію до зменшення чисельності населення, падіння свого пром. і наук. потенціалу.

У Х. цінність мають не лише окремі пам’ятки та ансамблі, а й усе істор. ядро міста, яке значною мірою зберегло архітектурно-художню цілісність. Серед архіт. ансамблів — Свято-Покровський монастир (кінець 17 — 19 ст.) із Свято-Покровським собором (1689), площа Конституції (колиш. Миколаївська) з будівлями банків (кінець 19 — поч. 20 ст.), площа Свободи (1925—36) з Будинком держ. пром-сті (1925—29). Пам’ятки арх-ри: Свято-Успенський собор (1771—77) та його дзвіниця (1821—48), г-зія (1814), будинок генерал-губернатора (потім — старий корпус ун-ту, 1766—77), новий корпус ун-ту (1823—31), Свято-Благовіщенський собор (1888—1901), будівля суд. установ (1899—1902), б-ка (1899—1901), будівля Мед. т-ва (1911—13), Сел. дім (1912), Хоральна синагога (1914), прибутковий будинок страхового т-ва "Саламандра" (1914—15), Головпоштамт (1927—29), гуртожиток "Гігант" (1928—29), Палац к-ри залізничників (1928—32). Музеї: історичний (Харківський історичний музей), художній, літературний, археології та етнографії Слобідської України, природи. На пд. околиці міста — археол. пам’ятка Донецьке городище.

У Х. народилися Х.О.Алчевська, О.Бекетов, дресирувальниця І.Бугримова, актор М.Водяной, акторка Л.Гурченко, І.Манжура, композитор О.Рябов, Б.Савінков, кінорежисер-документаліст Ф.Соболєв, П.Сокальський, Я.Степовий, Г.Хоткевич.

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Багалей Д.И., Миллер Д.П. История города Харькова за 250 лет его существования, т. 1—2. Х., 1905—12
 2. Бондаренко Б.А. Каменная летопись: архитектурные памятники Харьковщины. Х., 1972
 3. Історія міста Харкова ХХ століття. Х., 2004
 4. Лейбфрейд А., Полякова Ю. Харьков: от крепости до столицы: Заметки о старом городе. Х., 2004
 5. Скоробагатов А.В. Харків у часи німецької окупації (1941—1943). Х., 2004
 6. Кравченко В. Харьков/Харків: столица Пограничья. Вильнюс, 2010
 7. Скубицкая Ю. Гибкость хаоса вместо стройности ансамбля: двадцать лет постсоветского Харькова. «Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре», 2011, № 6

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АЛЧЕВСЬКА ХРИСТИНА ДАНИЛІВНА
 • АЛЧЕВСЬКА ХРИСТЯ ОЛЕКСІЇВНА
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БЕКЕТОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • БЕРЕЗІЛЬ, ТЕАТР
 • БІЛЬШОВИКИ
 • БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР РСФРР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ 3 БЕРЕЗНЯ 1918 Р.
 • БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ 9 ЛЮТОГО 1918 Р.
 • ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ДКРР)
 • ДОБРОВОЛЬЧА АРМІЯ
 • ДОНЕЦЬКЕ ГОРОДИЩЕ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО САВИЧ
 • ГАРТ
 • ГЕЛЬФЕРИХЪ-САДЕ
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • ІНСТИТУТИ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ
 • ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ХАРКІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
 • ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.КАРАЗІНА
 • ХАРКІВСЬКИЙ ПОКРОВСЬКИЙ УЧИТЕЛЬНИЙ МОНАСТИР
 • ХАРЬКОВСКИЙ ДЕМОКРИТ, ЖУРНАЛ
 • ХОТКЕВИЧ ГНАТ МАРТИНОВИЧ
 • КОНЄВ ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КУРБАС ЛЕСЬ
 • КУРСЬКА БИТВА 1943
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КИЇВ
 • МАНІЗЕР МАТВІЙ ГЕНРІХОВИЧ
 • МАНЖУРА ІВАН ІВАНОВИЧ
 • МІХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ОТАМАН
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ПЛУГ
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
 • САВІНКОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • СОКАЛЬСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • СТЕПОВИЙ ФРОНТ, 1943
 • СТЕПОВИЙ ЯКІВ СТЕПАНОВИЧ
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • ЦЕХИ
 • УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК, ТИЖНЕВИК (1816-1819)
 • ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОЛЕТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВАПЛІТЕ
 • ВОЄВОДА
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД СЕЛЯНСЬКИХ, РОБ. І СОЛДАТ. ДЕПУТАТІВ 1917 Р.
 • ЗБРОЙНІ СИЛИ ПІВДНЯ РОСІЇ (ЗСПР)

 • Пов'язані терміни:
 • АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ УРСР
 • АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ
 • АХІЄЗЕР НАУМ ІЛЛІЧ
 • АЛЧЕВСЬКА ХРИСТИНА ДАНИЛІВНА
 • АЛЧЕВСЬКА ХРИСТЯ ОЛЕКСІЇВНА
 • АЛЧЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • АЛЧЕВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • АЛЧЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ КИРИЛОВИЧ
 • АНАРХО-КОМУНІСТИ
 • АПАНОВИЧ ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
 • АПТЕКМАН ЙОСИП ВАСИЛЬОВИЧ
 • АРАБАЖИН КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
 • АРХІВ КОША ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ
 • АРХІВ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
 • АРХІВНА СПРАВА
 • АРХІВИ В УКРАЇНІ
 • АРСЕНЬЄВ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • АРТЕМ (СЕРГЄЄВ ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ)
 • АСОЦІАЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
 • АСОЦІАЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙНИХ КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ
 • АТРОЩЕНКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • АВЕРЧЕНКО АРКАДІЙ ТИМОФІЙОВИЧ
 • БАЧИНСЬКИЙ ЮЛІЯН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БАГАЛІЙ-ТАТАРИНОВА ОЛЬГА ДМИТРІВНА
 • БАКАЛО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • БАХМУТСЬКИЙ СОЛЯНИЙ СИНДИКАТ
 • БАКУЛЬ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
 • БАЛАБУХА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
 • БАРАН МИХАЙЛО ЛУКИЧ
 • БАРАНОВ ПЕТРО ЙОНОВИЧ
 • БАРВІНКОВО-ЛОЗОВСЬКА ОПЕРАЦІЯ
 • БАРВІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БАРВІНСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БАССАЛИГО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • БАТАЛЬЙОН РІББЕНТРОПА 1941-1944
 • БАТИЦЬКИЙ ПАВЛО ФЕДОРОВИЧ
 • БЕКЕТОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • БЕКЕТОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • БЕЛЕНКОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • БЕРЕЗІЛЬ, ТЕАТР
 • БЕРЕЗІЛЬ, ЖУРНАЛ
 • БЕРНШТЕЙН СЕРГІЙ НАТАНОВИЧ
 • БЕЦЬКИЙ ІВАН ЄГОРОВИЧ
 • БЕЗКРОВНИЙ КУЗЬМА ЯКИМОВИЧ
 • БЄЛІКОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БІЛЕЦЬКИЙ ПЛАТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БІЛОУС ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • БІЛЬШОВИК УКРАЇНИ - ЖУРНАЛ
 • БІЛЬШОВИЗАЦІЯ РАД
 • БІЛУ
 • БІЛИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • БІРЖОВІ КОМІТЕТИ
 • БЛАКИТНИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • БЛЮМКІН ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ
 • БЛИЗЬКОСХІДНИЙ ІНCТИТУТ
 • БОЙКО-БЛОХИН ЮРІЙ ГАВРИЛОВИЧ
 • БОЙОВІ СТРАЙКОВІ КОМІТЕТИ
 • БОЛБОЧАН ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
 • БОРКАНЮК ОЛЕКСА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БОРОДАЙ МИХАЙЛО МАТВІЙОВИЧ
 • БОРОВА
 • БРАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПАРАФІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ АВТОКЕФАЛЬНИХ ЦЕРКОВ
 • БРАУДЕ СЕМЕН ЯКОВИЧ
 • БУБНОВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 • БУЛАХОВСЬКИЙ ЛЕОНІД АРСЕНІЙОВИЧ
 • БУЛГАКОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БУЛГАРІ ЯКІВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • БУНІН ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БУРАЧЕК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • БУРЕВІЙ (БУРОВІЙ) КОСТЬ СТЕПАНОВИЧ
 • БУРКО (БУРКО-КОРЕЦЬКИЙ) ДЕМИД
 • БУЦИНСЬКИЙ ДМИТРО ТИМОФІЙОВИЧ
 • БУЗЕСКУЛ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
 • ЧЕБОТАРІВ МИКОЛА
 • ЧЕЧЕЛЬ МИКОЛА ФЛОРОВИЧ
 • ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ
 • ЧЕРВОНА ДВАНАДЦЯТКА
 • ЧЕРВОНЕ КОЗАЦТВО
 • ЧЕТВЕРТИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД (1920)
 • ЧУГУЇВ, МІСТО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ДАЦКІВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ДАНИЛЕВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ДАШКЕВИЧ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ
 • ДЕКАБРИСТІВ КОНСТИТУЦІЙНІ ПРОЕКТИ
 • ДЕМУЦЬКИЙ ДАНИЛО ПОРФИРОВИЧ
 • ДЕРЕВ'ЯНКО КУЗЬМА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО УКРАЇНИ
 • ДЕРЖАВНА ВАРТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ДКРР)
 • ДНІПРО, ЧАСОПИС
 • ДНІПРО, РАДІОСТАНЦІЯ
 • ДНІПРОВСЬКИЙ СОЮЗ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (ДНУ)
 • ДОБРОВОЛЬЧА АРМІЯ
 • ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
 • ДОГОВІР ПРО ДРУЖБУ І БРАТЕРСТВО МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ СРР І ТУРЕЧЧИНОЮ 1922
 • ДОЛГОРУКОВ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • ДОЛГУШИНЦІ
 • ДОНБАСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 1941–1943
 • ДОНДУКОВ-КОРСАКОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • ДОНЕЦЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ДОНЕЦЬКЕ ГОРОДИЩЕ
 • ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКИЙ МИТРОФАН ВІКТОРОВИЧ
 • ДРУГА УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ДИВІЗІЯ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ДУДРОВИЧ АНДРІЙ
 • ДУМІН (ДУМИН) ОСИП ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ДУНАЄВСЬКИЙ ІСАК ОСИПОВИЧ
 • ДВАДЦЯТЬ ПЕРША АРМІЯ
 • ДВАДЦЯТИП'ЯТИТИСЯЧНИКИ
 • ДЯТЛОВ ПЕТРО ЮРІЙОВИЧ
 • ДИСИДЕНТСЬКІ (ОПОЗИЦІЙНІ) РУХИ 1960–1980-Х РОКІВ В УКРАЇНІ
 • ДЗАНОТТІ-Б'ЯНКО
 • ДЖОН ГРІЄВЗ І КО
 • ДЖИДЖОРА ІВАН
 • ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД УСРР/УРСР (ЄДАФ УСРР/УРСР)
 • ЄФИМЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ЄФИМЕНКО ПЕТРО САВИЧ
 • ЕЛЛІНІЗАЦІЯ ГРЕЦЬКОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 1926–1938
 • ЕНГЕЛЬС (ENGELS) ФРІДРІХ
 • ЕРБІНЬЇ МІШЕЛЬ ДЕ
 • ЄРОФЕЇВ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • ЄРШОВ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ЕРСТЕНЮК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЕСТОНЦІ В УКРАЇНІ
 • ЕТНІЧНІ УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ
 • ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ АВСТРІЙСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО УРЯДІВ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ЕВАКУАЦІЙНІ ЗАХОДИ УРЯДІВ УРСР І СРСР НА ТЕРИТОРІЇ УРСР В РОКИ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ СРСР 1941–1945
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ЄВРЕЙСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ, ЄВКОММОЛ
 • ФЕДЕЦЬКИЙ АЛЬФРЕД КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ФІЛАРЕТ, У МИРУ – ГУМІЛЕВСЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • ФІЛАРЕТ, ДЕНИСЕНКО МИХАЙЛО АНТОНОВИЧ
 • ФІЛАТЕЛІЯ
 • ГАЛИЦЬКИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КП(Б)У 1920 (ГАЛОРГКОМ)
 • ГАРТ
 • ГЕЛЬФЕРИХЪ-САДЕ
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ СЛІДСТВО ПРО МАЄТНОСТІ
 • ГЕНДРИКОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • ГЕРШУНІ ГРИГОРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ГЕРИНОВИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ГЕСТЕ ВІЛЬЯМС
 • ГЛУШКОВ ІВАН ЙОНОВИЧ
 • ГЛИНКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ГЛИВЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГНАТЮК ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
 • ГОЕЛРО
 • ГОЛИНСЬКИЙ МИХАЙЛО ТЕОДОРОВИЧ
 • ГОПНЕР СЕРАФИМА ІЛЛІВНА
 • ГОРДІЄНКО КОСТЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГРАБОВСЬКИЙ ПАВЛО АРСЕНОВИЧ
 • ГРЕЦЬКА АНТИРАДЯНСЬКА КОНТРРЕВОЛЮЦІЙНА ПОВСТАНСЬКА ШПИГУНСЬКА ПІДПІЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ 1937–1938
 • ГРІНЕВИЧ КОСТЯНТИН ЕДУАРДОВИЧ
 • ГРОМАДИ
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 1917–1920
 • ГРУДНЕВЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ В УКРАЇНІ 1905
 • ГРУПА КЮНСБЕРГА
 • ГРУПА ВІЙСЬК ПО БОРОТЬБІ З КОНТРРЕВОЛЮЦІЄЮ НА ПІВДНІ РОСІЇ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО)
 • ГРИГОРЕНКО ГРИЦЬКО
 • ГРИНЕВИЧЕВА КАТРЯ
 • ГРИЗОДУБОВА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА
 • ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ
 • ГУСЛИСТИЙ КОСТЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ГЖИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ІНДИЧЕНКО ПАНТЕЛЕЙМОН ДМИТРОВИЧ
 • ІНОЗЕМНИЙ КАПІТАЛ В УКРАЇНІ В 18 – НА ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ІНСТИТУТ ЧЕРВОНОЇ ПРОФЕСУРИ ПРИ ВУЦВК
 • ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ПАРТІЇ ПРИ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т.ШЕВЧЕНКА НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ (ІНО)
 • ІНСТИТУТ РАДЯНСЬКОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПРАВА
 • ІНСТИТУТИ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ
 • ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА
 • ІНСТИТУТИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ I
 • ІРЧАН МИРОСЛАВ
 • ІСКРІВСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
 • ІСЛАМ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • ІСТОРІЯ НАУКИ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ІСТПАРТИ
 • ІСТПРОФИ
 • ІТАЛІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ІТАЛІЙСЬКІ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ 19–20 СТОЛІТЬ
 • ІВАНЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ІВАНОВ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
 • ІЗЮМ
 • КАЧЕНОВСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • КАЧЕНОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ТРОХИМОВИЧ
 • КАЧУРОВСЬКИЙ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
 • КАЛІНІН КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КАЛІШЕВСЬКИЙ ЮХИМ АВРАМОВИЧ
 • КАЛЮЖНИЙ НАУМ МИХАЙЛОВИЧ
 • КАНАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ (КІУС)
 • КАНАРСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КАНТЕМІР ДМИТРО КОСТЯНТИНОВИЧ
 • КАРАЧІВКА
 • КАРАДЖИЧ ВУК СТЕФАНОВИЧ
 • КАРПЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
 • КАТАЄВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КАТИНСЬКИЙ РОЗСТРІЛ 1940
 • КЕППЕН ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • КЕТКОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
 • ХАРКІВСЬКА БИТВА 1942
 • ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943 Р.
 • ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ХАРКІВСЬКА ОКРУГА
 • ХАРКІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ХАРКІВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО, ХАРКІВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН
 • ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • ХАРКІВСЬКИЙ ПОКРОВСЬКИЙ УЧИТЕЛЬНИЙ МОНАСТИР
 • ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ХАРЬКОВСКИЙ ДЕМОКРИТ, ЖУРНАЛ
 • ХАРИТОНЕНКИ
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • ХОМЕНКО АРСЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
 • ХОТКЕВИЧ ГНАТ МАРТИНОВИЧ
 • ХРАМОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ХРИСТЮК ПАВЛО ОНИКІЙОВИЧ
 • ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • ХВОСТЕНКО-ХВОСТОВ ОЛЕКСАНДР ВЕНІАМІНОВИЧ
 • ХВИЛЬОВИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • КІРОВОГРАД
 • КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КЛАСИЦИЗМ
 • КЛУБИ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ В УРСР У 1960-Х РР.
 • КЛИМЕНКО ІВАН ЄВДОКИМОВИЧ
 • КНИГОСПІЛКА
 • КНИГОЗНАВСТВО ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ КНИГИ В УКРАЇНІ
 • КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ, КНИЖКОВА ПАЛАТА УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ФЕДОРОВА
 • КОБИЛЯНСЬКА ОЛЬГА ЮЛІАНІВНА
 • КОЛЬ ЙОГАН-ГЕОРГ
 • КОЛЕССА ЛЮБКА ОЛЕКСАНДРІВНА
 • КОЛЛАРД ЮРІЙ
 • КОЛОМАК
 • КОЛОНІЯ ІМЕНІ МАКСИМА ГОРЬКОГО
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • КОМАРЕНКО НАЇНА ВАСИЛІВНА
 • КОМІСІЇ ТА КОМІТЕТИ ДОПОМОГИ ГОЛОДУЮЧИМ В УСРР
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ПРАВА
 • КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОРУСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
 • КОМУНА ІМЕНІ Ф.ДЗЕРЖИНСЬКОГО
 • КОМУНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
 • КОМУНІСТ
 • КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • КОМУНІСТИЧНІ СУБОТНИКИ
 • КОМУНІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АРТЕМА
 • КОНАРЄВ МИКОЛА СЕМЕНОВИЧ
 • КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ТАБОРИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ НА ТЕРИТОРІЇ УСРР–УРСР
 • КОНЄВ ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • КОНІ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РАДЯНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ 1929
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ПІВНІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОНТРОЛЬНІ ПАЛАТИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
 • КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • КООПТАХ
 • КОПЕЛЄВ ЛЕВ ЗІНОВІЙОВИЧ
 • КОРЧАК-ЧЕПУРКІВСЬКИЙ ЮРІЙ ОВКСЕНТІЙОВИЧ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОРОЛЕНКО ПРОКІП ПЕТРОВИЧ
 • КОРОЛІВСЬКИЙ CТЕПАН МЕФОДІЙОВИЧ
 • КОРОТЧЕНКО ДЕМ'ЯН СЕРГІЙОВИЧ
 • КОРОТИЧ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОРСУН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КОРЯК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
 • КОРЖ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
 • КОСАЧ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • КОСТЕНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • КОСТЕНКО ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ
 • КОСТЮК ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КОТОРОВИЧ БОГОДАР АНТОНОВИЧ
 • КОЦЬ МАРІЯН-ПАВЛО
 • КОЦЮБА ГОРДІЙ МАКСИМОВИЧ
 • КОВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЛАСОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКА МАРІЯ ПАВЛІВНА
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ ЄВГРАФ ПЕТРОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
 • КОВАЛІВ ЛЕВКО БОРИСОВИЧ
 • КОВАЛІВСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
 • КОВАЛЬСЬКА ЄЛИЗАВЕТА МИКОЛАЇВНА
 • КОВАЛИК СЕРГІЙ ПИЛИПОВИЧ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ
 • КОЖЕНЬОВСЬКИЙ ЮЗЕФ
 • КОЗОРІС МИХАЙЛО КИРОВИЧ
 • КРАЄЗНАВСТВО
 • КРАЙНІЙ ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ ПО ОХОРОНІ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ
 • КРАСНОГРАД
 • КРАСНОКУТСЬК
 • КРАСНОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КРИЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРІЛИК ЙОСИП ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИЛОВ МИКОЛА МИТРОФАНОВИЧ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРОНЕБЕРГ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • КРОНЕБЕРГ ІВАН ЯКОВИЧ
 • КРОПИВНИЦЬКА ОЛЕКСАНДРА МАРКІВНА
 • КРОПИВНИЦЬКИЙ МАРКО ЛУКИЧ
 • КРОВЛЯ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА МАРІЯ СТЕПАНІВНА
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА МАРІЯ ТАРАСІВНА
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА ВОЛОДИМИРА АНТОНІВНА
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ АНТІН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН АНТОНОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ ІВАН АНТОНОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКИЙ ТАРАС АНТОНОВИЧ
 • КУЧІН ГЕОРГІЙ ДМИТРОВИЧ
 • КУДРЯ ДАНИЛО ЄВМЕНОВИЧ
 • КУДРЯВЦЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КУЛЬБАКИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
 • КУЛИК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • КУЛЬЖЕНКО СТЕФАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУЛЬЖИНСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • КУПЛЕВАСЬКИЙ МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ
 • КУП'ЯНСЬК
 • КУРБАС ЛЕСЬ
 • КУРЧАТОВ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУРІННИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • КУРСЬКА БИТВА 1943
 • КУРЯЗЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • КУЗНЕЦ САЙМОН СМІТ
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КВІТКА ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ
 • КВІТНЕВІ ТЕЗИ В.ЛЕНІНА
 • КВЯТЕК КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ
 • КИЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КИЇВСЬКА ОБОРОННА ОПЕРАЦІЯ 1941
 • КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ЗОЛОТОВЕРХИЙ МОНАСТИР
 • КИЯНИЦЯ ПЕТРО АНТОНОВИЧ
 • КИПОРЕНКО-ДОМАНСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • КИТАЙЦІ В УКРАЇНІ
 • ЛАДАН ПАВЛО СТЕПАНОВИЧ
 • ЛАВРІНЕНКО ЮРІЙ АНДРІАНОВИЧ
 • ЛАВРОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛАЗАРЕНКО ЄВГЕН КОСТЬОВИЧ
 • ЛАЗАРЄВ БОРИС ГЕОРГIЙОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛЕБЕДЄВ
 • ЛЕНІНА ОРДЕН
 • ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ УКРАЇНИ
 • ЛЕВАНІДОВ АНДРІЙ ЯКОВИЧ
 • ЛЕВЧЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛЕВЕНЦІ
 • ЛЕВИТСЬКИЙ ЛЕОНІД МАКАРОВИЧ
 • ЛЕВИТСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФАВСТОВИЧ
 • ЛЕЙПУНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ
 • ЛІБЕРБЕРГ ЙОСИП ІЗРАЇЛЬОВИЧ
 • ЛІБЕРМАН ОВСІЙ
 • ЛІФШИЦЬ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛІФШИЦЬ ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛИПА ІВАН ЛЬВОВИЧ
 • ЛИПКОВСЬКА ЛІДІЯ ЯКІВНА
 • ЛІРНИЦТВО, ЛІРА, ЛІРНИКИ, ЛІРНИЦЬКА МОВА, ЛІРНИЦТВО ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ.
 • ЛИСЬКО ЗІНОВІЙ
 • ЛІСОВСЬКИЙ РОБЕРТ АНТОНОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ 1925–1928: ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ
 • ЛІТЕРАТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХІДНЯ УКРАЇНА, СПІЛКА РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПИСЬМЕННИКІВ ЗАХІДНЯ УКРАЇНА, ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
 • ЛИТОВЦІ В УКРАЇНІ
 • ЛИТВИН ЮРІЙ ТИМОНОВИЧ
 • ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ МАРІЯ ІВАНІВНА
 • ЛИТВИНОВА (ЛИТВИНОВА-БАРТОШ) ПЕЛАГЕЯ (ПОЛІНА) ЯКІВНА
 • ЛІВШИЦЬ (ЛІФШИЦЬ) ЯКІВ АБРАМОВИЧ
 • ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
 • ЛИЗАНІВСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛОПАТИНСЬКА ФІЛОМЕНА МИКОЛАЇВНА
 • ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛОЗОВСЬКИЙ СОЛОМОН АБРАМОВИЧ
 • ЛУГОВСЬКИЙ БОРИС ЛЬВОВИЧ
 • ЛУНАЧАРСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛУНІН МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛУЦЕНКО ІВАН МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛУТУГIН ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЯПУНОВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЯЩЕНКО ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ЛИСЕНКО ІВАН МАКСИМОВИЧ
 • ЛЮБОТИН
 • ЛЮКСЕМБУРГ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
 • МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ
 • МАКСИМЕЙКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • МАКСИМОВИЧ ГЕОРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • МАЛА ЛЮБОВ ТРОХИМІВНА
 • МАЛИКОВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ
 • МАЛОРОСІЙСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • МАМОНТОВ АЛЬБЕРТ ЯКОВИЧ
 • МАНІЗЕР МАТВІЙ ГЕНРІХОВИЧ
 • МАНШТЕЙН (MANSTEIN) ЕРІХ, ФОН
 • МАНЖУРА ІВАН ІВАНОВИЧ
 • МАРКОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
 • МАРКОВИЧІ (МАРКЕВИЧІ)
 • МАРТОС БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
 • МАР'ЯНЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МАТЕРІАЛИ З АНТРОПОЛОГІЇ УКРАЇНИ
 • МАЦІЄВИЧ КОСТЯНТИН АНДРІАНОВИЧ
 • МАЦІЄВИЧ ЛЕВКО МАКАРОВИЧ
 • МАТЯШ КОСТЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • МАТЯШ РОМАН ЯКОВИЧ
 • МАЙСТРЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАЗЛАХ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • МАЗУРЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
 • МАЗУРЕНКО ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
 • МЕДІЄВІСТИКА
 • МЕДВЕДЄВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МЕЛЬНИК ЗІНОВІЙ-ЛЕВ
 • МЕЛЬНИКОВ ЮВЕНАЛІЙ ДМИТРОВИЧ
 • МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 • МЕЖЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • МЕЖЛАУК ІВАН ІВАНОВИЧ
 • МЕЖЛАУК ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
 • МГАРСЬКИЙ ЛУБЕНСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • МЯСОЄДОВ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • МЯСОЄДОВ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • МІГРАЦІЯ ВНУТРІШНЯ
 • МІГУЛІН ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • МІХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • МІЛЮТЕНКО ДМИТРО ОМЕЛЯНОВИЧ
 • МІНУСНИКИ
 • МІРЗА-АВАК'ЯНЦ НАТАЛЯ ЮСТІВНА
 • МІЩАНИ
 • МІСТО
 • МІЦКЕВИЧ АДАМ
 • МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНІСТІВ ТА МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ УКРАЇНІСТІВ
 • МІЖНАРОДНА РОБІТНИЧА ДОПОМОГА (МІЖРОБДОП)
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • МЛАКОВИЙ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • МЛОТКОВСЬКИЙ ЛЮДВІГ ЮРІЙОВИЧ
 • МОБІЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • МОЛОДИК
 • МОНДОК ІВАН
 • МОНОПОЛІЇ КАПІТАЛІСТИЧНІ В УКРАЇНІ
 • МОСКАЛЕНКО КИРИЛО СЕМЕНОВИЧ
 • МОСКВА
 • МУРАВЙОВ МИКИТА МИХАЙЛОВИЧ
 • МУЗЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МУЗЕЙ СТАВРОПІГІЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ
 • МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ М.ЛЕОНТОВИЧА
 • МУЗИКА МАКСИМ МАКСИМОВИЧ
 • МИХАЙЛИЧЕНКО ГНАТ ВАСИЛЬОВИЧ
 • МИКЛАШЕВСЬКИЙ (МІКЛАШЕВСЬКИЙ) ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • МИРНІ ПЕРЕГОВОРИ МІЖ УКРАЇНСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ ТА РСФРР 1918
 • МИРОВИЙ СУД
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • МИТНА СИСТЕМА
 • НАДЛЕР ВАСИЛЬ КАРЛОВИЧ
 • НАНСЕНА МІСІЯ
 • НАРОДНА ВОЛЯ
 • НАРОДНИЙ КОМІСАРІАТ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УСРР
 • НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
 • НАРОДНИКИ
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НАШІ ДНІ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНОЗНАВЦІВ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ (КПІ)
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НЕЧИПОРЕНКО ПРОКІП ІВАНОВИЧ
 • НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ
 • НЕТУШИЛ ІВАН В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • НЕВРЛИЙ МИКОЛА
 • НЕЖДАНОВА АНТОНІНА
 • НІКІТЧЕНКО ВІТАЛІЙ ФЕДОТОВИЧ
 • НІЖИНСЬКИЙ БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • НОМЕНКЛАТУРА КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • НОВА ВОДОЛАГА
 • НОВОУКРАЇНКА
 • ОБ'ЄДНАНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ОБНОВЛЕНСЬКИЙ РУХ
 • ОБОЛОНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ОДЕСЬКЕ АРХЕОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • ОЙСТРАХ ДАВИД ФЕДОРОВИЧ
 • ОХМАТДИТ
 • ОХОРОННІ ВІДДІЛЕННЯ
 • ОКРУГА
 • ОКРУЖНИЙ СУД
 • ОЛЕКСАНДР І
 • ОЛЕКСАНДРІЯ
 • ОЛЕША ЮРІЙ
 • ОРДЕНИ УКРАЇНИ
 • ОРДЖОНІКІДЗЕ ГРИГОРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • ОСТАПЕНКО СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
 • ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ
 • ОСВІТА ЖІНОЧА В УКРАЇНІ
 • ОТАМАНОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ
 • ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПАЛАТИ ДЕРЖАВНИХ МАЄТНОСТЕЙ
 • ПАЛЛАДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ПАПАНІН ІВАН ДМИТРОВИЧ
 • ПАРТИЗАНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
 • ПАСКЕВИЧІ (ПАСЬКЕВИЧИ)
 • ПАСПОРТИЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ
 • ПАССЕК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПАТОН БОРИС ЄВГЕНОВИЧ
 • ПАТОРЖИНСЬКИЙ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ
 • ПАВЛОВСЬКИЙ ІВАН ДАНИЛОВИЧ
 • ПЕРЕВІРОЧНО-ФІЛЬТРАЦІЙНІ ТАБОРИ
 • ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917–1918
 • ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЛЕОНІД СОЛОМОНОВИЧ
 • ПЕТРОВ МИХАЙЛО НАЗАРОВИЧ
 • ПЕТРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ПЕТРИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГАЛАКТІОНОВИЧ
 • ПІДГАЙНИЙ ОЛЕГ СЕМЕНОВИЧ
 • ПІДГАЙНИЙ СЕМЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПІДМОГИЛЬНИЙ ВАЛЕР'ЯН ПЕТРОВИЧ
 • ПІДПІЛЛЯ АНТИФАШИСТСЬКЕ
 • ПІВДЕННІ БУНТАРІ, КИЇВСЬКІ БУНТАРІ
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ПІВДЕННОРОСІЙСЬКИЙ СОЮЗ РОБІТНИКІВ
 • ПІВДЕННИЙ ФРОНТ 1918–1920
 • ПІВЕНЬ ОЛЕКСАНДР ЮХИМОВИЧ
 • ПЛАСТ, УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАСТОВИЙ УЛАД
 • ПЛОХИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МЕЛЕТІЙОВИЧ
 • ПЛУГ
 • ПОХІДНІ ГРУПИ ОУН
 • ПОХИЛЕВИЧ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ
 • ПОЛІЩУК ВАЛЕРІАН ЛЬВОВИЧ
 • ПОЛІТБЮРО ЦК КПУ, ПОЛІТИЧНЕ БЮРО ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • ПОЛІТИЧНІ ВІДДІЛИ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
 • ПОЛТАВСЬКА БИТВА 1709
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПОПКО ІВАН ДІОМИДОВИЧ
 • ПОПОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • ПОПОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
 • ПОШТА РЕГУЛЯРНА В УКРАЇНІ
 • ПОСТУПУ ТЕОРІЇ
 • ПОТЕБНЯ ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ
 • ПОВСТАННЯ СЕЛЯНСЬКІ ПРОТИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ 1929–1932
 • ПОВСТАННЯ ЛІВОБЕРЕЖНЕ 1668
 • ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ
 • ПРОСВІТА, ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ПРОСВІТА (1941–1943)
 • ПРОТИГЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
 • ПУШКІН ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • ПИМЕН
 • РАДА З'ЇЗДУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ
 • РАДГОСПИ
 • РАДИ РОБІТНИЧИХ, СЕЛЯНСЬКИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ, ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ, НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
 • РАЙХЕНАУ ВАЛЬТЕР ФОН
 • РАХМАНІНОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • РЕЙНБОТ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
 • РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
 • РЕВОЛЮЦІЯ 1905–1907 В УКРАЇНІ
 • РЕВОЛЮЦІЙНА УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ
 • РЄПІН ІЛЛЯ ЮХИМОВИЧ
 • РОБІТНИЧА ОПОЗИЦІЯ
 • РОБІТНИЧІ ДИСЦИПЛІНАРНІ СУДИ
 • РОМИ
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • РОСІЙСЬКОГО ТЕХНІЧНОГО ТОВАРИСТВА ВІДДІЛЕННЯ В УКРАЇНІ
 • РОСИНСЬКИЙ КИРИЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ
 • РУДНЄВ СЕМЕН ВАСИЛЬОВИЧ
 • РУДНИЦЬКИЙ АНТІН
 • РУДНИЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЬВОВИЧ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • РУСАНІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МАКАРОВИЧ
 • РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ (РУРП)
 • РУСОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • РИБАК НАТАН САМІЙЛОВИЧ
 • РИБАЛКА ІВАН КЛИМЕНТІЙОВИЧ
 • САДОВСЬКИЙ МИКОЛА КАРПОВИЧ
 • САХНЕНКО ДАНИЛО
 • САМОСТІЙНА УКРАЇНА - ПРАЦЯ М. МІХНОВСЬКОГО (1900)
 • САМВИДАВ
 • САРАДЖЕВ АРТАШЕС ХОРЕНОВИЧ
 • САУЛЕВИЧ ЯН ДОМІНІКОВИЧ
 • САВЧЕНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • САВІНКОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ
 • СБОРНИК ХАРЬКОВСКОГО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1886-1914)
 • ЩЕПКІН МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ
 • ЩОГОЛІВ ЯКІВ ІВАНОВИЧ
 • ЩУСЬ ОКСАНА ЙОСИПІВНА
 • СЕДЛЯР ВАСИЛЬ ФЕОФАНОВИЧ
 • СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА
 • СЕМЕНТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН МАКСИМОВИЧ
 • СЕНЧЕНКО ІВАН ЮХИМОВИЧ
 • СЕРЕДНІ ВІКИ ПЕРІОД
 • СФРАГІСТИКА
 • ШАГАЙДА СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ШАХТИНСЬКА СПРАВА (1928)
 • ШАЛЯПІН ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ШАЛІМОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ШЕЛЕСТ ПЕТРО ЮХИМОВИЧ
 • ШЕВЧЕНКА ТАРАСА НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ШЕВЕЛЄВ АРНОЛЬД ГРИГОРОВИЧ
 • ШЕВЕЛЬОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ШЛІХТЕР ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ШРАГ МИКОЛА ІЛЛІЧ
 • ШТОКАЛО ЙОСИП ЗАХАРОВИЧ
 • ШУЛЬЖЕНКО КЛАВДІЯ ІВАНІВНА
 • ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • ШВАРЦ ІСАК ІЗРАЇЛЬОВИЧ
 • ШВЕЙЦАРІЯ
 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ НАУКОВИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СІРКО ІВАН
 • СКАБА АНДРІЙ ДАНИЛОВИЧ
 • СКАРБЕК БОЛЕСЛАВ ВОЛОДИСЛАВОВИЧ
 • СХОДОЗНАВСТВО, ОРІЄНТАЛІСТИКА
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • СЛІСАРЕНКО ОЛЕКСА АНДРІЙОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • СЛЬОЗКІН ПЕТРО РОДІОНОВИЧ
 • СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
 • СМОЛИЧ ЮРІЙ КОРНІЙОВИЧ
 • СНЄГІРЬОВ ГЕЛІЙ (ЄВГЕН) ІВАНОВИЧ
 • СОБАЧКО-ШОСТАК ГАННА ФЕОДОСІЇВНА
 • СОБОРИ ЦЕРКОВНІ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 1921–1930
 • СОКАЛЬСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • СОЛОВЕЙ ДМИТРО ФЕДОРОВИЧ
 • СОЛОВЦОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ (СУМ)
 • СПІЛКА ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ (СВУ)
 • СРЕЗНЕВСЬКИЙ ІЗМАЇЛ ІВАНОВИЧ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СТАЛІНГРАДСЬКА БИТВА 1942–1943
 • СТАРОБІЛЬСЬК , МІСТО ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
 • СТАРІНОВ ІЛЛЯ ГРИГОРОВИЧ
 • СТАРИЦЬКА МАРІЯ МИХАЙЛІВНА
 • СТЕПОВИЙ ФРОНТ, 1943
 • СТЕПОВИЙ ЯКІВ СТЕПАНОВИЧ
 • СТУДИНСЬКИЙ КИРИЛО ЙОСИПОВИЧ
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • СУХОМЛИНОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • СУПРУНЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • СУРОВЦОВА-ОЛИЦЬКА НАДІЯ ВІТАЛІЇВНА
 • СВАТОВЕ, МІСТО ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛ.
 • СВІДЗІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЮХИМОВИЧ
 • Т-34, ТАНК
 • ТАБОРИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ТАНЮК ЛЕСЬ
 • ТАРАНУШЕНКО СТЕФАН АНДРІЙОВИЧ
 • ТЯГНО БОРИС ХОМИЧ
 • ТИЩЕНКО ЮРІЙ ПИЛИПОВИЧ
 • ТЮТЮННИК ГРИГІР МИХАЙЛОВИЧ
 • ТЮТЮННИК ЮРІЙ ЙОСИПОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО ПІВДЕННОРОСІЙСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ (ХІХ-ХХ СТ.)
 • ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД (1919)
 • ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ
 • ТРУД - ГАЗЕТА (1881)
 • ТРУТОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ТРИФІЛЬЄВ ЄВГЕН ПАРФЕНОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖ. НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ШТАБ ПАРТИЗАНСЬКОГО РУХУ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАНИ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ЦІЛИННИХ ЗЕМЕЛЬ ОСВОЄННЯ
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ТУЛУБ ЗІНАЇДА ПАВЛІВНА
 • ТИЧИНА ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
 • ТИМЧАСОВИЙ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКИЙ УРЯД УКРАЇНИ
 • УБОРЕВИЧ ІЄРОНІМ ПЕТРОВИЧ
 • УДОВИЧЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • УДОВИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • УКРАИНСКИЙ ВЕСТНИК, ТИЖНЕВИК (1816-1819)
 • УКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ (1824-1825)
 • УКРДЕРЖАРХІВ
 • УРБАНІСТИКА ІСТОРИЧНА
 • УТЬОСОВ ЛЕОНІД ЙОСИПОВИЧ
 • ВАЛЛІ
 • ВАШ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
 • ВЕДЕЛЬ АРТЕМ ЛУК'ЯНОВИЧ
 • ВЕЛИЧКО ГРИГОРІЙ
 • ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ОРДЕН
 • ВЕНЯВСЬКИЙ ГЕНРИК
 • ВЕРЕТЕННИКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • ВЕРХОВНА РАДА УРСР
 • ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • ВЕТУХІВ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ВЄРКІН БОРИС ІЄРЕМІЙОВИЧ
 • ВІЙНА РСФРР І УНР 1918-1919 РР.
 • ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ В ГІТЛЕРІВСЬКИХ СПЕЦТАБОРАХ
 • ВІК
 • ВІЛІНСЬКИЙ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
 • ВІРСЬКИЙ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ
 • ВІСТІ ВУЦВК
 • ВОДОЛАЖЧЕНКО ОЛЬГА ГАВРИЛІВНА
 • ВОЙНОРАЛЬСЬКИЙ ПОРФИРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ВОЛКОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ВОРОНЕЗЬКО-ХАРКІВСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1943
 • ВОРОНЕЗЬКИЙ ФРОНТ
 • ВОРОШИЛОВГРАДСЬКА ОПЕРАЦІЯ
 • ВОВЧОК МАРКО
 • ВПЕРЕД
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ (ВУАМЛІН)
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА З РОБОТИ СЕРЕД НАЦМЕНШИН
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА НАРАДА ЖІНОК-КОЛГОСПНИЦЬ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА РЕДАКЦІЯ ІСТОРІЇ ФАБРИК І ЗАВОДІВ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА СЕЛЯНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1918 Р.
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ПРОЛЕТАРСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ (ВУСПП)
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА СПІЛОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ І КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ФОТОКІНОУПРАВЛІННЯ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РОБІТНИЦЬ І СЕЛЯНОК 1920 Р.
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ВИЩА РАДА НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 1917-1932
 • ВИСОЧИНЕНКО СЕМЕН ДМИТРОВИЧ
 • ВИСТАВКИ ПРОМИСЛОВІ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ 19 - ПОЧ. 20 СТ.
 • ЯЛІ САВА ГЕОРГІЙОВИЧ
 • ЯНОВСЬКИЙ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЯРМАРОК
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЙОФФЕ АБРАМ ФЕДОРОВИЧ
 • ЙОГАНСЕН МАЙК ГЕРВАСІЙОВИЧ
 • ЮРА ГНАТ ПЕТРОВИЧ
 • ЮЖНЫЙ КРАЙ
 • ЗАФРОНТОВЕ БЮРО ЦК КП(Б) УКРАЇНИ
 • ЗАГАЛЬНОРОСІЙСЬКІ СТУДЕНТСЬКІ З'ЇЗДИ
 • ЗАЇКІН В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В УСРР 1920–1930-Х РОКІВ
 • ЗАКРЕВСЬКІ
 • ЗАЛІЗНИЧНЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ 19 – ПОЧАТКУ 20 СТОЛІТЬ
 • ЗАЛКА МАТЕ
 • ЗАЛИВЧИЙ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗАМОРА ФЕДІР ПАВЛОВИЧ
 • ЗАНЬКОВЕЦЬКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА
 • ЗАПОРІЗЬКА ДИВІЗІЯ АРМІЇ УНР
 • ЗАПОРІЗЬКИЙ КОРПУС АРМІЇ УНР
 • ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА
 • ЗАРУБІЖНІ АНТИФАШИСТИ В ПАРТИЗАНСЬКОМУ РУСІ В УКРАЇНІ
 • ЗАСУЛИЧ ВІРА ІВАНІВНА
 • ЗАТОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
 • ЗАТИРКЕВИЧ–КАРПИНСЬКА ГАННА ПЕТРІВНА
 • ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО–СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
 • ЗБОРОВСЬКИЙ ІПОЛИТ ЧЕСЛАВОВИЧ
 • ЗБРОЙНІ СИЛИ ПІВДНЯ РОСІЇ (ЗСПР)
 • ЗЕМЛЯ І ВОЛЯ 1876–1879
 • ЗЕМСЬКИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ НАЧАЛЬНИК
 • ЗЕМСЬКИЙ РУХ
 • ЖАДАНІВСЬКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ
 • ЖАНДАРМЕРІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
 • ЖЕБУНЬОВИ
 • ЖЕЛЯБОВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ ОРДЕН
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
 • ЖУК АНДРІЙ ІЛЛІЧ
 • ЖИВА ЦЕРКВА
 • ЗІНОВ'ЄВ ГРИГОРІЙ ОВСІЙОВИЧ
 • З'ЇЗДИ АРХІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ УСРР 1926 ТА 1931
 • З'ЇЗДИ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ 1874–1918
 • ЗМІЇВ
 • ЗОЛОЧІВ, С-ЩЕ МІСЬК. ТИПУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • ЗУБАТОВЩИНА
 • ЗУЄВ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)