ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ХОЛМСЬКА ГУБЕРНІЯ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ХОЛМСЬКА ГУБЕРНІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Kholmska_huberniia (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ХОЛМСЬКА ГУБЕРНІЯ

ХОЛМСЬКА ГУБЕРНІЯ — адм.-тер. одиниця Рос. імперії. Створена 4 травня 1912 за законом "Об образовании из восточных частей Люблинской и Седлецкой губерний особой Холмской губернии, с изъятием её из управления варшавского генерал-губернатора", ухваленим 3-ю Держ. думою Рос. імперії, який 23 червня 1912 був затверджений рос. імп. Миколою II. Виділенню Х.г. із Царства Польського (Привіслінського краю) передувала політ. боротьба й інтенсивна полеміка протягом 1909—12 у 3-й Держ. думі Рос. імперії між противниками та прихильниками реалізації цього проекту, зокрема в "холмській" підкомісії, що входила до Комісії законодавчих ініціатив. Вважають, що ініціатором цього проекту був холмський і люблінський єпископ Євлогій (Георгієвський). За підтримки монархістів, октябристів та поміркованих правих Євлогій (Георгієвський) організував поїздку депутатів 3-ї Держ. думи (В.Бобринський, М.Львов та ін.) і кореспондентів часописів "Речь" та "Новое время" на Холмщину та Підляшшя. Одночасно в рос. пресі була розгорнута широка агітаційна кампанія за виокремлення Холмщини та Підляшшя (Холмської, Забузької Русі) із Царства Польського. 1908—09 на замовлення прихильників холмського проекту професор Варшавського ун-ту В.Францев опублікував етногр. студії, які були використані для просторової локалізації Х.г. У тодішній польс. публіцистиці виділення Х.г. було оцінено як "четвертий поділ Польщі". В укр. суспільно-політ. думці Холмщина переважно розглядалася як укр. етнічна територія.

Офіц. відкриття губернії відбулося 8 вересня 1913. Територіальну основу Х.г. склали землі сх. частини Люблінської та Седлецької губерній (Підляшшя та Холмщина). Х.г. поділялася на 8 повітів: Білгорайський, Більський, Володавський, Грубешівський, Замостенський, Костянтинівський, Томашівський та Холмський. Територія Х.г. складала понад 10,4 тис. км2, а населення налічувало 703 тис. осіб (1909), з яких 52 % були українцями. Адм. центром Х.г. був Холм. Х.г. підпорядковувалася безпосередньо міністру внутр. справ Рос. імперії, а освітні й суд. установи — відповідно Київ. навч. округу та Київ. суд. палаті. 1915 Х.г. була підпорядкована Київському генерал-губернаторству, проте в серпні—вересні 1915 була окупована нім. й австро-угор. військами. Губернські й повітові установи були евакуйовані до м. Казань (нині столиця Татарстану, РФ), де функціонували до 1918. Бл. 120 тис. українців із Х.г. примусово евакуйовували до ін. регіонів Рос. імперії.

За умовами Брестського мирного договору УНР з державами Четверного союзу 9 лютого 1918 Холмщина і Підляшшя мали відійти Україні. Від лютого 1918 ці території підпорядковувалися управі, якою керував губернський комісар О.Скоропис-Йолтуховський. Це викликало потужний польс. супротив, внаслідок якого укр. адміністрація поширилася лише на пн. повіти Холмщини з адм. центром у м. Брест-Литовськ (нині м. Брест, Білорусь). Відтак за посередництвом австро-угор. дипломатів 4 березня 1918 був підписаний окремий протокол, який роз’яснював позицію сторін щодо українсько-польс. кордону. Втім, урегулювати польсько-укр. протистояння так і не вдалося. За доби Української Держави місц. управління реорганізували в Холмське губерніальне староство на чолі з О.Скорописом-Йолтуховським. У листопаді 1918 польс. війська окупували територію староства, а в грудні 1918 — ліквідували укр. адміністрацію. У серпні 1919 територія колиш. Х.г. була включена до складу Люблінського воєводства.

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Ольховский Г. Исторические судьбы Холмской Руси: Исторический очерк. Львов, 1905
 2. Грушевський М. За український маслак (в справі Холмщини). К., 1907
 3. Його ж. Поверненє Холмщини. «Руслан», 1907, № 212
 4. Його ж. Холмщина. «Діло», 1909, № 107
 5. Францев В. Карты русского и православного населения Холмской Руси. Варшава, 1909
 6. Дымша Л. Холмский вопрос. СПб., 1910
 7. Холмская Русь: Забытые наши братья. СПб., 1910
 8. Грушевський М. На українські теми: Відлученнє Холмщини. «ЛНВ», 1912, т. 59, кн. 7/8
 9. Сонецкий И.И. Холмщина: Очерки прошлого. СПб., 1912
 10. Кордуба М. Історія Холмщини і Підляшшя. Краків, 1941
 11. Евлогий, митрополит. Путь моей жизни. Париж, 1947 (перевид. — М., 1994)
 12. Борщак І. Митрополит Євлогій про українські справи. «Україна» (Париж), 1949, № 2
 13. Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя: Новіші часи. Вінніпег—Торонто, 1968
 14. Винниченко І. Українці Берестейщини, Підляшшя й Холмщини в першій половині ХХ століття: Хроніка подій. К., 1997
 15. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. К., 2000
 16. Губернии Российской империи: История и руководители: 1708—1917. М., 2003
 17. Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальній поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918). В кн.: Регіональна історія України: Збірник наукових статей, вип. 3. К., 2009

Посилання:
 • БОБРИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР З ДЕРЖАВАМИ ЧЕТВЕРНОГО СОЮЗУ 9 ЛЮТОГО 1918 Р.
 • ЄВЛОГІЙ
 • ФРАНЦЕВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ХОЛМ
 • ХОЛМЩИНА
 • КИЇВСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • МИКОЛА II
 • ОКТЯБРИСТИ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • ПОВІТ
 • СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ
 • ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА

 • Пов'язані терміни:
 • ЄВЛОГІЙ
 • ХОЛМ
 • ХОЛМЩИНА
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • МИКОЛА II
 • ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)