ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, СВЯТО-УСПЕНСЬКЕ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ БРАТСТВО У ЛЬВОВІ, ЛЬВІВСЬКА СТАВРОПІГІЯ

  Бібліографічне посилання: Ісаєвич Я.Д. ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, СВЯТО-УСПЕНСЬКЕ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ БРАТСТВО У ЛЬВОВІ, ЛЬВІВСЬКА СТАВРОПІГІЯ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Lvivske_bratstvo (останній перегляд: 20.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, СВЯТО-УСПЕНСЬКЕ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ БРАТСТВО У ЛЬВОВІ, ЛЬВІВСЬКА СТАВРОПІГІЯ

ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, Свято-Успенське ставропігійське братство у Львові, Львівська ставропігія – національно-реліг. громад. організація православних, а згодом – греко-катол. укр. міщан Львова. Зародком братства стало існуюче здавна об'єднання правосл. міщан – опікунів місц. церкви Успіння Пресвятої Богородиці і Свято-Онуфріївського монастиря у львів. передмісті Підзамче. Не пізніше 1585 група укр. міщан (Ю.Рогатинець, І.Красовський, Д.Красовський, Л.Малецький та ін.) розробила статут Л.б. і подала його в січні 1586 на затвердження антіохійському патріархові Йоакиму IV Доу. Він встановлював за братством право зверхності над ін. братствами та контроль за духовенством, у т. ч. єпископами (згодом він став зразком для кількох правосл. братств Західної України й Правобережної України). Незабаром Л.б. домоглося права ставропігії – непідлеглості місц. правосл. єпископам. Активну участь у громад. житті Л.б. брали С.Зизаній, Л.Зизаній, Памво (Беринда), Іов (Борецький) та ін. укр. діячі к-ри й освіти. Л.б. виступало на захист політ. прав укр. міщан, намагалося створити самоврядування укр. населення міста, незалежне від магістрату і польс. влади. Його боротьбу проти національно-реліг. нерівноправності підтримували деякі правосл. магнати (кн. В.-К.Острозький та ін.). На думку істориків, прагнення Л.б. до збільшення участі мирян у громад. й культ. житті було одним із проявів Реформації в Україні. Л.б. протягом тривалого часу брало діяльну участь у боротьбі проти прийняття унії церковної, підтримувало тісні зв'язки з реліг. та культ. осередками в правосл. країнах. Йому належала Львівська братська друкарня, його коштом утримувалася Львівська братська школа. Воно спорудило Свято-Успенську церкву, дбало про її забезпечення іконами. Організувало у Львові шпиталь – притулок для убогих, надавало матеріальну допомогу своїм незаможним членам. У 2-й пол. 17 – 18 ст. культурно-освіт. і політ. діяльність братства поступово згорталася, гол. полем його турбот було утримання порядку у Свято-Успенській церкві й видання літургійних книг. Також і після прийняття 1708 братством унії (див. Берестейська церковна унія 1596) більшість його членів продовжували виступати за збереження і зміцнення традиційних обрядів і звичаїв, підтримували культ. та реліг. зв'язки з Наддніпрянською Україною. 1788 австрійс. власті ліквідували Л.б., з 1790 його майно, у т. ч. друкарня, перейшло до Ставропігійського інституту.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVI–ХVIII ст. К., 1966
 2. Матковська О. Львівське братство: Культура і традиції: Кінець ХVI – перша половина ХVII ст. Львів, 1972, 1996
 3. Успенське братство: його роль в українському національно-культурному відродженні: Доповіді і повідомлення наукової конференції 4–5 квітня 1996 р. Львів, 1996
 4. Ісаєвич Я.Д. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002
 5. Isaievych Ia. Volunatary Brotherland: Confraternities of Laymen in Early Modern Ukraine. Edmonton–Toronto, 2006.

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • БЕРИНДА ПАМВО
 • БОРЕЦЬКИЙ ІОВ
 • БРАТСТВА
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ІКОНИ, УКРАЇНСЬКІ ІКОНИ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА БРАТСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ЛЬВІВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА
 • МАГІСТРАТ
 • МАГНАТИ
 • МІЩАНИ
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • ОСТРОЗЬКИЙ ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РЕФОРМАЦІЯ
 • РОГАТИНЕЦЬ ЮРІЙ КУЗЬМИЧ
 • СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ
 • УНІЯ ЦЕРКОВНА
 • ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН
 • ЗИЗАНІЙ ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЗИЗАНІЙ СТЕФАН

 • Пов'язані терміни:
 • АФЕНДИКИ
 • АЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • АНТІОХІЙСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • БАЛАБАН ГЕДЕОН
 • БІБЛІОТЕКИ
 • БРАТСЬКІ ДРУКАРНІ
 • БРАТСТВА
 • ДОСИФЕЙ (ДОСОФТЕЙ) СУЧАВСЬКИЙ
 • ДРЕВИНСЬКИЙ ЛАВРЕНТІЙ
 • ДРУКАРСТВО І КНИГОВИДАННЯ В УКРАЇНІ
 • ЄРЕМІЯ II ТРАНОС
 • ГАВРИЛО ДОРОФЕЙОВИЧ
 • ГОЛОГІРСЬКЕ БРАТСТВО
 • ГОРОДОЦЬКЕ БРАТСТВО
 • КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО КОНОНОВИЧ
 • КОРНЯКТ КОНСТАНТИН
 • ЛЕСНИЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА БРАТСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ЛЬВІВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА
 • ЛЬВІВСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНО-УНІЙНИЙ ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1629
 • МАДЗАПЕТИ (МАЗАПЕТИ)
 • МАМОНИЧІ, КУЗЬМА І ЛУКАШ
 • МАЗАРАКІ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МУЗЕЙ СТАВРОПІГІЙСЬКОГО ІНСТИТУТУ
 • ПАМЯТНИКИ, ИЗДАННЫЕ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИЕЙ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ
 • ПЕРЕСТОРОГА
 • ПЕТРАХНОВИЧ (МОРОХОВСЬКИЙ) МИКОЛА
 • РОГАТИН
 • РОГАТИНЕЦЬ ІВАН КУЗЬМИЧ
 • РОГАТИНЕЦЬ ЮРІЙ КУЗЬМИЧ
 • РАГОЗА МИХАЇЛ
 • РУЖИНСЬКІ
 • САНГУШКИ
 • ШЕПТИЦЬКІ
 • СЛЬОЗКА МИХАЙЛО
 • СТАВРОПІГІЯ
 • СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ
 • СТАВРОВЕЦЬКИЙ-ТРАНКВІЛІОН КИРИЛО
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ
 • ТИСАРОВСЬКИЙ ЄРЕМІЯ
 • УНІВСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ВІДРОДЖЕННЯ І УКРАЇНА
 • ВИГОВСЬКИЙ ІВАН ОСТАПОВИЧ
 • ВИННИЦЬКИЙ ЮРІЙ
 • ВИШНЕВЕЦЬКА (МОГИЛЯНКА) РАЇНА
 • ЗАМОЙСЬКИЙ СОБОР УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО–КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 1720
 • ЗИЗАНІЙ СТЕФАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)