ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

МАГІСТРАТ

  Бібліографічне посилання: Білоус Н.О. МАГІСТРАТ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2009. - 790 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Magistrat (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 6: Ла-Мі ) в електронній біблотеці

МАГІСТРАТ

МАГІСТРАТ (від лат magistratus – чільний уряд, зверхня влада) – заг. назва міськ. уряду в містах, де функціонувало міське самоврядування. В укр. містах така назва на означення міськ. уряду набула поширення з поч. 17 ст., причому в західноукр. містах, подібно до польських, цей термін заміщував інший – міську раду (див. Рада міська за магдебурзьким правом), тоді як у містах Наддніпрянської України та Лівобережної України він уживався на означення двох колегіальних виборних органів – ради і лави – у цілому.

Рада виступала як найвищий орган міськ. самоврядування. Управляючи міським майном, вона була водночас і виконавчим, і суд. органом, а також репрезентантом міста в його зовн. відносинах. До компетенції ради входили в основному розгляд цивільних справ: суперечок щодо спадщини і майна, нагляд за дотриманням правил торгівлі, сплатою податків і благоустроєм міста, відання обліком міських прибутків та видатків, а також дрібні злочини. До компетенції лави здебільшого входив розгляд кримінальних справ.

Після запровадження 1785 у містах Лівобережної України міських дум межі компетенції магістратів були значно звужені, й надалі вони виконували переважно суд. функції, а з поч. 60-х рр. 19 ст. у зв'язку зі здійсненням у Російській імперії судової реформи 1864 повсюдно відбувалася їхня ліквідація. Натомість у більшості міст Правобережної України магістрати продовжували виконувати госп. і суд. функції до кінця 19 ст.

дата публікації: 2009 р.

Література:
 1. Компан О.С. Міста України в другій половині ХVII ст. К., 1963
 2. Пашук А. Суд і судочинство на Лівобережній Україні ХVII–ХVIII ст. (1648–1782). Львів, 1967
 3. Bogucka M., Samsonowicz H. Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej. Wrocław, 1986
 4. Bardach J. та ін. Historia ustroju i prawa polskiego. Warszawa, 1999
 5. Капраль М. Функціонування органів влади Львова у ХIII–ХVIII ст. (нарис історії інститутів маґдебурзького права). "УІЖ", 2006, № 5
 6. Білоус Н. Київ наприкінці ХV – в першій половині ХVII ст.: Міська влада і самоврядування, розділ 3. К., 2008.

Посилання:
 • ЛАВА
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МІСЬКА ДУМА
 • НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА, НАДДНІПРЯНЩИНА, ПРИДНІПРОВ'Я, ПОДНІПРОВ'Я
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РАДА МІСЬКА ЗА МАГДЕБУРЗЬКИМ ПРАВОМ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864

 • Пов'язані терміни:
 • АЛЬНПЕК ІОАНН
 • БАР, М.ВІННИЦЬКОЇ ОБЛ.
 • БАРЯТИНСЬКИЙ ІВАН ФЕДОРОВИЧ
 • БОБИРІ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДЯК
 • ЄЛИЗАВЕТА ПЕТРІВНА
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГЕСТЕ ВІЛЬЯМС
 • ГОРОДОЦЬКЕ БРАТСТВО
 • ГУДИМИ-ЛЕВКОВИЧІ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОМУ ІНСТИТУТІ КНЯЗЯ БЕЗБОРОДЬКА В НІЖИНІ
 • ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ МІСТА ЛЬВОВА
 • ЮРИДИКИ
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КАНІВ
 • ХЕЛМІНСЬКЕ ПРАВО, КУЛЬМСЬКЕ, АБО КУЛЬМЕНСЬКЕ ПРАВО
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ХОДИКИ
 • КОХАНОВСЬКИЙ АНТОН
 • КОЛОНІСТИ ІНОЗЕМНІ В УКРАЇНІ
 • КОРОННИЙ КРАЙ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КУПЕЦТВО
 • КУШЕВИЧ ПАВЛО
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ І НАУКОВИЙ МУЗЕЙ
 • ЛАШКЕВИЧІ
 • ЛАВА
 • ЛАЗАРЕНКО АНТОН
 • ЛЕОНТОВИЧІ
 • ЛИСТОПАДОВА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛИЧИНІ 1918.
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛОЗІНСЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ
 • ЛУК'ЯНОВИЧІ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ
 • ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, СВЯТО-УСПЕНСЬКЕ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ БРАТСТВО У ЛЬВОВІ, ЛЬВІВСЬКА СТАВРОПІГІЯ
 • ЛЬВІВСЬКІ ОБЛОГИ 1648, 1655, 1672
 • МАГІСТРАТСЬКІ СЕЛЯНИ
 • МІНСЬК
 • МІСЬКА ДУМА
 • МІСТЕЧКО
 • МІСТО
 • МОКРСЬКИЙ-ГОЦЕЛЬ АНДРІЙ
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НОСАЧ ТИМІШ
 • ОДЕСА
 • ПЕТРО ІІ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ПІДКОМОРСЬКИЙ СУД
 • ПЛЕШКИ (ПЛІШКИ)
 • ПОДІЛ
 • ПОЛКОВА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ПОЛКОВИЙ СУД
 • ПИРОГОЩА
 • РАТУША
 • РАТУШНІ ПОВИННОСТІ
 • РАВИЧ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • РЕФЕРЕНДАРСЬКИЙ СУД
 • РЕМІСНИЧА УПРАВА
 • РІБАС ЙОСИФ-ПАСКУАЛЬ-ДОМІНІК-ХОСЕ ДЕ
 • СКОРУПИ (СКОРУППИ) РІД
 • СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
 • СУЧАВА, МІСТО В РУМУНІЇ
 • СУДОВІ ПАЛАТИ
 • ТЯЧІВ, МІСТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЦЕХИ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ
 • ТУМАНСЬКИЙ ФЕДІР ОСИПОВИЧ
 • ВІЙТ
 • ЖАЛУВАНА ГРАМОТА ДВОРЯНСТВУ 1785
 • ЖАЛУВАНА ГРАМОТА МІСТАМ 1785
 • ЖОРАВКИ ТА ПОКОРСЬКІ-ЖОРАВКИ
 • ЖИТОМИР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)