ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917

  Бібліографічне посилання: Солдатенко В.Ф. ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917 [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Pershyj_Vseukrainskyj (останній перегляд: 21.08.2019)
ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917. Скликаний за ініціативою більшовиків з метою встановлення в Україні влади рад робітн., солдатських і сел. депутатів; відбувся 24–25 (11–12) грудня 1917 в м. Харків. Спочатку з'їзд планувалося провести в Києві разом з Українською Центральною Радою (див. також Всеукраїнський з'їзд рад селянських, робітничих і солдатських депутатів 1917). Однак через незгоди і суперечності 124 делегати, гол. чин. більшовики, залишили Київ, переїхали до Харкова, де об'єдналися з делегатами 3-го обласного з'їзду рад робітн. і солдатських депутатів Донецького і Криворізького басейнів і конституювалися як П.В.з.р. У роботі форуму взяли участь понад 200 делегатів із правом ухвального і 6 – дорадчого голосу від 89-ти рад та однотипних з ними армійських військово-революц. к-тів. До порядку денного були внесені питання: про поточний момент; про владу в Україні; про самовизначення України; про самовизначення Донецького і Криворізького басейнів; вибори ЦВК рад України.

У схвалених резолюціях з'їзд заявив про повну і беззастережну підтримку Жовтневого перевороту в Петрограді 1917, вітав політику РНК Росії, проголосив встановлення в Україні влади рад, визнав Укр. республіку федеративною частиною Рос. рад. республіки, поширив на Україну дію декретів і розпоряджень РНК Росії, а постанови УЦР закликав вважати недійсними. У спец. резолюції засуджувалась політика поділу Донецько-Криворізького басейну між каледінцями та УЦР і говорилося про прагнення домагатися єдності області в межах рад. республіки.

На з'їзді було обрано ЦВК рад України у складі 41 особи (35 більшовиків). Зважаючи на обмежене представництво від селян, П.В.з.р. залишив для них у складі ЦВК 20 місць, які мав заповнити Всеукр. з'їзд рад сел. депутатів.

Створення ЦВК рад України і виконавчого органу влади – Народного секретаріату – 30 (17) грудня 1917 сформувало в Україні другий (Харківський) центр влади, проти якого рішуче виступила УЦР. Це загострило й без того гостру ситуацію в Україні, наблизило її до воєнної розв'язки (див. Перша війна Радянської Росії проти УНР 1917–1918).


Література:
 1. Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине: Хроника важнейших историко-партийных и революционных событий, ч. 2. К., 1982
 2. Варгатюк П.Л. и др. В огне трех революций: Из истории борьбы большевиков Украины за осуществление ленинской стратегии и тактики в трех российских революциях. К., 1986
 3. Великий Жовтень і громадянська війна на Україні: Енциклопедичний довідник. К., 1987.

Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ХАРКІВ
 • КИЇВ
 • НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ
 • ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917–1918
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД СЕЛЯНСЬКИХ, РОБ. І СОЛДАТ. ДЕПУТАТІВ 1917 Р.
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

 • Пов'язані терміни:
 • БІЛЬШОВИЗАЦІЯ РАД
 • БОГДАНОВ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ЧЕРВОНЕ КОЗАЦТВО
 • ДОНЕЦЬКО-КРИВОРІЗЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА (ДКРР)
 • ГОРВІЦ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
 • ГРУПА ВІЙСЬК ПО БОРОТЬБІ З КОНТРРЕВОЛЮЦІЄЮ НА ПІВДНІ РОСІЇ
 • ХАРКІВ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОВАЛІВ ЛЕВКО БОРИСОВИЧ
 • КУЛИК ІВАН ЮЛІАНОВИЧ
 • ЛЮКСЕМБУРГ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ
 • МЕДВЕДЄВ ЮХИМ ГРИГОРОВИЧ
 • НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
 • ПАНЧЕНКО МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ
 • ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917–1918
 • ШАХРАЙ ВАСИЛЬ МАТВІЙОВИЧ
 • СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ВІЙНА РСФРР І УНР 1918-1919 РР.
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ (ВУЦВК)
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
 • ЗІНОВ'ЄВ ГРИГОРІЙ ОВСІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)