ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОВІТ

  Бібліографічне посилання: Михайловський В.М., Шандра В.С. ПОВІТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Povit (останній перегляд: 26.08.2019)
ПОВІТ

ПОВІТ (лат. "districtus", польс. "powiat"; як "повіт" традиційно перекладають також рос. термін "уезд", хоча в укр. історіографії вживають і термін "уїзд") – територіальна, адм. одиниця на укр. теренах в 15–20 ст. Як адм.-тер. одиниця використовувався впродовж цього часу на українських землях у складі Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Рос. д-ви (потім Рос. імперії), д-ви австрійс. Габсбургів (пізніше Австро-Угорщини), Української Народної Республіки, Української Держави, УСРР, Польс. республіки у міжвоєнний період (див. Польща).

З повітів складалися як землі в 15 – 1-й пол. 16 ст. (Волинська, Київська, Брацлавщина), так і воєводства (Руське, Подільське, Белзьке, Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське).

Під "повітом" у Королівстві Польському, ВКЛ і Речі Посполитій треба розуміти не тільки адм.-тер. одиницю, а й ще такі типи територій: 1) судовий П. – територія юрисдикції гродського суду, земського суду або замкового суду; 2) податковий П. – територія, з якої збирали податки; 3) військ. П. – територія, з якої шляхта, що проживала довкола певного замку (гроду), несла військ. службу на користь верховного володаря; 4) сеймиковий П. – територія, з якої шляхта збиралася на регіональні шляхетські сеймики і на яку поширювалися їхні ухвали; 5) приватний П. – власна територія великого землевласника, яка фігурує під такою назвою у тогочасних джерелах. Усі ці типи могли існувати одночасно і територіально бути нетотожними.

Історія повітів на укр. землях починається з кінця 14 – поч. 15 ст., коли колишні землі Галицько-Волинського князівства ввійшли до складу Королівства Польського. Із утворенням 1434 Руського воєводства і Подільського воєводства та запровадженням польс. (коронного) права на укр. землях термін "districtus" у латиномовних документах приходить на зміну давньорус. волості. Із усталенням адм.-тер. устрою на укр. землях під владою Королівства Польського в 2-й пол. 15 ст. в Руському, Подільському і Белзькому воєводствах утворюються земські суд. повіти, котрі в Руському воєводстві були тотожні 5-м землям (Львівській, Галицькій, Перемишльській, Холмській та Сяноцькій), а у Подільському і Белзькому воєводствах – воєводствам. Гродські суд. повіти визначалися територією компетенції старости (див. Староство). У свою чергу старі замкові повіти (волості) стали тотожними негродовим староствам. Вони поступово зникали з ужитку, але продовжували використовуватися до кінця 16 ст. – поч. 17 ст. На території ВКЛ (Волинській, Київській землях та Брацлавщині) утворення земських суд. повітів розпочалося після утвердження 2-го Литов. статуту 1566.

У Рос. д-ві в 16 – на поч. 18 ст. П. (уїзд) – осн. одиниця адм.-тер. поділу, округа навколо міста, в якому сидів воєвода (намісник). Центрами повітів (уїздів) на укр. землях, що належали в зазначений період Моск. царству, були Чернігів, Новгород-Сіверський, Стародуб, Путивль.

Після втрати Річчю Посполитою Лівобережжя в середині 17 ст. воєводський і повітовий устрій у Війську Запорозькому було замінено полковим устроєм. У результаті реформи К.Розумовського 1763 в Гетьманщині було введено П. як судово-фінансову одиницю. Кожний полк поділявся на 2 повіти. Виняток становили Ніжинський полк і Полтавський полк, де було 3 і 1 повіт відповідно.

Після скасування автономії Гетьманщини та 2-го поділу Речі Посполитої Рос. імперія запровадила на укр. землях намісництва, які у свою чергу поділялися на повіти (уїзди). Запровадження єдиного адм.-тер. устрою в імперії протягом 1-ї третини 19 ст. привело до утворення на укр. землях губерній, котрі поділялися на повіти. У 9-ти "українських" губерніях напередодні Першої світової війни налічувалося 126 повітів. Цей устрій використовувався всіма новими держ. утвореннями на укр. землях 1917–23.

На території Королівства Ґаліції і Лодомерії від 1770-х рр. і до 1918 на означення П. використовувався нім. термін "Bezirk". До 1867 П. був складовою більшої адм.-тер. одиниці – циркуля (округа, нім. Kreis).

П. як одиниця адм.-тер. устрою був ліквідований в УСРР 1923 внаслідок запровадження округ замість губерній, де місце повітів посіли райони. На укр. землях, що входили до складу Польс. республіки, повіти як складова частина воєводств зберігалися до 1939.


Література:
 1. Лаппо И.И. Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия: Литовско-русский повет и его сеймик. Юрьев, 1911
 2. Тихомиров М.Н. Россия в XVI столетии. М., 1962
 3. Водарский Я.Е. Население России в конце XVII – начале XVIII века. М., 1977
 4. Urzędnicy wojewуdztwa ruskiego XIV–XVIII wieku (ziemie Halicka, Lwowska, Przemyska, Sanocka): Spisy. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Ĺódź, 1987
 5. Крикун М. Повітовий устрій Подільського воєводства в XV–XVI ст.: Перспективи джерелознавства історичної географії України. В кн.: Український археографічний щорічник, вип. 1. К., 1992
 6. Urzędnicy województwa belzkiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku: Spisy. Kórnik, 1992
 7. Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV–XVIII ст.: Кордони воєводств у світлі джерел. К., 1993
 8. Mark R.A. Galizien unter österreichischer Herrschaft. Marburg, 1994
 9. Urzędnicy podolscy XIV–XVIII wieku: Spisy. Kórnik, 1998
 10. Люстрації королівщин українських земель XVI–XVIII ст.: Матеріали до реєстру рукописних та друкованих текстів. К., 1999
 11. Тархов С.А. Историческая эволюция административно-территориального и политического деления России. В кн.: Регионализация и развитие России: Географические процессы и проблемы. М., 2001
 12. Urzędnicy województw kijowskiego i czernigowskiego XV–XVIIII wieku. Kórnik, 2002
 13. Urzędnicy wołyńscy XIV–XVIII wieku: Spisy. Kórnik, 2007.

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГРОДСЬКИЙ СУД
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГАБСБУРГИ
 • КОРОЛІВСТВО ҐАЛІЦІЇ І ЛОДОМЕРІЇ
 • КОРОЛІВСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • НАМІСНИЦТВО
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
 • ОКРУГА
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПОДІЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ПОЛКОВИЙ УСТРІЙ
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛТАВСЬКИЙ ПОЛК
 • ПУТИВЛЬ
 • РАЙОН
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • СЕЙМИКИ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СТАРОДУБ, МІСТО БРЯНСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАРОСТВО
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВОЄВОДА
 • ВОЄВОДСТВО
 • ВОЛОСТЬ
 • ЗАМКОВИЙ СУД, ЯК ТЕРМІН
 • ЗЕМЛЯ, ЯК ТЕРМІН
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • ЧЕРКАСИ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ЧОРНОБИЛЬ, МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ДЕРЖАВНА ВАРТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • ДВОРЯНСЬКІ КОМІТЕТИ
 • ДВОРЯНСЬКІ ЗБОРИ
 • ЄЛИЗАВЕТИНСЬКА ПРОВІНЦІЯ
 • ГОЛОВНИЙ ЛИТОВСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
 • ГОРОДНИЧИЙ
 • ГРОДСЬКИЙ СУД
 • ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНСЬКА РЕФОРМА 1775
 • ІГНАТЬЄВ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХОЛМ
 • ХОЛМСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХОЛМСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ХОРУНЖИЙ ЗЕМСЬКИЙ
 • ХОТИН, МІСТО ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛ.
 • КОНСТИТУЦІЇ РУМУНІЇ
 • КОНСТИТУЦІЯ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ТРЕТЬОГО ТРАВНЯ 1791
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ЛІСОВА ВАРТА
 • ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЛУЦЬКА ПОВІТОВА ПРОСВІТА
 • ЛЮБОТИН
 • МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ
 • МЕТРИЧНІ КНИГИ
 • МІНСЬК
 • МИКОЛАЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • НАДВІРНА
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ
 • НОВОРОСІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ОДЕСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ОКРУГА
 • ОКРУЖНИЙ СУД
 • ОЛЕКСАНДРІЯ
 • ОСТЕР
 • ОСТРОГ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ПЕЧЕНІЖИН
 • ПЕРЕМИЛЬ
 • ПІДГАЙЦІ
 • ПІДКОМОРСЬКИЙ СУД
 • ПІДЛЯСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ПОДІЛЬСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ПОДІЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПОТІЙ ІПАТІЙ
 • ПУТИЛА
 • ПИСАР, ПИСАРІ РУСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ
 • РАЙОН
 • РАТНЕ
 • РЕВІЗЬКІ КАЗКИ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РІВНЕ
 • РОДОВІДНІ КНИГИ
 • РОГАТИН
 • РУДКИ
 • РУСЬКЕ ПРАВО
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • САНОК
 • СЕЙМИКИ
 • ШЛЯХЕТСЬКІ СЕЙМИКИ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СІВЕРСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • СКАЛАТ, МІСТО ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛ.
 • СМІЛА , МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • СНЯТИН, МІСТО ІВАНО-ФРАНКОВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СПРАВНИК
 • СТАН, АДМ.-ТЕР. ОДИНИЦЯ
 • СТАРОДУБ, МІСТО БРЯНСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАРОСТВО
 • СТРИЙ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СУДОВА РЕФОРМА В ГЕТЬМАНЩИНІ
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864
 • СУДОВО-АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА 1889
 • ТАРАЩА , МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • ТИГІНА, МІСТО
 • ТИРАСПОЛЬ
 • УМАНЬ, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • УРЯДИ ЗЕМСЬКІ 15–18 СТОЛІТЬ У КОРОЛІВСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ І РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • УРЯДНИКИ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ, ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
 • ВОЛОСТЬ
 • ВОЗНИЙ
 • ЯВОРІВ
 • ЗАКОН ПРО СОЦІАЛІЗАЦІЮ ЗЕМЛІ 1918
 • ЗАЛІЩИКИ
 • ЗАПОРІЖЖЯ
 • ЗЕМЕЛЬНІ КОНТРАКТИ
 • ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ П.СКОРОПАДСЬКОГО
 • ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864
 • ЗЕМСЬКА СЛУЖБА
 • ЗЕМСЬКІ СУДИ
 • ЗЕМСЬКІ УПРАВИ
 • ЗЕМСЬКІ УСТАВНІ ГРАМОТИ
 • ЗЕМСЬКИЙ ДІЛЬНИЧНИЙ НАЧАЛЬНИК
 • ЗЕМСТВА
 • ЖАНДАРМЕРІЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
 • ЖИТОМИР
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)