ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Небрат В.В. РИЛЬСЬКИЙ Тадей Розеславович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Rylskyj_T (останній перегляд: 19.05.2019)
РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ

РИЛЬСЬКИЙ Тадей Розеславович (псевд. – Максим Чорний; 02.01.1841(21.12.1840)–07.10 (25.09).1902) – етнограф, публіцист, громад. діяч, учасник громадівського руху. Батько М.Рильського. Н. в с. Ставище в сім'ї заможного польс. поміщика. Середню освіту здобув у 2-й Київ. г-зії. 1862 закінчив історико-філол. ф-т Київ. ун-ту. Спілкуючись зі студентською молоддю, Р. захопився рухом "хлопоманів", а пізніше, порвавши з радикально налаштованими студентами-поляками, долучився до укр. студентської громади, лідером якої був В.Антонович. Участь Р. у хлопоманському русі викликала невдоволення його родини і привернула увагу київ. генерал-губернатора, який мав намір скерувати його у Великоросію "для переміни способу мислення". Справа набула розголосу, зокрема і за кордоном, що врятувало Р. від примусового переїзду. Відданість ідеї служіння народу, поширення освіти та підвищення матеріального становища селян визначила його подальшу долю.

Під час навчання Р. зацікавився політ. економією, яку викладав професор М.Бунге, і соціально-культ. історією народів. Перша його публікація – стаття в час. "Основа" (друкованому органі громадівців), що мала назву "З правого берега Дніпра" (1861), – була присвячена екон. і соціальному становищу селян, аналізу орг. форм аграрного вир-ва та обґрунтуванню ефективності асоційованого господарювання.

Успадкувавши від батьків родовий маєток у с. Романівка (нині село Попільнянського р-ну Житомир. обл.), він перетворив його на базу своєї практичної діяльності. Одружившись із простою сел. дівчиною Меланією (їхній син Максим став видатним укр. поетом), Р. прожив у с. Романівка 40 років, зреалізувавши власне життєве кредо – вивчення життя народу, пізнання його світогляду, покращення побуту селян і розвиток їхньої самосвідомості. Він заснував зразкову народну школу, яку утримував власним коштом, і майже 20 років у ній вчителював. Захопившись ідеями західноєвроп. соціалізму в особі М.Оуена та Ш.Фур'є, Р. роздав селянам маєток, палац дозволив розібрати на буд. матеріали, а сам жив у звичайній хаті. Його "мужикофільське" поводження забезпечило популярність серед селян, а також викликало скарги на нього та звинувачення в неблагонадійності з боку сусідів-поміщиків.

Соціальні та нац. погляди Р. викладені в праці "До вивчення українського народного світогляду" (1888). Його філософське кредо – еволюційний розвиток, взаємозумовленість явищ і процесів, важлива роль історико-культ. чинників у соціальному поступі. Носіями та чинниками еволюції сусп. життя вважав нар. світогляд, економіко-культ. традиції, зміну правових інститутів.

Екон. концепція Р. найбільш повно викладена в праці "Студії над основами розкладу багатства", що була надрукована в "Записках Наукового товариства імені Шевченка" 1892–93. Основою госп. устрою сусп-ва вважав екон. інституції – "репартиційні норми", які визначають характер соціальних відносин і механізм госп. взаємодії. Зміна цих норм пов'язана з еволюційним розвитком сусп-ва. Єдиним правовим джерелом власності Р., слідуючи укр. історико-правовій традиції, визнавав працю і вільне розпорядження її результатами. Аналізуючи з позицій тогочасної екон. науки відношення між працею і капіталом, характер розподілу створеної вартості, Р. обґрунтовував необхідність націоналізації землі. За своїми екон. поглядами він був прихильником екон. свободи на основі приватної власності.

У наук. доробку Р. синтезуються трудова теорія вартості, соціально-психологічний підхід до аналізу госп. явищ, теорія трьох факторів вир-ва, певні ідеї соціаліст. доктрини як основа концепції розподілу.

П. у с. Романівка.


Праці:
 1. С правого берега Днепра. "Основа", 1861, кн. 2
 2. Студії над основами розкладу багатства. "ЗНТШ", 1892, т. 1; 1893, т. 2
 3. О заработках в Херсонской губернии. К., 1898
 4. К изучению украинского народного мировоззрения. "Киевская старина", 1903, май.
Література:
 1. Мицюк О. Тадей Р. Рильський як хлопоман та економіст. Львів, 1933
 2. Корнійчук Л.Я. Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках ХIХ ст. К., 1971
 3. Франко І. Пам'яті Тадея Рильського. В кн.: Франко І. Зібрання творів, т. 47. К., 1986
 4. Антонович М. З історії громад на рубежі 1850–1860-х років. "Київська старовина", 1998, № 2
 5. Палієнко М. Київська Стара Громада у суспільному та науковому житті України (друга половина ХIХ – початок ХХ ст.). Там само
 6. Світленко С. Українські громади другої половини ХIХ – початку ХХ ст. (особливості ідеології та діяльності). Там само
 7. Злупко С. "Економічні студії" Тадея Рильського. В кн.: Українська економічна думка: Постаті і теорії. Львів, 2004.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БУНГЕ МИКОЛА ХРИСТИЯНОВИЧ
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • НАРОДНІ ШКОЛИ
 • НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
 • ОСНОВА - ЧАСОПИС
 • ПОМІЩИКИ
 • РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ
 • СОЦІАЛІЗМ
 • СТАВИЩЕ , СМТ КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА

 • Пов'язані терміни:
 • ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ
 • ХЛОПОМАНСТВО, НАРОДНИЦЬКО-КУЛЬТ. ТЕЧІЯ
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • НАРОДОЛЮБЦІ
 • ОСНОВА - ЧАСОПИС
 • ПЛАЧИНДА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛОНІЗАЦІЯ
 • РУСИФІКАЦІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ
 • РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ
 • ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)