ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СЯБРИ (СПІВВЛАСНИКИ, СПІВУЧАСНИКИ, ПАЙОВИКИ, ПРИЯТЕЛІ)

  Бібліографічне посилання: Гурбик А.О., Гуржій О.І. СЯБРИ (співвласники, співучасники, пайовики, приятелі) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Siabry (останній перегляд: 26.08.2019)
СЯБРИ (СПІВВЛАСНИКИ, СПІВУЧАСНИКИ, ПАЙОВИКИ, ПРИЯТЕЛІ)

СЯБРИ (співвласники, співучасники, пайовики, приятелі) — члени госп. об’єднань (сябринних спілок, союзів, громад) у середньовічній Україні, які у видозмінених формах проіснували на укр. землях до 20 ст. Сябринство як сусп. й екон. явище також побутувало на рос., білорус. і литов. землях. Існувало кілька способів формування сябринних спілок. По-перше, вони виникали в результаті еволюційного розкладу великосімейних госп-в (дворищ, служб та ін.), коли між виокремленими малими сім’ями родичів ("димами"/"сябрами") виникали/зберігалися різні екон. взаємовідносини, які зумовлювалися спільним використанням орних земель, угідь, сінокосів, рибних ловів, бортей, пасік тощо. Ін. шляхом було створення цілком нових госп. сябринних об’єднань з окремих/чужих неродинних подимних госп-в, які брали, розчищаючи від заростей, у спільне володіння/використання наділи оранки, мисливські та рибні угіддя, госп. споруди (гаті, млини). На період 16 ст. функціонування сябринної форми землеволодіння було документально зафіксоване на Київщині, Брацлавщині, Чернігівщині та в деяких ін. регіонах України, а також на поліському білорусько-укр. пограниччі. У сябринному володінні документальні матеріали часто фіксували від 3 до 5 (від 2 до 3,5 га) та більше моргів поля. Протягом 17—18 ст. сябринне землеволодіння зберігалося переважно на півночі Лівобережної України та частково на Слобожанщині. На серед. 18 ст. подекуди до 40 % оранки перебувало у спільному сябринному володінні, а в подальшому частка останнього зменшувалася на користь індивідуальних власників. Спілки С. побутували не лише в сел. середовищі, але й серед бояр, зем’ян, шляхти, заможних козаків і старшини, до того ж як у селах, так і в містах.

Кожен із С. мав право на свою визначену частку у вирощеному врожаї, рибних уловах, мисливській здобичі чи виготовленій продукції. А тому сябринне господарювання завжди мало колективний характер та базувалося на певних самоврядних засадах і довірі. При відчуженні сябринних володінь окремі С. реалізовували своє право на частку/пай у спільному майні лише за заг. згодою всієї сябринної спілки. Таким же чином відбувалося й придбання земельних паїв, пасік, млинів тощо. Майнові правовідносини всередині сябринної спілки та із зовн. власниками чи громадами регулювалися не лише звичаєвим правом, але й великокнязівськими грамотами, Статутами Великого князівства Литовського (1529, 1566, 1588), а також зводом законів 1-ї половини 18 ст. "Права, по которым судится малороссийський народ".


Література:
 1. Лучицкий И.В. Сябры и сябринное землевладение в Малороссии. СПб., 1889
 2. Любавский М.К. Областное деление и местное управление Литовско-Русского государства ко времени издания первого Литовского статута. М., 1892
 3. Мякотин В.А. Очерки социальной истории Украины в XVII—XVIII вв., т. 1, вып. 1. Прага, 1924
 4. Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування української народності (становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV — першій половині XVI ст.). К., 1963
 5. Российское законодательство X—XX веков, т. 1. М., 1984
 6. Гуржий А.И. Эволюция феодальных отношений на Левобережной Украине в первой половине XVIII в. К., 1986
 7. Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні (волость, дворище, село, сябринна спілка). К., 1998
 8. Марусенко Р.І. Земельний сервітут: Історія і сучасність. В кн.: Вісник Київського національного університету імені Т. Шевченка: Юридичні науки, вип. 52. К., 2003
 9. Гурбик А.О. Звичаєво-правові відносини через призму функціонування інституту власності в Україні ХIХ — початку ХХ ст. «Соціум», 2005, вип. 5
 10. Гримич М.В. Звичаєве цивільне право українців ХIХ — початку ХХ століття. К., 2006
 11. Петреченко С.А. Спільна власність на землю у народно-правових уявленнях ХIХ ст. «Митна справа», 2011, № 1 (73), ч. 2

Посилання:
 • БОЯРИ
 • ДВОРИЩЕ
 • ДИМ
 • КОЗАК, СЛОВО
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МОРГ
 • ПРАВА, ПО КОТОРЫМ СУДИТСЯ МАЛОРОССИЙСКИЙ НАРОД
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • ЗЕМ'ЯНИ, ЯК ПОНЯТТЯ
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО

 • Пов'язані терміни:
 • ГРОМАДА
 • ЗАЙМАНЩИНА
 • ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)