ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Папакін Г.В. СКОРОПАДСЬКИЙ Павло Петрович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Skoropadskyj_P (останній перегляд: 21.04.2019)
СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ

СКОРОПАДСЬКИЙ Павло Петрович (15(03).05.1873—28.04. 1945) — держ. і військ. діяч, Гетьман всієї України та військ козацьких (1918). Н. в м. Вісбаден (Німеччина). Походив зі старовинного українського старшинсько-шляхетського роду (див. Скоропадські). Син Петра Скоропадського та Марії з дому Миклашевських. Дитячі роки провів у родинному маєтку Тростянець. На формування поглядів та виховання великий вплив справив дід Іван Михайлович, колишній полтавський губернський предводитель дворянства, меценат і доброчинець, засновник Тростянецького дендропарку (див. "Тростянець"). Після смерті батька та діда навчався в Пажеському корпусі в Санкт-Петербурзі (1886—93), по закінченні якого вийшов корнетом у Кавалергардський полк. У січні 1898 одружився з Олександрою Дурново, від якої мав трьох доньок: Марію (1898—1959), Єлизавету (1899—1976), Олену (1919), та трьох синів: Петра (1900—56), Данила (див. Д.Скоропадський; 1904—57) і Павла (1916—18). Учасник російсько-японської війни 1904—1905 (ад’ютант командуючого Сх. загоном генерал-лейтенанта Ф.Келлера, командир 5-ї сотні 2-го Читинського козачого полку, ад’ютант головнокомандуючого рос. військами на Далекому Сх. генерала від інфантерії П.Ліневича). По поверненню до С.-Петербурга призначений флігель-ад’ютантом рос. імп. Миколи II в чині полковника, потім — командиром 20-го Фінляндського драгунського (1910) та лейб-гвардії Кінного (1911) полків, 1912 отримав звання генерал-майора та зарахований до імператорського почту. Водночас виявляв велику зацікавленість у збиранні пам’яток укр. старовини, відновленні істор. пам’яті про свій рід, співпрацював із П.Я.Дорошенком та В.Модзалевським. Разом з останнім започаткував архівно-археогр. проект "Архів Скоропадських" (збирання і видавання фамільних паперів). Захоплення минулим роду та України, одначе, не переросло в політ. українофільство, і він не брав участі в політ. житті, не поділяючи поглядів тогочасних "мазепинців" (див. "Мазепинство") чи "богданівців". Із початком Першої світової війни разом із полком виступив на фронт, відзначився в перших боях і отримав у жовтні 1914 орден святого Георгія 4-го ст. Згодом командував тимчасовою 1-ю гвард. кінною бригадою, 5-ю гвард. кавалерійс. д-зією, не раз тимчасово очолював увесь гвард. кавалерійс. корпус, що діяв у Прибалтиці та на сході Польщі. За військ. звитягу отримав звання генерал-лейтенанта. Із січня 1917 призначений командиром 34-го армійського корпусу, що стояв в Україні. Схвально зустрів Лютневу революцію 1917 і повалення самодержавства, із квітня 1917 почав стежити за розвитком укр. руху. В нових умовах домагався збереження боєздатності корпусу, але після провалу липневого наступу рос. військ, в якому корпус брав активну участь, під впливом розкладу старої армії дійшов думки про необхідність зміцнення дисципліни шляхом українізації і восени завершив формування боєздатного 1-го Укр. козац. корпусу у складі 2-х піх. д-зій та артилер. бригади. Ідея протиставити розкладовому впливу більшовизму здорове нац. почуття змусила його погодитися на обрання наказним отаманом Вільного козацтва (жовтень 1917).

Після Жовтневого перевороту в Петрограді 1917 С. рішучо став на бік Української Центральної Ради, успішно боровся з більшовиками на Південно-Західному фронті, фактично очолював укр. війська в Правобережній Україні у грудні 1917, використовував загони Вільного козацтва та ін. підрозділи для роззброєння збільшовичених частин і не допустив їх до Києва. Але недовіра з боку керівного укр. проводу, військ. політика УЦР, яка віддавала перевагу політ. авантюристам, змусили його залишити командування корпусом наприкінці грудня 1917. Намагання використати за франц. допомогою чехословац. частини, загони Вільного козацтва у протибільшовицькій боротьбі були марними. Невдачею завершилася перша спроба взяти участь у політ. житті — балотування до Всеросійських Установчих зборів за списком Союзу земельних власників. Після відновлення укр. влади в березні 1918 вдався до створення власного політ. проекту — Української народної громади, політ. партії, яка виступала за сильну одноосібну владу, здатну подолати анархію й наслідки більшовицького панування. Популярність С. серед поміркованого і консервативного політ. таборів, а також нім. й австро-угор. командування в Україні була надзвичайною, що в умовах системної політ. кризи викликало заг. підтримку держ. перевороту 29 квітня 1918 (див. Гетьманський переворот 1918), унаслідок якого на Всеукр. з’їзді хліборобів-власників був проголошений Гетьманом всієї України та військ козацьких.

Упродовж 29 квітня — 14 грудня 1918 С. намагався збудувати систему одноосібної влади, яка спиралася на істор. та нац. традиції, мала тимчасовий характер і тяжіла до авторитаризму. Створена під його проводом Українська Держава досягла значних успіхів в зовн. політиці, розбудові економіки, культ. розвиткові, але не змогла вирішити найголовніших — земельного та соціального — питань. Оскільки зовн. гарантією стабільності виступали нім. війська, які приборкали інспіровані більшовиками селянське повстання на Звенигородщині (див. Звенигородське збройне повстання 1918) та Всеукраїнський страйк залізничників 1918, то воєнна поразка Четверного союзу в листопаді 1918 призвела до вибуху протигетьман. повстання лівих і нац. партій (див. Протигетьманське повстання 1918), формальним приводом до якого стала Федеративна грамота від 14 листопада 1918 — проголошення С. курсу на федерацію з небільшовицькою Росією. На чолі повстання був Український національний союз, який 14 листопада створив Директорію з 4-х осіб. С., не бажаючи продовжувати братовбивчу боротьбу між українцями, 14 грудня 1918 підписав зречення і за допомогою німців виїхав до Берліна (Німеччина).

1919 С. з’єднався з родиною у Швейцарії, 1920 повернувся до Німеччини, де постійно мешкав у Ванзее (нині у складі м. Берлін). На еміграції остаточно позбавився федералістських ілюзій і став переконаним націоналістом. На запрошення Українського союзу хліборобів-державників, створеного В.Липинським та С.Шеметом на еміграції, 1921 повернувся в політику як репрезентант укр. трудової дідичної монархії і член Ради присяжних Укр. союзу хліборобів-державників. Гетьман. рух здобув авторитет серед різних прошарків укр. еміграції в Європі, Америці, на Далекому Сх. (Китай, Маньчжурія). 1926 заходами С. постав Український науковий інститут у Берліні, що згуртував найкращі наук. сили еміграції. Але становище символу руху не влаштовувало його: С. фактично був позбавлений права на власну політ. діяльність, до того ж не був переконаним монархістом. 1930 відбувся конфлікт між засновником руху В.Липинським та С., унаслідок чого перший залишив Укр. союз хліборобів-державників. Відтоді на чолі укр. гетьман. руху, який 1937 змінив свою назву на Союз гетьманців-державників, беззастережно стояв С. Під його впливом перебувала найбільша в Європі укр. громада Німеччини, а відділи Союзу гетьманців державників працювали практично по всій Центр.-Сх. та Зх. Європі; у США та Канаді його кер-во визнала впливова напіввійськова Січова орг-ція.

Період Другої світової війни став для С. важким випробуванням: змушений перебувати на території Німеччини та рахуватися з реаліями нацистського Райху, водночас напередодні війни зміг відправити сина і офіц. спадкоємця Данила до Великої Британії, через впливових знайомих (президента Фінляндії К.-Г.Маннергейма) шукав контактів із нейтральними д-вами та учасниками антигітлерівської коаліції. На відміну від багатьох нац. діячів ніколи не сподівався на сприяння Німеччини у відновленні укр. державності. Користувався значним авторитетом серед українців другої хвилі еміграції; 1944 домігся звільнення з нацистських концтаборів С.Бандери, Я.Стецька, А.Мельника та великої кількості військовополонених.

Під час подорожі до Баварії важко поранений унаслідок бомбардування залізничної ст. Плятлінг, помер від ран і похований у с. Меттен (Німеччина; згодом перепохований в Оберсдорфі; нині м. Волькерсдорф-ім-Вайнфіртель, Австрія).


Праці:
 1. Спомини. К., 1992
 2. Спогади: Кінець 1917 — грудень 1918. К.—Філадельфія, 1995
Література:
 1. Маляревський А. П.П. Скоропадський, гетьман України. К., 1918
 2. Дорошенко Д. Історія України, т. 2: Українська Держава 1918 р. Ужгород, 1930
 3. Папакін Г. Павло Скоропадський: Патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси. К., 2003
 4. Реєнт О. Павло Скоропадський. К., 2003
 5. Савченко В.А. Павло Скоропадський — останній гетьман України. Х., 2008
 6. Пиріг Р. Українська гетьманська держава 1918 року: Історичні нариси. К., 2011

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТИГІТЛЕРІВСЬКА КОАЛІЦІЯ У ІІ СВІТОВІЙ ВІЙНІ
 • БАНДЕРА СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ
 • БАВАРІЯ
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1918
 • КИЇВ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МАННЕРГЕЙМ КАРЛ-ГУСТАВ-ЕМІЛЬ
 • МАЗЕПИНСТВО
 • МЕЛЬНИК АНДРІЙ АТАНАСОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МИКОЛА II
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
 • ПРОТИГЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • РОСІЙСЬКО-ЯПОНСЬКА ВІЙНА 1904–1905
 • САМОДЕРЖАВСТВО
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЕМЕТ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ДАНИЛО
 • СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ (СГД)
 • СОЮЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ
 • СТЕЦЬКО ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ
 • ТРОСТЯНЕЦЬ, МІСТО СУМСЬКОЇ ОБЛ.
 • УКРАЇНОФІЛЬСТВО
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ГРОМАДА
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ В БЕРЛІНІ (1926-1945)
 • УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ХЛІБОРОБІВ-ДЕРЖАВНИКІВ
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ СОЮЗ (УНС)
 • ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТРАЙК ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 1918 Р.
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
 • ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1918

 • Пов'язані терміни:
 • АБАЗА ВІКТОР ІВАНОВИЧ
 • АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ
 • АКТ ЗЛУКИ (1919)
 • АЛМАЗОВ ОЛЕКСІЙ ДМИТРОВИЧ
 • АНДРІЄВСЬКИЙ ОПАНАС МИХАЙЛОВИЧ
 • АНГЛО-УКРАЇНСЬКІ КОМІТЕТИ
 • АНТОНІЙ ХРАПОВИЦЬКИЙ
 • АНТОНОВИЧ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • АРХИВ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
 • АРТИЛЕРІЯ
 • АВДІЄНКО МИХАЙЛО ОВЕР'ЯНОВИЧ
 • АВСТРО-НІМЕЦЬКИХ ВІЙСЬК КОНТРОЛЬ 1918
 • АЗБУКА
 • БАНКИ
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЗЕМЛЯ, БЕРЕСТЕЙЩИНА
 • БЕЗКРОВНИЙ КУЗЬМА ЯКИМОВИЧ
 • БІБЛІОТЕКА НАЦІОНАЛЬНА ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
 • БІЛАШ ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ
 • БІЛИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • БЛЮМКІН ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ
 • БОЛБОЧАН ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ
 • БОНАПАРТИЗМ
 • БОЖЕНКО ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ
 • БРАТСТВО УКРАЇНСЬКИХ КЛАСОКРАТІВ-МОНАРХІСТІВ, ГЕТЬМАНЦІВ
 • БРУСИЛІВСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1918 Р.
 • БИЧ ЛУКА ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ДАШКЕВИЧ-ГОРБАЦЬКИЙ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ДЕКЛАРАЦІЯ ДИРЕКТОРІЇ УНР 1918
 • ДЕМЧЕНКО ВСЕВОЛОД ЯКОВИЧ
 • ДЕПОРТАЦІЇ В РЕТРОСПЕКТИВІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
 • ДЕРЖАВНІ НАГОРОДИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР
 • ДЕРЖАВНИЙ СЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • ДЕРЖАВНА ВАРТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • ДОРОШЕНКО ПЕТРО ЯКОВИЧ
 • ДРУГА УКРАЇНСЬКА РАДЯНСЬКА ДИВІЗІЯ
 • ДИПЛОМАТИЧНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА, МІСІЇ ТА КОНСУЛЬСЬКІ УСТАНОВИ УКРАЇНСЬКИХ УРЯДІВ 1917–1920
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ЄМЕЦЬ ВАСИЛЬ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ФІЛАТЕЛІЯ
 • ФІНЛЯНДІЯ
 • ФРАНКФУРТ СОЛОМОН ЛЬВОВИЧ
 • ҐАЛАҐАН МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • ГАЗЕТА
 • ГЕ (ҐЕ) МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГЕТЬМАНСЬКІ ГРАМОТИ П.СКОРОПАДСЬКОГО
 • ГЕТЬМАНСЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1918
 • ГОЛОС КИЕВА
 • ГРЕНЕР ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ГРУДНИЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГРУЗІЯ (САКАРТВЕЛО)
 • ГРИВНЯ
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ ТА В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРІ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІЗЮМСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • КАПУСТЯНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • ХОЛОДНИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ХРИСТЮК ПАВЛО ОНИКІЙОВИЧ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КЛОЧКОВСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ
 • КОЛГОСПИ
 • КОЛОНІСТИ ІНОЗЕМНІ В УКРАЇНІ
 • КОМУНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 1919
 • КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРНІЛОВ ЛАВР ГЕОРГІЙОВИЧ
 • КОРОСТОВЕЦЬ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
 • КОСИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КОЗУБОВСЬКИЙ ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ
 • КРАСНОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КРИЖАНІВСЬКИЙ ВСЕВОЛОД ЙОСИПОВИЧ
 • КУБАНСЬКЕ КОЗАЦЬКЕ ВІЙСЬКО (ККВ)
 • КУЧАБСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ
 • КУПЛЕВАСЬКИЙ МИКОЛА ЙОСИПОВИЧ
 • КУЩ ВІКТОР МАКСИМОВИЧ
 • КУЩИНСЬКИЙ АНТІН
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ 1819–1919
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАЩЕНКО РОСТИСЛАВ МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ГЛІБ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЕЦЬ МИХАЙЛО МУСІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДИН
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ДМИТРО ПАВЛОВИЧ
 • ЛЕВИТСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • ЛИННИЧЕНКО ПЛАТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ЛИПА ІВАН ЛЬВОВИЧ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛИСТОПАДОВА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ В ГАЛИЧИНІ 1918.
 • ЛІВИЦЬКИЙ (ЛЕВИЦЬКИЙ) АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛИЗОГУБ ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ
 • ЛУКОМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • ЛЮДЕНДОРФ (LUDENDORFF) ЕРІХ
 • МАХНО (МІХНЕНКО) НЕСТОР ІВАНОВИЧ
 • МАКСИМЕЙКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • МАНДРИКИ
 • МАНЖУЛА СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МАТЯШ КОСТЬ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • МЕМУАРИ
 • МЕМУАРИСТИКА
 • МІХНОВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • МОГИЛЯНСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
 • МОЛДОВА
 • МОНАРХІЯ
 • МУЗЕЙ ГЕТЬМАНСТВА
 • МИКЛАШЕВСЬКІ
 • МИЛОРАДОВИЧ ЄЛИЗАВЕТА ІВАНІВНА
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • МИТНА СИСТЕМА
 • НАША КУЛЬТУРА
 • НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНО-ПЕРСОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
 • ОДРИНА ДМИТРО АНТОНОВИЧ
 • ОГІЄВСЬКІ
 • ОГІЙ ЯКІВ РОДІОНОВИЧ
 • ОСАДЧУК БОГДАН ІВАНОВИЧ
 • ПЕЛЕНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОРПУС
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • ПІДПРИЄМНИЦТВО В УКРАЇНІ
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ
 • ПОЛЬСЬКА ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
 • ПОЛТАВЕЦЬ-ОСТРЯНИЦЯ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОНЯТЕНКО ПРОКІП ДМИТРОВИЧ
 • ПОРШ МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНИ
 • ПРОТИГЕТЬМАНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • РАДА З'ЇЗДУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ
 • РАДЗИМОВСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛІВНА
 • РАКОВСЬКИЙ ХРИСТИЯН ГЕОРГІЙОВИЧ
 • РАНГОВО-ПОСАДОВА СИСТЕМА
 • РЕЙНБОТ ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
 • РЕСТИТУЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
 • РОГОЗА ОЛЕКСАНДР ФРАНЦЕВИЧ
 • РОМАНОВ ОЛЕКСІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • РЖЕПЕЦЬКИЙ АНТОН КАРЛОВИЧ
 • РЖЕПЕЦЬКИЙ БОРИС
 • САФОНІВ ЯКІВ
 • САХНО-УСТИМОВИЧІ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЕМЕТ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • ШТЕЙНГЕЛЬ ФЕДІР РУДОЛЬФОВИЧ
 • ШУМСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ
 • СІМПСОН ДЖОРДЖ-ВІЛФРІД
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. ЛИПИНСЬКОГО
 • СКОРОПАДСЬКІ
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ДАНИЛО
 • СКОРОПИС-ЙОЛТУХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФІЛАРЕТОВИЧ
 • СОЮЗ ГЕТЬМАНЦІВ-ДЕРЖАВНИКІВ (СГД)
 • СОЮЗ ЗЕМЕЛЬНИХ ВЛАСНИКІВ
 • СПЕЦІАЛЬНІ СЛУЖБИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
 • СУКОВКІН МИХАЙЛО АКІНФІЙОВИЧ
 • СИМВОЛІКА
 • ТОКАРЖЕВСЬКИЙ-КАРАШЕВИЧ ЯН
 • ТРУТЕНКО ВАЛЕНТИН МАКСИМОВИЧ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК СТАРОВИНИ І МИСТЕЦТВА НА УКРАЇНІ (ЦКОПСІМУ)
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВИЩИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАНИ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ТВАРДОВСЬКИЙ ПЕТРО
 • ВАНЬКОВИЧ СТАНІСЛАВ
 • ВАСИЛЬЧЕНКО ГНАТ МИХАЙЛОВИЧ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВІЙНИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРОТИ УНР 1917-1918 РР.
 • ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ
 • ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ВІЙСЬКОВІ ВІДЗНАКИ РАНГОВІ В ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАННЯХ УКРАЇНИ
 • ВІЛЬГЕЛЬМ ІІ
 • ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО
 • ВОЛИНЕЦЬ АНАНІЙ ГАВРИЛОВИЧ
 • ВРАНГЕЛЬ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТРАЙК ЗАЛІЗНИЧНИКІВ 1918 Р.
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОМІТЕТ (ВЦВРК)
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА У ЧИГИРИНІ 1917 Р.
 • ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
 • ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ
 • ЗАКОНОДАВЧА ПРОЦЕДУРА ТА ЗАКОНОДАВЧІ ІНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
 • ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ РОСІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР ПРО ВИЛУЧЕННЯ В СЕЛЯН ХЛІБА Й ІНШИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА
 • ЗАКОНИ ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ
 • ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1918
 • ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
 • ЗЕМЕЛЬНІ КОМІТЕТИ
 • ЗЕМЕЛЬНІ РЕФОРМИ П.СКОРОПАДСЬКОГО
 • ЗЕМСТВА
 • ЗОЛОТОНІСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • ЗВЕНИГОРОДСЬКЕ ЗБРОЙНЕ ПОВСТАННЯ 1918
 • ЗИБЛІКЕВИЧ ЄВГЕН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)