ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ

  Бібліографічне посилання: Маслійчук В.Л. СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Slobidski_polky (останній перегляд: 21.08.2019)
СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ

СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ — військ. та адм.-тер. одиниці в Слобідській Україні, що існували з 2-ї пол. 17 ст. до 1764. Переселенці на "слободи" в серед. 17 ст. переносили сюди козац. устрій, що і використав моск. уряд. Першим слобідським полком вважається Острогозький полк (1652). Загалом же С.к.п. виникли в результаті військ. реформи на півдні Рос. д-ви 1658—60. За переписом 1660, існувало 6 полків (Сумський полк, Охтирський полк, Колонтаївський полк, Харківський полк, Зміївський полк, Острогозький полк), та протягом 1660-х рр. кількість полків зменшилася до чотирьох. Упродовж 1669—77 існував Балаклійський полк. З виокремленням Ізюмського полку в 1680-х рр. кількість С.к.п. стає сталою — 5 полків (Сумський, Охтирський, Харківський, Ізюмський, Острогозький).

Протягом 2-ї пол. 17 ст. оформилася полкова структура, в якій величезну роль відігравали полковник та окремі старшинські родини. Полкове управління складалося із ради старшин на чолі із полковником, до неї входили обозний, суддя, хорунжий, два писарі, сотники. Полки розділялися на сотні на чолі із сотниками. Із колиш. старшинських кадрів, старшинських дітей, заможних козаків поза службою виокремлювалися знатні товариші, оформлені 1714 в групу підпрапорних.

Слобідські полки підпорядковувалися від початку бєлгородському воєводі (Бєлгородському розряду, подекуди — Посольському приказу), упродовж 1688—1700 — Приказу Великої Росії, на поч. 18 ст. запроваджено посаду бригадира. За губернською реформою 1708 розділено військову та цивільну компетенцію владних структур. У військ. відношенні С.к.п. із цього часу підпорядковувалися командуванню "Української дивізії", із 2 квітня 1726 — Військ. колегії, у цивільному — губернським канцеляріям (Київської губернії та Азовської губернії (Воронезької губ.), із 1718 — Бєлгородської губ.). Протягом 1732—43 рос. уряд безуспішно намагався реформувати слобідські полки через Комісію по впорядкуванню слобідських полків, створивши там регулярні драгунські роти (див. Драгуни) в кожному полку.

Від початку заснування рос. уряд використовував С.к.п. для оборони від татар. набігів, наприкінці 1650-х — у 1660-х рр. — у походах на Гетьманщину, у Чигиринських походах (див. Російсько-турецька війна 1676—1681), у Кримських походах 1687 і 1689, при спорудженні Ізюмської лінії та Української лінії, у Північній війні 1700—1721, при придушенні Булавінського повстання 1707—1709, у поході в Персію 1722, російсько-турецькій війні 1735—1739, Семирічній війні 1756—1763.

У листопаді 1762 у зв’язку з численними скаргами рос. імп. Катерині II в полки було послано слідчу комісію на чолі із секунд-майором Є.Щербініним. Висновки цього слідства при участі сенатської комісії призвели до вердикту Правительствуючого Сенату щодо ліквідації автономного устрою 16 грудня 1764 та низки експериментальних нововведень, затверджених Катериною II маніфестом 28 липня 1765. На базі слобідських полків було утворено Слобідсько-Українську губернію, із військ. потуг — 5 однойменних гусарських полків (див. Гусари), осн. частину козац. населення переведено в розряд військових обивателів, колишню старшину пізніше прирівняно з рос. дворянством.


Література:
 1. Головинский П. Слободские казачьи полки. СПб., 1864
 2. Альбовский Е. История Харьковского слободского казачьего полка 1650—1765 гг. Х., 1895
 3. Данилевич В.Е. Время образования слободских черкасских полков. В кн.: Сборник статей, посвященных В.О. Ключевскому, его 30-летнему юбилею деятельности в Московском университете. М., 1909
 4. Багалій Д.І. Історія Слободської України. Х., 1918
 5. Юркевич В. Харківський перепис р. 1660. В кн.: Записки Історико-філологічного відділу Всеукраїнської академії наук, кн. 20. К., 1928
 6. Маслійчук В. Балаклійський полк (1669—1677). Х., 2006
 7. Корнієнко О. Нариси військової історії України: Сумський слобідський козацький полк 1659—1765 рр. К., 2008

Посилання:
 • АЗОВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ПОЛК ТА ЙОГО ПОЛКОВНИК Я. ЧЕРНІГОВЕЦЬ
 • БУЛАВІНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1707-1709 РР.
 • ДРАГУНИ
 • ДВОРЯНСТВО
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГУСАРИ
 • ІЗЮМСЬКА ОБОРОННА ЛІНІЯ
 • ІЗЮМСЬКИЙ ПОЛК
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛК
 • ХОРУНЖИЙ
 • КРИМСЬКІ ПОХОДИ 1687 І 1689
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ОБОЗНИЙ
 • ОХТИРСЬКИЙ ПОЛК
 • ОСТРОГОЗЬКИЙ ПОЛК
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • ПОЛК
 • ПОСОЛЬСЬКИЙ ПРИКАЗ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1676–1681
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1735–1739
 • СЕМИРІЧНА ВІЙНА 1756–1763
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • СЛОБОДА
 • СОТНИК
 • СУМСЬКИЙ ПОЛК
 • УКРАЇНСЬКА ЛІНІЯ (СИСТЕМА ОБОРОННИХ СПОРУД) (XVII СТ.)
 • ВІЙСЬКОВІ ОБИВАТЕЛІ
 • ВОЄВОДА

 • Пов'язані терміни:
 • ЕКСТРАКТ ПРО СЛОБІДСЬКІ ПОЛКИ
 • ГУСАРИ
 • ІЗЮМ
 • ІЗЮМСЬКИЙ ПОЛК
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛК
 • КОНДРАТЬЄВИ
 • КОЗАЦЬКА СТАРШИНА
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КРИМСЬКІ ПОХОДИ 1687 І 1689
 • КУП'ЯНСЬК
 • ПІДПОМІЧНИКИ
 • ПОЛК
 • ПОЛКОВА СТАРШИНА
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СЛОБІДСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
 • СУМСЬКИЙ ПОЛК
 • ЦИГАНИ В УКРАЇНІ
 • ВІЙСЬКОВІ ОБИВАТЕЛІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)