ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СТЕПОВИЧ АНДРОНИК ІОАНИКІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. СТЕПОВИЧ Андроник Іоаникійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Stepovych_A (останній перегляд: 21.08.2019)
СТЕПОВИЧ АНДРОНИК ІОАНИКІЙОВИЧ

СТЕПОВИЧ (Дудка-Степович) Андроник Іоаникійович (1856—26.11.1935) — історик-славіст, літературознавець, історик літератури та перекладач творів слов’янських письменників. Професор. Почесний член Історичного товариства Нестора-літописця. Товариш (заст.) голови Київського слов’янського благодійного товариства. Н. в с. Лебединці (нині село Срібнянського р-ну Черніг. обл.). Закінчив Черніг. г-зію, Колегію Павла Ґалаґана (1875), історико-філол. ф-т Київ. ун-ту (1879). Учень О.Котляревського та П.Житецького. Викладав рос. словесність у київ. г-зіях (1879—88). Від 1888 — інспектор нар. уч-щ Волинської губернії. Приват-доцент (1892) на кафедрі слов’ян. філології Київ. ун-ту. 1893—1906 — директор Колегії Павла Ґалаґана. 1906 заснував приватну чол. г-зію в Києві. Після 1917 — професор Київ. ун-ту, 1920—24 — Київ. ін-ту нар. освіти. 1924 вийшов на пенсію, але продовжував займатися наук. та літ. діяльністю. Вважав, що найкращий шлях ознайомлення рос. сусп-ва зі слов’ян. к-рами полягає в поширенні якісних літ. перекладів їхніх класичних творів. Автор низки підручників та наук. праць з історії слов’ян. літератур (чеської, болг., сербської, хорватської, словенської та ін.) для вищої школи та студій із соціальної історії Правобережної України. За працю "Очерк истории чешской литературы" (К., 1886) відзначений академічною премією графа Д.Толстого. Редагував "Ежегодник Коллегии Павла Галагана", збірник "Славянская беседа" (т. 1—2. 1888—91) та ін. видання. Опублікував низку матеріалів з приватного архіву Г.Ґалаґана.

П. у м. Київ.

Особовий фонд С. зберігається в Ін-ті рукопису НБУВ (ф. 179).


Праці:
 1. Этюды из области новой чешской литературы. К., 1881
 2. Очерк истории чешской литературы. К., 1886
 3. К малорусским лечебникам. «Киевская старина», 1890, № 4
 4. К биографическому материалу о А.А. Котляревском. Там само, 1892, № 3
 5. К вопросу о происхождении дум. Там само, 1893, № 1
 6. Про київське життя 1849 року. «Україна», 1925, кн. 6; З подробиць реформи 1861 р.: Лист Г.П. Галагана про його козелецький і прилуцький маєток. Там само, 1927, кн. 4
 7. Дещо про стан славістики на Заході. В кн.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 21/22. К., 1929
 8. З аграрної політики на Правобережжі 1880-х років. В кн.: За сто літ, кн. 4. К., 1929
 9. З листування В.П. Горленка. В кн.: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, кн. 23. К., 1929
 10. На Галаганівщині літом 1927 р. «Україна», 1929, кн. 32 (січень—лютий)
 11. До Києво-Галицьких зв’язків початку 1870-х років (з щоденників Г.П. Галагана). В кн.: За сто літ, кн. 5. К., 1930
Література:
 1. 25-летие Коллегии Павла Галагана в Киеве (1 октября 1871 — 1 октября 1896). К., 1896
 2. Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979
 3. Апанович Е.М. Архив А.И. Степовича. «Советское славяноведение», 1982, № 5

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ҐАЛАҐАН ГРИГОРІЙ ПАВЛОВИЧ
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КОЛЕГІЯ ПАВЛА ҐАЛАҐАНА
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКЕ СЛОВ'ЯНСЬКЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЖИТЕЦЬКИЙ ПАВЛО ГНАТОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ, ФІЛОЛОГІЧНО-ПЕД. ЧАСОПИС
 • ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
 • КАБІНЕТ ПРИМІТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ ПРИ ВУАН
 • КОЛЕГІЯ ПАВЛА ҐАЛАҐАНА
 • КИЇВСЬКЕ СЛОВ'ЯНСЬКЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО
 • РИХЛІК (РИХЛИК) ЄВГЕН АНТОНОВИЧ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)