ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Пазюра Н.В. СТОРОЖЕНКО Микола Володимирович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Storozhenko_M (останній перегляд: 20.05.2019)
СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ

СТОРОЖЕНКО Микола Володимирович (псевд. — М.Кручаненко; 11.06(29.05).1862 — імовірно, 1942) — історик, педагог, культурно-громад. та земський діяч. Брат А.Стороженка. Н. в с. Велика Круча (нині село Пирятинського р-ну Полтав. обл.). Походив із дворянської родини відомого козацько-старшинського роду Стороженків. Початкову освіту здобув у 2-й Київ. г-зії (1881), вищу — на історико-філол. ф-ті Київ. ун-ту (1885). Приват-доцент Петерб. ун-ту (1888). Від 1889 — інспектор нар. уч-щ Чернігівської, від 1892 — Київської губерній. Директор 4-ї (1895—1909) та 1-ї (1909—19) Київських г-зій. Як історик формувався в інтелектуальному та культ. річищі Київ. документальної школи В.Антоновича. Мав широку мережу знайомств в укр. наук. та громад. колах кінця 19 — поч. 20 ст., зокрема з В.Горленком, П.Кулішем, О.Лазаревським, О.Левицьким, В.Модзалевським та ін. Належав до діячів малорос. дворянства консервативної орієнтації, які започаткували низку наук., культ., освіт. та громад. проектів. На поч. 20 ст. у зв’язку з політизацією укр. громадівського руху та обставинами приватного життя еволюціонував у бік рос. націоналізму, зокрема співпрацював з "Клубом русских националистов города Киева" (див. Киевский клуб прогрессивных русских националистов) та газ. "Киевлянин". За доби Української революції 1917—1921 С. повернувся до українства, співпрацював з УАН. За часів Директорії Української Народної Республіки С. був ув’язнений як неблагонадійний елемент (грудень 1918 — лютий 1919). У листопаді 1919 емігрував. Від квітня 1922 проживав у м. Біла Церква (Югославія), де працював інспектором, згодом — викладачем у Маріїнському Донському ін-ті. Автор праць з укр. історії 17—18 ст. та історії укр. к-ри 19 — поч. 20 ст., зокрема розвідок про В.Горленка, П.Куліша, О.Левицького, М.В.Лисенка та ін. Разом із братом Андрієм С. видав серію документів і матеріалів з родинного архіву ("Стороженки: Фамильный архив", т. 1—4, 6—8, К., 1902—10). Фінансував видання 4-х томів "Малороссийского родословника" В.Модзалевського. Залишив спогади, в яких висвітлюється громад., суспільно-політ. та культ. життя підрос. України кінця 19 — поч. 20 ст.


Праці:
 1. Стороженки: Фамильная летопись. «Киевская старина», 1884, № 2
 2. Охочекомонный полковник Илья Федорович Новицкий. Там само, 1885, № 7
 3. Отношение западнорусских дворян второй половины XVII в. к вопросам религиозным и сословным. В кн.: Архив Юго-Западной России, ч. 2, т. 2. К., 1888
 4. Реформы в Малороссии при графе Румянцеве. «Киевская старина», 1891, № 8—9
 5. К истории малороссийских казаков в конце ХVIII и начале ХIХ века. К., 1898
 6. К портрету князя Николая Григорьевича Репнина. К., 1898
 7. Н.И. Костомаров в Киевской I-й гимназии. К., 1911; З мого життя. К., 2005
Література:
 1. Оглоблин О. З невиданих листів Василя Горленка до Миколи Стороженка. «Україна» (Париж), 1952, № 7—8
 2. Новохатня Н. Микола Стороженко — історик та педагог: Матеріали до біобібліографії. «Історіографічні дослідження в Україні» (К.), 2002, вип. 11
 3. Пазюра Н. До біографії Миколи Стороженка: Київська Перша гімназія та її соціокультурне середовище. Там само, 2006, вип. 17
 4. Її ж. Микола Стороженко у світлі своїх спогадів. Там само, 2008, вип. 19
 5. Її ж. Невідома «Автобіографія» Миколи Стороженка. «Український історичний збірник» (К.), 2009, вип. 12
 6. Її ж. До листування Миколи Стороженка з Дмитром Антоновичем. Там само, 2010, вип. 13, ч. 2

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЕВЛЯНИН
 • КИЕВСКИЙ КЛУБ ПРОГРЕССИВНЫХ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • ЛИСЕНКО МИКОЛА ВІТАЛІЙОВИЧ
 • МАЛОРОССИЙСКИЙ РОДОСЛОВНИК
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • НАЦІОНАЛІЗМ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • ЮГОСЛАВІЯ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ГАЛИЦКО-РУССКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ УЧЕНЫХ И ПИСАТЕЛЕЙ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ С ПОЛОВИНЫ XVIII В. (КБС) ТА СЛОВНИК ПОЛТАВЦЫ: ИЕРАРХИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • КИЇВСЬКИЙ ВІДДІЛ ІМПЕРАТОРСЬКОГО РОСІЙСЬКОГО ВОЄННО-ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • МЕМУАРИСТИКА
 • МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ПЕДАГОГІЧНИЙ МУЗЕЙ ПРИ КИЇВСЬКОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ОКРУЗІ
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СТОРОЖЕНКИ
 • УЛЬЯНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІРИНАРХОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)