ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Дзюба О.М. СУМЦОВ Микола Федорович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Sumtsov_M (останній перегляд: 21.08.2019)
СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ

СУМЦОВ Микола Федорович (18(06).04.1854—14.09.1922) — фольклорист, етнограф, літературознавець, громад. діяч. Д-р філол. н. (1885), професор (1889). Чл.-кор. Петерб. АН (1905), Чеської АН (1899), дійсний член УАН (1919; із 1921 — ВУАН). Н. в м. Санкт-Петербург у родині нащадків козацької старшини. Батьки переїхали до Харкова. Навч. в Харків. г-зії та Харків. ун-ті, історико-філол. ф-т якого закінчив 1875. Залишився при ун-ті для написання дисертації, захистив магістерську дис. "О свадебных обрядах, преимущественно русских" (1881). Докторську дисертацію, присвячену творчості Лазаря Барановича, захистити не дозволили через звинувачення в "українофільстві". 1885 за дослідження "Хлеб в обрядах и песнях" одержав наук. ступінь д-ра. Із 1889 — ординарний професор Харків. ун-ту, заслужений професор історії рос. літератури (1906), декан історико-філол. ф-ту (1908—1916). Один із засновників Харківського історико-філологічного товариства, яке очолював 1897—1919. Протягом багатьох років був дійсним членом Наукового товариства імені Шевченка (з 1908), Моск. археол. т-ва, багатьох ін. наук. т-в і громад. орг-цій. Організатор проведення в Харкові 12-го Археол. з’їзду (1902), для якого була влаштована виставка етногр. пам’яток, що стала основою Етногр. музею, який діяв при Харків. історико-філол. т-ві, 1904—18 був його директором. 1920—22 — директор Музею Слобідської України (Харківський історичний музей). Сприяв відкриттю в Харкові громад. б-ки (див. Бібліотека наукова імені В.Короленка в Харкові), організував перше пед. т-во. Виступав проти заборони укр. мови, 1907 розпочав читати лекції в Харків. ун-ті укр. мовою. Автор численних праць зі слов’ян. та укр. фольклору, етнографії, краєзнавства, переважно Слобідської України. Протягом 1889—90 в час. "Киевская старина" публіку- вав етногр. дослідження побуту, госп. занять, домашніх промислів, обрядової культури українців Слобожанщини під назвою "Культурные переживания". 1918 видав узагальнюючу працю "Слобожане". Досліджував також давню укр. літературу, зокрема спадщину письменників-полемістів: Івана Вишенського, Інокентія Ґізеля, Іоаникія Ґалятовського, Лазаря Барановича. Автор наукових розвідок, присвячених творчості Г.Квітки-Основ’яненка, І.Котляревського, Т.Шевченка, М.Гоголя та ін. Досліджував також творчість О.Грибоєдова, В.Жуковського, Л.Толстого, А.Чехова та ін. Цікавився проблемами укр. мистецтвознавства, філос. думки, історії театру, педагогіки. Його праці друкувалися в багатьох наук. періодичних виданнях, знаходили позитивний відгук серед європ. наук. громадськості. Підтримував наук. зв’язки з багатьма слов’ян. вченими.

П. у м. Харків.

Особистий фонд С. зберігається в Центр. держ. істор. архіві України, м. Київ.


Праці:
 1. Хлеб в обрядах и песнях. Х., 1885
 2. Местные названия в украинской народной словесности. К., 1886
 3. Современная малорусская этнография, ч. 1. К., 1893
 4. Леонардо да Винчи. Х., 1900
 5. Діячі українського фольклору. Х., 1910
 6. Слобідсько-українські історичні пісні. К., 1914
 7. Слобожане: Історико-етнографічна розвідка. Х., 1918
 8. Народна словесність. Х., 1919
 9. Дослідження з етнографії та історії культури Слобідської України: Вибрані праці. Х., 2008
Література:
 1. Редин Е.К. Профессор Николай Федорович Сумцов. Х., 1906
 2. Сумцов Н.Ф. (автобиографические сведения). В кн.: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования. Х., 1908
 3. Микола Федорович Сумцов (1854—1922): Опис документальних матеріалів особистого фонду № 794. К., 1965
 4. Історія Академії наук Української РСР, кн. 2. К., 1967
 5. Маланчук В.А. М.Ф. Сумцов як етнограф. «Народна творчість та етнографія», 1979, № 2
 6. Фрадкин В.З. Сумцов Н.Ф. В кн.: Славяноведение в дореволюционной России: Биобиблиографический словарь. М., 1979
 7. Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України: Становлення і розвиток. К., 1989
 8. Микола Федорович Сумцов (1854—1922): Бібліографічний покажчик. К., 1999
 9. Шишов І. Українознавець: Спроба першого прочитання наукових праць М.Ф. Сумцова. Х., 2000

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАРАНОВИЧ ЛАЗАР
 • БІБЛІОТЕКА НАУКОВА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА В ХАРКОВІ
 • ЧЕХОВ АНТОН ПАВЛОВИЧ
 • ҐАЛЯТОВСЬКИЙ
 • ҐІЗЕЛЬ ІНОКЕНТІЙ
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • ХАРКІВСЬКЕ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
 • ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КОЗАЦЬКІ СТАРШИНИ
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ТОЛСТОЙ ЛЕВ МИКОЛАЙОВИЧ
 • УКРАЇНОФІЛЬСТВО
 • ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН
 • ЖУКОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ДУМИ
 • ФОЛЬКЛОР
 • ГОНЧАРЕНКО ГНАТ ТИХОНОВИЧ
 • ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
 • ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
 • ІВАНОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ИЗВЕСТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ АКАДЕМИИ НАУК СССР
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ХАРКІВ
 • ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ
 • ХАРКІВСЬКИЙ ХУДОЖНЬО-ПРОМИСЛОВИЙ МУЗЕЙ
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.КАРАЗІНА
 • КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАВРОВСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛЕБЕДЄВ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • МАКСИМЕЙКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • МОСКВА
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЧІВ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВА
 • МУЗЕЙ КАРПАТОРУСЬКИЙ
 • МУЗЕЙ ХАРКІВСЬКОГО ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ
 • ОВСЯНИКО-КУЛИКОВСЬКИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПЛЕВАКО МИКОЛА АНТОНОВИЧ
 • ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 • РУССКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК
 • СБОРНИК ХАРЬКОВСКОГО ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА (1886-1914)
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ТОПОНІМІКА
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У КИЄВІ
 • УКРАИНСКИЙ НАРОД В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ – ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (1914-1916)
 • ВЕНГРЖИНОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА І СТАРОВИНИ (ВУКОПМИС)
 • ЯВОРНИЦЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ЮЖНЫЙ КРАЙ
 • ЗАЛІЗНЯК МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
 • ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО–ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН (ЗІФВ)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)