ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА

  Бібліографічне посилання: Чухліб Т.В. СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Syhizmund_III (останній перегляд: 19.04.2019)
СИГІЗМУНД ІІІ ВАЗА

СИГІЗМУНД III Ваза (20.06.1566 —30.04.1632) — король Речі Посполитої (1587—1632) і Швед. королівства (1592—99). Титулувався як "король Польщі, Великий князь Литовський, Руський, Прусський, Мазовецький, Жмудський, Інфляндський, спадковий король Шведів, Готів і Венедів". Н. в замку Гріпсгольм (Швеція). Був сином швед. короля Юхана III Ваза та доньки польс. короля Сигізмунда I Старого Катерини Ягеллонки. За його правління існувала польсько-швед. персональна унія (1592—99), яка об’єднувала Королівство Польське, Велике князівство Литовське та Швед. королівство. Намагався запровадити у Швеції католицизм як держ. релігію та вів боротьбу із протестантською опозицією. Протягом 1606—08 проти абсолютистської політики С. III виступала Сандомирська шляхетська конфедерація. Підтримував царювання на моск. троні Лжедмитрія II. Провадив війни із сусідніми д-вами: Швецією 1600—11, 1617—20 і 1621—29; Моск. царством 1609—18; Османською імперією 1617 і 1620—21. Залучав до цих війн підрозділи козацтва українського на чолі з гетьманами Війська Запорозького С.Кішкою, Г.Крутневичем, Олевченком, Я.Бородавкою, П.Конашевичем-Сагайдачним, О.Голубом та М.Дорошенком. За його правління була укладена Берестейська церковна унія 1596. Утиски і репресії С. III щодо козацтва викликали повстання на чолі з К.Косинським (1591—93), С.Наливайком (1594—96), М.Жмайлом (1625) і Т.Федоровичем (1630). Одночасно видавав універсали щодо укладення спеціальних реєстрів Війська Запорозького. Із 1613 розпочав проводити переговори з козацтвом для визначення його політико-правого статусу, що завершилися Вільшанською угодою 1617 та Роставицькою угодою 1619. Домігся входження до Речі Посполитої за Деулінським перемир’ям 1619 з Москвою земель Чернігово-Сіверщини. Із серед. 1620-х рр. в Україні було запроваджено реєстрові козац. полки як військово-територіальні утворення. 1611 переніс королів. резиденцію із Кракова до Варшави. Під час правління С. III відбулося розширення земельних володінь укр. магнатів Острозьких, Замойських, Заславських, Любомирських, Потоцьких, Сенявських, Жолкевських, Вишневецьких та ін. Надавав привілеї багатьом укр. містам. Був одружений із 1592 з донькою австрійс. ерцгерцога Карла-Фердінанда Анною з роду Габсбургів. За його панування Річ Посполита була однією з найсильніших д-в у Центрально-Східній Європі.

П. у м. Варшава.

Після смерті C. III королем Польсько-Литов. д-ви було обрано його сина Владислава IV Ваза. 1644 перед королів. замком у Варшаві встановлено пам’ятну колону на честь С. III (автор К.Моллі).


Література:
 1. Wisner H. Zygmunt III Waza. Wrocław, 1991
 2. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця ХIV до середини ХVII ст. (Волинь і Центральна Україна). К., 1993
 3. Леп’явко С. Козацькі війни кінця ХVI ст. в Україні. Чернігів, 1996
 4. Chłapowski K. Elita senatorsko-dygnitarska Korony za czasów Zygmunta III і Władysława IV. Warszawa, 1996
 5. Сас П. Політична культура українського суспільства (кінець ХVI — перша половина ХVII ст.). К., 1998
 6. Bobiński W. Województwo kijowskie w czasach Zygmunta III Wazy: Studium osadnictwa i stosunków własności ziemskiej. Warszawa, 2000
 7. Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі від найдавніших часів до наших днів. Львів, 2002
 8. Щербак В. Українське козацтво в суспільно-політичному житті Речі Посполитої (ХVI — перша половина ХVII ст.). В кн.: Україна в Центрально-Східній Європі, вип. 2. К., 2002
 9. Wdowiszewski Z. Genealogia Jagiełłonów i Domu Wazów w Polsce. Kraków, 2005
 10. Mazur K. W stronę integracji z Koroną: Sejmiki Wołynia i Ukrainy w latach 1569—1648. Warszawa, 2006
 11. Чухліб Т. Державна влада Речі Посполитої на землях України-Русі. В кн.: Історія державної служби в Україні, т. 1. К., 2009

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • БОРОДАВКА ЯКІВ
 • ДЕУЛІНСЬКЕ ПЕРЕМИР'Я 1618
 • ДОРОШЕНКО МИХАЙЛО
 • ФЕДОРОВИЧ ТАРАС
 • ГОЛУБ ОЛИФЕР ОСТАПОВИЧ
 • ГАБСБУРГИ
 • КІШКА САМІЙЛО
 • КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО КОНОНОВИЧ
 • КОРОЛІВСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • КОСИНСЬКИЙ КРИШТОФ
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • КРАКІВ
 • КРУТНЕВИЧ ГАВРИЛО
 • ЛЮБОМИРСЬКІ (LUBOMIRSCY)
 • ЛЖЕДМИТРІЙ II
 • НАЛИВАЙКО СЕМЕРІЙ
 • ОЛЕВЧЕНКО
 • ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ОСТРОЗЬКІ
 • ПОТОЦЬКІ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСТАВИЦЬКА УГОДА 1619
 • СЕНЯВСЬКІ
 • СИГІЗМУНД I СТАРИЙ
 • ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНА ЄВРОПА
 • ВАРШАВА
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВІЙСЬКО ЗАПОРОЗЬКЕ
 • ВІЛЬШАНСЬКА УГОДА 1617 Р.
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ
 • ЗАСЛАВСЬКІ
 • ЖМАЙЛО МАРКО

 • Пов'язані терміни:
 • БАКОВЕЦЬКИЙ-МОКОСІЙ ЙОСИП
 • БАКУРИНСЬКІ
 • БАТУРИН
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • БОБОЛИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ
 • БОГУСЛАВ
 • БОПЛАН (BEAUPLAN) ГІЙОМ-ЛЕВАССЕР ДЕ
 • БОРОДАВКА ЯКІВ
 • БРОНЕВСЬКИЙ МАРТИН
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ДІВОЧКА (ДІВОЧА) ОНИСИФОР
 • ДРЕВИНСЬКИЙ ЛАВРЕНТІЙ
 • ФАСТІВ, МІСТО КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.
 • ФЕОФАНА III МІСІЯ В УКРАЇНІ 1620
 • ГЕРБУРТ ЯН-ЩАСНИЙ
 • ГРІШ, ГРОШ
 • ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ 14–19 СТОЛІТЬ
 • ІВАНО-ФРАНКОВЕ
 • КАГАРЛИК
 • КАЛИНОВСЬКИЙ АДАМ
 • КАЛИНОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИЙ-ОЛЕКСАНДР
 • ХАЛЕЦЬКІ, БОЯРСЬКИЙ РІД
 • ХЕЛМІНСЬКЕ ПРАВО, КУЛЬМСЬКЕ, АБО КУЛЬМЕНСЬКЕ ПРАВО
 • ХОТИНСЬКА ВІЙНА 1621
 • КІШКА САМІЙЛО
 • КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ ПЕТРО КОНОНОВИЧ
 • КОНША БОГДАН
 • КОСИНСЬКИЙ КРИШТОФ
 • КОСИНСЬКОГО ПОВСТАННЯ 1591–1593
 • КУРЦЕВИЧ ЙОСИФ
 • КУРУШ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА
 • КИЇВСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1629
 • ЛІТОПИСЕЦЬ АБО ХРОНІЧКА ЙОАХИМА ЄРЛИЧА
 • ЛІТОПИСЦЫ ВОЛЫНИ И УКРАИНЫ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНО-УНІЙНИЙ ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1629
 • ЛИСЯНКА
 • ЛЮБЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • ЛЖЕДМИТРІЙ I
 • ЛЖЕДМИТРІЙ II
 • МАЛИНСЬКИЙ (ЄЛО-МАЛИНСЬКИЙ) ДАНИЛО МАТВІЙОВИЧ
 • МАСКЕВИЧ (МАШКЕВИЧ) САМУЕЛЬ
 • СМУГА ОСІЛОСТІ, СМУГА ПОСТІЙНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСІЛОСТІ
 • МОГИЛА ПЕТРО СИМЕОНОВИЧ
 • МИКЛАШЕВСЬКІ
 • МИТО ГОЛОВНЕ
 • НОВИЙ ЯРИЧІВ
 • НИКИФОР ТУР
 • ОСТРОЗЬКА ОРДИНАЦІЯ
 • ПЕРЕСТОРОГА
 • ПЕТРАЖИЦЬКИЙ-КУЛАГА ІВАН
 • ПЕТРО СКАРГА
 • ПЕТРИЦІЙ ЯН-ІННОЦЕНТІЙ
 • ПЯСЕЦЬКИЙ ПАВЛО
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛТАВА
 • ПОТІЙ ІПАТІЙ
 • ПРОТЕСТАЦІЯ
 • ПУНКТИ ДЛЯ ЗАСПОКОЄННЯ РУСЬКОГО НАРОДУ
 • РАДЗИВІЛЛ КРИШТОФ
 • РАДЗИВІЛЛ МИКОЛАЙ-КРИШТОФ
 • РАДЗИВІЛЛ АЛЬБРЕХТ-СТАНІСЛАВ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РІЗДВА БОГОРОДИЦІ ЛЕЩИНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • РАГОЗА МИХАЇЛ
 • РОСІЯ
 • РОСІЯНИ В УКРАЇНІ
 • САВИЧ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
 • ШЕПТИЦЬКІ
 • ШОСТАК, МОНЕТА
 • СІВЕРСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • ТРЕНОС. АБО ПЛАЧ СХІДНОЇ ЦЕРКВИ
 • ТРОЯК, МОНЕТА
 • ТИХОМЕЛЬ
 • ТИСАРОВСЬКИЙ ЄРЕМІЯ
 • ТИСМЕНИЦЯ, МІСТО
 • ТИТЛЕВСЬКИЙ МАЦЕЙ
 • УНІЙНИЙ ЦЕРКОВНИЙ СОБОР 1629
 • ВАЗА
 • ВЕЙС ГОДОФРЕД
 • ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА
 • ЯГЕЛЛОНИ
 • ЯН II КАЗИМИР ВАЗА
 • ЗАМОЙСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ЗАМОЙСЬКИЙ ЯН
 • ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА
 • ЗАРУЦЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
 • ЖОЛКЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
 • ЖУКОВИЧ ПЛАТОН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗЛАТ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)