ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТАРНОВСЬКІ

  Бібліографічне посилання: Донік О.М. ТАРНОВСЬКІ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tarnovski_rid (останній перегляд: 21.08.2019)
ТАРНОВСЬКІ

ТАРНОВСЬКІ — укр. козацько-старшинський рід, який походив із Правобережної України і мав польс. коріння. У 2-й пол. 17 ст. під прізвиськом Ляшко вони з’являються в Лівобережній Україні, зокрема, Іван Ляшко з 1661 був товаришем полковника Прилуцького полку, а його син Федір Ляшко-Тарновський — варвинським сотником (1689—93). Від Федора та його старшого брата Василя ведуть початок дві гілки Т. — чернігівська і полтавська. З останньої упродовж 1689—1769 вийшло кілька варвинських сотників, зокрема Іван Тарновський (1760—69), який 1772—79 був гадяцьким полковником.

До відомих представників черніг. гілки належали бунчуковий товариш Степан Тарновський (р. н. невід. — п. 1730); його син Яків, який був генеральним бунчужним (1761—79), депутатом від Прилуцького полку до Комісії законодавчої 1767—1768. Онуки Степана — Василь Якович, котрий навчався в Кенігсберзькому ун-ті, виконував обов’язки черніг. губернського маршалка (1790—94), та Степан Якович — київ. губернський маршалок (1781—92). Син Василя Яковича Володимир Васильович був суддею в Полтаві, належав до масонської ложі "Любов до істини".

Син Степана Яковича — Григорій Степанович (1788—1853), власник відомого маєтку в с. Качанівка на Чернігівщині, відомий насамперед як знавець і меценат в галузі культури і мист-ва. Він зібрав значну колекцію картин західноєвроп., рос. та укр. художників, мав високопрофесійні домашні оркестр і театр, створив велику б-ку. У Качанівському маєтку гостювали і працювали М.Глинка, М.Гоголь, В.Штернберг, М.Маркевич, Т.Шевченко, В.Забіла та ін.

Увесь спадок Григорія Степановича перейшов до його племінника Василя Васильовича, відомого як Тарновський-старший (1810—66), випускника Ніжинської г-зії вищих наук кн. Безбородька та юрид. ф-ту Моск. ун-ту. Він був у дружніх стосунках із М.Гоголем, Т.Шевченком, М.Костомаровим та П.Кулішем, сповідував ідеї Кирило-Мефодіївського товариства.

Василь Васильович (старший) вивчав побут укр. селянства, підготував із цієї тематики кілька статей, як переконаний противник кріпацтва (опублікував працю "О крепостном праве в России и необходимости устранения его"; 1857) брав активну участь у підготовці селянської реформи 1861. Був членом Черніг. губернського дворянського к-ту "з улаштування й поліпшення побуту поміщицьких селян", членом-експертом ред. комісій при Гол. к-ті з селянського питання, які готували проект реформи, членом карлівського гуртка з питань підготовки сел. реформи.

Василь Васильович (старший) відомий як меценат укр. к-ри. Він влаштовував літературно-мистецькі вечори в Києві та Санкт-Петербурзі. Поклав початок колекціонуванню творчої спадщини Т.Шевченка, заснував нар. школу для селян, де разом із синами навчав дітей грамоті.

Батькову традицію меценатства продовжив Василь Васильович Тарновський-молодший (див. В.Тарновський; 1838—1899), громад. і культ. діяч, випускник історико-філол. ф-ту Київ. ун-ту, який присвятив усе своє життя культурницькій праці. Він зібрав велику колекцію козацько-гетьман. музейної й архів. старовини, створив унікальне зібрання Шевченкіани. Меценат видав альбом із фотографіями офортів Т.Шевченка і каталог своїх музейних колекцій, а також альбом гетьманів, підтримував "Киевскую старину", дбав про впорядкування могили Т.Шевченка в Каневі.

Колекцію творів укр. мист-ва і старожитностей, яка складалася з понад 7 тис. експонатів і мала велике наук. значення, 1897 Василь Васильович (молодший) подарував Черніг. губернському земству. 1902 на її основі створено Музей українських старожитностей імені В.Тарновського Чернігівського губернського земства (нині Черніг. обласний істор. музей ім. В.Тарновського). Сьогодні переважна частина зібрання цього мецената зберігається в музеях Києва (насамперед у Нац. музеї Т.Шевченка) і Чернігова.

Серед нащадків Василя Васильовича (молодшого) слід згадати доньку Софію Василівну, яка була дамою-патронесою різних благодійних т-в, продовживши таким чином батькову доброчинну традицію. За рад. влади перейшла в чернецтво, жила під чужим ім’ям. Її брат Василь Васильович, названий на честь батька і діда, був солістом Київ. опери. Після більшовицького перевороту разом із сином Георгієм і донькою Оленою емігрував до Німеччини. Його старша дочка Тетяна Василівна (1898—1994) вийшла заміж за відомого рад. кінодраматурга й актора О.Каплера, знімалась у фільмах на Одес. кіностудії.

Нині розкидані по світу нащадки колиш. господарів садиби в Качанівці — Тарновських — (проживають в Україні, Великій Британії, Німеччині та ін. країнах) сприяють відродженню славних традицій своїх предків. Ними створене й активно діє міжнар. т-во "Друзі Качанівки", яке ставить за мету залучення спонсорів та їхніх коштів для відродження палацово-паркового ансамблю Нац. історико-культ. заповідника "Качанівка" та перетворення його на міжнар. культ. центр.


Література:
 1. Судак В. Шевченкіана Василя Тарновського. «Народна творчість та етнографія», 1995, № 2
 2. Коваленко О.Б. Родовід Тарновських. «Хроніка 2000», 1996, вип. 16
 3. Населевець Н. Родина Тарновських. «Родовід», 1996, № 2
 4. Хорунжий Ю. Українські меценати. К., 2001
 5. Журавльова Т. Нащадки Тарновських. В кн.: Скарбниця української культури: Збірник наукових праць, вип. 2. Чернігів, 2002
 6. Товстоляк Н.М. Участь В.В. Тарновського в підготовці проектів селянської реформи та карлівському гуртку реформаторів великої княгині Олени Павлівни. «Грані», 2005, № 1

Посилання:
 • БУНЧУКОВІ ТОВАРИШІ
 • ЧЕРНІГІВ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ БУНЧУЖНИЙ
 • ГЛИНКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ГОГОЛЬ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • КАЧАНІВКА
 • КАНІВ
 • КАПЛЕР ОЛЕКСІЙ ЯКОВИЧ
 • КОМІСІЯ ЗАКОНОДАВЧА 1767–1768
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, УКРАЇНО-СЛОВ'ЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАРКЕВИЧ МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ
 • МАРШАЛОК
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА.
 • ПОЛТАВА
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПРИЛУЦЬКИЙ ПОЛК
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ШТЕРНБЕРГ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • СОТНИК
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЗАБІЛА ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АГІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ГАДЯЦЬКИЙ ПОЛК
 • ГЛИНКА МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • КАЧАНІВКА
 • КУЛЯБКИ
 • МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
 • МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ІМЕНІ В.В.ТАРНОВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО ГУБЕРНСЬКОГО ЗЕМСТВА.
 • НОБІЛІТАЦІЯ
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)