ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887)

  Бібліографічне посилання: Верба І.В. ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tavrijska_uchena (останній перегляд: 24.08.2019)
ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ (1887)

ТАВРІЙСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ — н.-д. й архівна установа, створена з метою вивчення та видання пам’яток Криму. Працювала в період 1887—1931 з головним осередком у Сімферополі. Офіційно перебувала у подвійному підпорядкуванні — Петербурзької АН (із 1917 — Рос. АН) та МВС Рос. імперії (із 1917 — МВС Росії), а в часи рад. влади — в управлінні Кримського обласного архівного управління та Центр. музею Тавриди в Сімферополі. Діяльність велася у трьох напрямах: архівному (створення істор. архівів шляхом накопичування документів), археографічному (описування та публікація історико-юрид. актів) та археологічному (розкопки, вивчення старожитностей краю тощо). Специфіка комісії полягала в тому, що вона вивчала не тільки пам’ятки рос. історії, а й історію народів, які у свій час населя- ли Крим (скіфів, греків, кримських татар, генуезців), проводилися археол. розкопки. Первісно до складу комісії входили ентузіасти-краєзнавці, пізніше в її діяльності брали участь відомі вчені: Г.Вернадський, Б.Греков, Н.Полонська (див. Н.Полонська-Василенко), О.Шахматов та ін. При комісії існували істор. архів і музей старовини. У різний час комісію очолювали: археолог-аматор, кримознавець О.Стевен (1887—95), В.Оліва (1895—96), О.Ільїн (1898—1908), А.Маркевич (1908—31). 1920 комісія була перетворена на Таврійське товариство історії, археології та етнографії. Видавалися "Известия Таврической ученой архивной комиссии" (1887—1920) та "Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии" (1920—31). Усього вийшов 61 том. Її діяльність мала велике наук. значення для історії архів. справи, етнографії, фольклору, археології та джерелознавства Таврійського краю.

Бібліогр.: Вісті Таврійської вченої архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887—1931): Бібліографічний покажчик. К., 1994.


Література:
 1. Філоненко В. Наукова діяльність Таврійської наукової архівної комісії і Таврійського товариства історії, археології та етнографії (1887—1929). «Архіви України», 1967, № 1
 2. Филимонов С.Б. Документальные материалы Таврической ученой архивной комиссии и Таврического общества истории, археологии и этнографии 1920—1931 гг. В кн.: Археографический ежегодник за 1982 г. М., 1983
 3. Непомнящий А.А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения. Симферополь, 2005

Посилання:
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ИЗВЕСТИЯ ТАВРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
 • КРИМСЬКІ ТАТАРИ
 • МАРКЕВИЧ АРСЕНІЙ ІВАНОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ШАХМАТОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СКІФИ
 • ВЕРНАДСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ
 • КОРОЛЕНКО ПРОКІП ПЕТРОВИЧ
 • КРИМ СОЛОМОН САМІЙЛОВИЧ
 • КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
 • КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
 • ЛАШКОВ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ АРСЕНІЙ ІВАНОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МУЗЕЙ ТАВРІЙСЬКОЇ ВЧЕНОЇ АРХІВНОЇ КОМІСІЇ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • СІМФЕРОПОЛЬ
 • СПІРІДОНОВ ДМИТРО СПИРИДОНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)