ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТЕПЛОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Дзюба О.М. ТЕПЛОВ Григорій Миколайович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Teplov_H (останній перегляд: 21.08.2019)
ТЕПЛОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ТЕПЛОВ Григорій Миколайович (1717, за ін. даними, 1720 — 10.04(30.03).1779) — рос. держ. і політ. діяч, учений, письменник. Н. в м. Псков (нині місто в РФ) у сім’ї пічника архієрейського дому (імовірно, звідси походить його прізвище. Існує версія, що Т. був сином Феофана Прокоповича). Навч. в школі Феофана Прокоповича в Санкт-Петербурзі, він же рекомендував його для навчання в академічній г-зії; продовжив освіту за кордоном. 1741 став ад’юнктом Петербурзької академії наук. Всебічно освічений, музикант і композитор-аматор, входив до найближчого оточення К.Розумовського для навчання за кордоном, куди вони виїхали 1743. Повернувшись 1745 до С.-Петербурга, К.Розумовський 1746 став президентом Петерб. АН, а Т. — асесором академічної канцелярії, членом Академічного зібрання, і, по суті, він виконував функції радника президента, розробив статут академії, прийнятий 1747. Проявив себе і як учений у різних галузях науки, зокрема філософії. Його праця "Знания, до философии вообще касающиеся" (1751) була першим у Росії підручником філософії. Займався перекладами, лат. мовою переклав "Сатири" кн. А.Кантеміра, із французької переклав популярний твір Ф.Фенелона "Похождение Телемака", уклав перший вокальний збірник на вірші О.Сумарокова, І.Єлагіна, П.Бекетова (1759). Автор морально-дидактичного твору "Наставление сыну" (1763), статей про природу поетичного мист-ва. Розробляв проекти освіт. реформ, його вважають автором проекту ун-ту в Батурині. Проте не відзначався високими моральними якостями, про що свідчили сучасники. З обранням К.Розумовського гетьманом виїхав разом із ним в Україну й очолював його власну Екон. канцелярію. Одержав володіння в Україні, у другому шлюбі його дружиною була двоюрідна сестра гетьмана Мотрона Герасимівна Стрешенцева-Дєнєжка. Відповідав за розбудову Батурина як гетьман. столиці.

Т. сприяв приходу до влади Катерини II, написав акт відречення Петра III та маніфест сходження на престол Катерини II. Протягом 15-ти років був її статс-секретарем, визнаним при дворі знавцем справ Гетьманщини. Його вважають автором "Записки о непорядках в Малороссии", переданої імператриці, в якій Україна розглядається як невід’ємна частина Рос. імперії. Різко критикував особливості діючого в Україні права, системи судочинства та адм. управління, відмінних від російських. Змалював непривабливий образ українця (малороса), як козацької старшини, так і простих козаків та посполитих. Його "Записка..." сприяла ліквідації гетьманства, основні її положення були використані для інструкції новопризначеному малорос. генерал-губернаторові П.Румянцеву (див. П.Румянцев-Задунайський), підготовленої А.Олсуф’євим із власноручними доповненнями Катерини II.

Мав чин дійсного таємного радника, був сенатором.

Нагороджений орденами св. Анни і святого благовірного кн. Олександра Невського.

П. у м. С.-Петербург.


Література:
 1. История Русов. М., 1846
 2. Кулиш П. Записки о Южной Руси, т. 2. СПб., 1857
 3. Максимович М.А. О Григорье Николаевиче Теплове и его Записке «О непорядках в Малороссии». В кн.: Максимович М.А. Собрание сочинений, т. 1. К., 1876
 4. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских, т. 1. СПб., 1880
 5. Каманин И. К биографии Г.Н. Теплова. «Киевская старина», 1888, № 11
 6. Василенко М. Г.М. Теплов і його «Записка о непорядках в Малороссии». В кн.: Записки Українського наукового товариства у Києві, кн. 9. К., 1911
 7. Черкаський І. Чи впливав Г.Н. Теплов на гетьмана Розумовського в його управлінні Україною. В кн.: Ювілейний збірник на пошану академіка М.С. Грушевського, т. 1. К., 1928
 8. Антология педагогической мысли России ХVIII в. М., 1985
 9. Виттенберг Е.П., Самсонова Т.П. Г.Н. Теплов: Биографический очерк. В кн.: Ломоносов: Сборник статей и материалов, т. 9. СПб., 1991
 10. Струкевич О.К. Україна-Гетьманщина та Російська імперія протягом 50—80-х рр. ХVIII ст. (політико-адміністративний аспект проблеми). К., 1996
 11. Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба, ч. 1—2. К., 2008

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БАТУРИН
 • ГЕТЬМАН
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОЗАК, СЛОВО
 • КОЗАЦЬКІ СТАРШИНИ
 • ПЕТРО ІІІ ФЕДОРОВИЧ
 • ПОСПОЛИТІ
 • ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
 • РОЗУМОВСЬКИЙ КИРИЛО ГРИГОРОВИЧ
 • РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ЗАПИСКИ О НЕПОРЯДКАХ В МАЛОРОССИИ

 • Пов'язані терміни:
 • КВІТКА ІЛЛЯ ІВАНОВИЧ
 • ПАВЛО І ПЕТРОВИЧ
 • ЗАПИСКА О НЕПОРЯДКАХ В МАЛОРОССИИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)