ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТКАЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ТКАЧЕНКО Микола Михайлович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tkachenko_MM (останній перегляд: 26.08.2019)
ТКАЧЕНКО МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

ТКАЧЕНКО Микола Михайлович (псевдоніми — Микола Михайленко, М.Т.; 04.01.1893(23.12. 1892)—07.11.1965) — історик, археограф, архівіст, джерелознавець, літературознавець. Д-р істор. н. (1964). Н. в м. Тальне. Закінчив 2-гу чоловічу Київ. г-зію (1911) та історико-філол. ф-т Київ. ун-ту (1916). Наук. працю розпочав під кер-вом проф. В.Данилевича по темі: "Київська сотня Переяславського полку за Рум’янцевською ревізією".

1918—30 — на пед. роботі: викладав у київ. школах, Київ. ін-ті нар. освіти (асистент кафедри історії України, бібліотекар), завідував трудовою школою. Одночасно з 1919 працював у ВУАН: 1919—31 — науковий співробітник Постійної комісії для складання історично-географічного словника українських земель, 1919 — співробітник Постійної комісії для складання словника живої укр. мови, 1923—27 — скарбник Істор. секції, 1926—30 — співробітник Комісії укр. історіографії, 1924—33 — наук. співробітник Археогр. комісії ВУАН, 1931—33 — її керівничий. У 2-й пол. 1920-х рр. — наук. співробітник, в. о. керуючого Комісії історії Полудневої України, секретар Комісії наук. дослідження території Дніпрельстану. 1924—27 — аспірант, 1927—30 — наук. співробітник Науково-дослідної кафедри історії України при ВУАН (промоційна праця на тему: "Закріпачення селян на Лівобережжі в ХVII— ХVIII ст."; 1927, наук. керівник — проф. О.Грушевський). 1933 звільнений з ВУАН як "класовий ворог".

У березні—жовтні 1928 перебував під арештом за обвинуваченням у проведенні "протирадянської агітації і пропаганди і спробі створити контрреволюційну організацію", вини не визнав. Після звільнення поновлений на роботі у ВУАН. Реабілітований 1992.

1933—40 викладав географію в київ. середній школі для дорослих. Із 1939 за сумісництвом працював у Ін-ті укр. літератури ім. Т.Шевченка АН УРСР. 1942—44 — наук. співробітник Ін-ту історії та археології АН УРСР в м. Уфа (нині столиця Республіки Башкортостан, РФ). 1942 захистив канд. дис. на тему: "Історично-географічні відомості про місця перебування Т.Г. Шевченка на Україні". 1944—47 — старший наук. співробітник Ін-ту історії України АН УРСР. 1947—52 — старший наук. співробітник Ін-ту історії та теорії арх-ри, 1952—63 — старший наук. співробітник Ін-ту літератури АН УРСР. Із 1956 — член КПРС. Із 1963 — на пенсії. 1964 захистив докторську дис. на тему: "Начерки з історії селян на Лівобережній Україні".

Член Українського наукового товариства (2-га пол. 1910-х — поч. 1920-х рр.), Всесоюзного геогр. т-ва при АН СРСР (із 1930-х рр.).

Досліджував соціально-економічну історію Лівобережної України 17—18 ст., історію міст і сіл України, укр. історіографію, а також творчість Т.Шевченка.

П. у м. Київ.

Архів ученого зберігається в Ін-ті рукопису НБУВ та ЦДАМЛМ України.

Бібліогр.: Білокінь С.І. Київська школа академіка М.С. Грушевського. "УІЖ", 1996, № 5.


Праці:
 1. Наукове розроблення Румянцевської ревізії. «Україна», 1924, кн. 3
 2. Місто Остер в ХVII—ХVIII вв.: за Румянцівською ревізією та іншими матеріялами. «Записки історично-філологічного відділу ВУАН», 1925, кн. 6
 3. Канівська сотня Переяславського полку за Рум’янцівською ревізією: Студія з економічного та соціяльного питання Полтавського Подніпров’я. Там само, 1926, кн. 7—8
 4. Гуманщина в ХVI—ХVII вв. «Записки Історично-філологічного відділу ВУАН», 1927, кн. 11
 5. З нової історіографії Чернігівщини. В кн.: Чернігів і Північне Лівобережжя: Огляди, розвідки, матеріяли. К., 1928
 6. Археологічне вивчення Київа та Київщини за останні 10 років. В кн.: Студії з історії України, т. 2. К., 1929
 7. Нарис історії Кременчуччини до початку ХVIII в. «Записки Історично-філологічного відділу ВУАН», 1929, кн. 24
 8. Археографічні студії Володимира Антоновича. «Український археографічний збірник», 1930, т. 3
 9. Нариси з історії селян на Лівобережній Україні в ХVII—ХVIII вв., т. 1, вип. 1. К., 1931
 10. Літопис життя і творчості Шевченка. К., 1961
 11. Опис рукописів Т.Г. Шевченка. К., 1961 (у співавт.)
 12. До питання про соціально-економічний розвиток Лівобережної України: друга половина ХVII — початок ХVIII ст. «УІЖ», 1964, № 1
 13. История в творчестве Т.Г. Шевченко. «История СССР», 1964, № 3
Література:
 1. Микола Михайлович Ткаченко [некролог]. «УІЖ», 1965, № 12
 2. Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник: Серія «Українські історики», вип. 1. К., 1998
 3. Юркова О.В. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924—1930 рр.). К., 1999
 4. Матяш І. Архівна наука і освіта в Україні 1920—1930-х років. К., 2000
 5. Інститут історії України Національної академії наук України: 1936—2006. К., 2006

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ДАНИЛЕВИЧ ВАСИЛЬ ЮХИМОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН
 • ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
 • ТАЛЬНЕ, МІСТО ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА

 • Пов'язані терміни:
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ 1765–1769
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ ПО ОХОРОНІ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ
 • КУНИЛЬ
 • МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • НАУКОВІ ЗАПИСКИ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ ТА АРХЕОЛОГІЇ АН УРСР
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У КИЄВІ ПРИ ВУАН
 • ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС 1917 Р.
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД СЕЛЯНСЬКИХ, РОБ. І СОЛДАТ. ДЕПУТАТІВ 1917 Р.


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)