ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТОМАШІВСЬКИЙ СТЕПАН ТЕОДОРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Дзира Я.І. ТОМАШІВСЬКИЙ Степан Теодорович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tomashivskyj_S (останній перегляд: 26.08.2019)
ТОМАШІВСЬКИЙ СТЕПАН ТЕОДОРОВИЧ

ТОМАШІВСЬКИЙ Степан Теодорович (09.01.1875—21.12.1930) — історик, публіцист, громад. і політ. діяч, учень М.Грушевського. Доцент (1912). Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка. Н. в с. Купновичі (нині село Самбірського р-ну Львівської обл.). Закінчив Львів. ун-т, 1900—10 вчителював у г-зіях Перемишля, Бережан і Львова, із 1912 — доцент історії Львів. ун-ту. У роки Першої світової війни перебував у Відні та Закарпатській Україні. Належав до Української національно-демократичної партії, був членом Бойової управи УСС. У листопаді 1918 — лютому 1919 — радник дипломатичної місії уряду Західноукраїнської Народної Республіки на мирній конференції в Парижі (Франція), 1920 — голова дипломатичної місії ЗУНР у Лондоні (Велика Британія). 1921—25 жив у Берліні (Німеччина), співпрацював із газ. "Українське слово", редактор тижневика "Літопис політики, письменства і мистецтва". 1925 повернувся до Львова, де продовжив журналістську і викладацьку діяльність. Був членом Укр. християн. орг-ції, симпатиком Укр. катол. нар. партії. 1928—30 — доцент історії України Краківського університету.

Науково-дослідна діяльність Т. тісно пов’язана з НТШ, яке він очолював 1913—14 (редактор "Записок Наукового товариства імені Шевченка", т. 116—124). Т., поряд із В.Липинським, заклав основи державницького напряму в українькій історіографії. У перших роботах відчутний вплив народницької концепції М.Грушевського. Осн. праці присвятив добі відродження укр. державності, пов’язаної з іменами Б.Хмельницького та І.С.Мазепи, а також історії Галичини та укр. церкви, передусім княжих часів, Закарпатській Україні. Т. друкував статті про В.Антоновича, М.Драгоманова, співпрацював із зарубіжними періодичними виданнями.

П. у м. Краків.


Праці:
 1. Матеріали до історії Хмельниччини. «ЗНТШ», 1896, т. 14
 2. Народні рухи в Галицькій Русі 1648 р. Там само, 1898, т. 23—24
 3. Причинки до історії Мазепинщини. Там само, 1908, т. 81
 4. Угорщина і Польща на початку ХVIII ст. Там само, 1908, т. 83
 5. Мазепа і австрійська політика. Там само, 1909, т. 92
 6. Етнографічна карта Угорської Руси. В кн.: Статьи по славяноведению, вып. 3. СПб., 1910
 7. Церковний бік української справи. Відень, 1916
 8. Ватиканські матеріали до історії України: Т. 1: Донесення римських нунціїв про Україну 1648—1657 р. В кн.: Жерела до історії України-Русі, т. 16. Львів, 1919
 9. Українська історія: Нарис I: Стародавні і середні віки. Львів, 1919
Література:
 1. Крип’якевич І. Степан Томашівський. «ЗНТШ», 1931, № 51
 2. Халак Н. Степан Томашівський: початки наукової та громадсько-політичної праці до 1911 р. В кн.: Україна в минулому, вип. 2. К.—Львів, 1992
 3. Її ж. Степан Томашівський: до відносин із Михайлом Грушевським. В кн.: М. Грушевський і львівська історична школа: Матеріали конференції: Львів, 24—25 жовтня 1994 р. Нью-Йорк—Львів, 1995
 4. Її ж. Матеріали до бібліографії наукових праць С. Томашівського. «ЗНТШ: Праці історично-філософської секції» (Львів), 1997, т. 233
 5. Бортняк Н. Степан Томашівський: до відносин з Михайлом Грушевським. В кн.: Михайло Грушевський і українська історична наука. Львів, 1999
 6. Халак Н. Погляд Степана Томашівського на українську історію давніх і середніх віків. В кн.: Науковий збірник молодих вчених, т. 4. К., 1999
 7. Бортняк Н. Дипломатична діяльність Степана Томашівського (лютий 1919 — серпень 1921 рр.). В кн.: Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, вип. 6. Львів, 2000
 8. Її ж. Наукова спадщина й громадсько-політична діяльність Степана Томашівського: Історіографія та джерела. «Молода нація», 2000, № 4
 9. Щербата М.С. Томашівський про політичні складові шляхів вирішення українського питання у міжвоєнній Польщі. В кн.: Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, вип. 20. Львів, 2008
 10. Швагуляк М. Степан Томашівський про досвід визвольних державницьких змагань українців. В кн.: Вісник Львівського університету: Серія історична, вип. 44. Львів, 2009

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БЕРЕЖАНИ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КРАКІВ
 • КРАКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ПЕРЕМИШЛЬ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ
 • УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО, БЕРЛІН
 • ВІДЕНЬ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ
 • ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ СПРАВ
 • ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • ІТАЛІЯ, ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
 • ЯСЬ ОЛЕКСІЙ
 • КРАКІВ
 • КРАКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КУБІЙОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • КУЗЕЛЯ ЗЕНОН
 • ЛИПИНСЬКИЙ В'ЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ-ВІКЕНТІЙ) КАЗИМИРОВИЧ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРОСВІТА
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МІФ ІСТОРИЧНИЙ
 • НАРАДА ПОСЛІВ І ГОЛІВ ДИПЛОМАТИЧНИХ МІСІЙ УНР (1919-1920)
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ ІМЕНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НЕОРОМАНТИЗМ
 • НОВА ІСТОРІЯ
 • НОВА ЗОРЯ
 • ПЕТРО АКЕРОВИЧ
 • СЕНЬОБОС ШАРЛЬ
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ, СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНСТИТУТ ІМЕНІ В. ЛИПИНСЬКОГО
 • ТОВАРИСТВО ПРИХИЛЬНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ
 • УКРАИНСКИЙ НАРОД В ЕГО ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ – ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (1914-1916)
 • ВАТИКАН
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)