ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТОРЧИНСЬКИЙ МАНІФСТ

  Бібліографічне посилання: Смолій В.А. ТОРЧИНСЬКИЙ МАНІФСТ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Torchynskyj_manifest_1767 (останній перегляд: 21.08.2019)
ТОРЧИНСЬКИЙ МАНІФСТ

ТОРЧИНСЬКИЙ МАНІФСТ — пам’ятка сусп. думки 2-ї пол. 18 ст., що відбиває протестні настрої правобереж. селянства у переддень розгортання могутнього соціального та національно-визвол. руху 1768—69 — Коліївщини. Віднайдений у м-ку Торчин (нині с-ще міськ. типу Луцького р-ну Волин. обл.) 14 червня 1767 по завершенні ярмаркових днів. За відсутності оригінального заголовка в тексті документа відомий в історіографії також під назвами "Проект селянської конфедерації", "Проект положення селянства", "Проект status plebei", "Торчинська супліка", "Торчинська хартія". Маніфест поширювався польс. і укр. мовами в різних воєводствах Речі Посполитої. Його автори, соціальний статус яких залишається нез’ясованим, не лише продемонстрували відчуття крайньої концентрації тієї сусп. напруги, що в 1760-х рр. визначала психологічний клімат в укр. землях Королівства Польського, а й виявили доволі високий рівень ерудиції, що засвідчують непоодинокі екскурси в античну демократ. практику, апелювання до природного права, суспільно-політ. устрою сучасних їм європ. країн тощо. У документі висунуто низку завдань (у соціально-екон. і політ. сферах), які передбачалося вирішити в ході майбутнього збройного виступу. Насамперед ішлося про правове врегулювання соціальних відносин на селі, ліквідацію особистої залежності селянина і повернення йому права на успадкування земельної власності, регламентування сел. повинностей і поборів, обмеження засилля торгово-ростовщицького елементу, врегулювання міжконфесійних конфліктів та ін. Важливою (і, по суті, уперше висунутою) політ. вимогою селянства стало питання його представництва в польс. вальному сеймі. Як вагомий аргумент на доказ правомірності сел. вимог у маніфесті використано досвід національно-визвол. рухів минулого, зокрема, автори посилалися на результативний виступ далекарлійців у Швеції, революц. події в Україні серед. 17 ст., повстання польських селян Чорштинського і Новотарзького староств 1651. Підкреслюючи безпосередні зв’язки його проводиря О.-Л.Костки-Наперського з гетьманом України Б.Хмельницьким, вони істор. фактом доводили спільність соціальних інтересів (попри етнічну приналежність та відмінності у віросповіданні) всього селянства Речі Посполитої.

Джерела: [Шпитковський І.]. Manifest konfederacyi chlopskiej z 1767 r. "ЗНТШ", 1911, т. 102; Торчинский манифест. В кн.: Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей, т. 1. М., 1956.


Література:
 1. Gilewicz A. Przygotowania do rewolucji chlopskiej w Polsce w latach 1767—1769. «Roczniki dziejόw spolecznych i gospodarczych» (Lwόw), 1931, t. 1
 2. Michalski J. Na marginesie tzw. Supliki Torczynskiej. «Kwartalnik Historyczny» (Warszawa), 1952, rocz. 59
 3. Страхов Г.М. Торчинський маніфест — бойовий документ селянського руху проти феодального гніту. «Наукові записки Чернівецького університету», 1961, т. 54
 4. Рознер І.Г. Соціально-економічні погляди авторів «Торчинського маніфесту» (1767 р.) і «Універсалу до селян» (1768 р.). «Історія народного господарства та економічної думки УРСР: республіканський міжвідомчий збірник», 1971, вип. 6
 5. Rostworowski E. Legendy i fakty XVIII w. Warszawa, 1983
 6. Смолій В.А. Традиції визвольної війни 1648—1654 рр. в антифеодальній боротьбі на Україні (друга половина XVII — XVIII ст.). «УІЖ», 1991, № 1
 7. Чухліб Т. Визвольний рух на Правобережній Україні у XVIII столітті: відродження козацьких традицій. «Воєнна історія», 2008, № 4 (40)
 8. Його ж. «Гайдамаччина» в Речі Посполитій XVIII ст. (причини повстанського руху в світлі джерел з українського табору). «Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.)», 2008, вип. 8

Посилання:
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОЛІЇВЩИНА
 • КОРОЛІВСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • КОСТКА-НАПЕРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР-ЛЕОН
 • РІЧ ПОСПОЛИТА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)