ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (ТСОЗ)

  Бібліографічне посилання: Марочко В.І. ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (Тсоз) [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tovarystva_spilnoho (останній перегляд: 21.08.2019)
ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (ТСОЗ)

ТОВАРИСТВА СПІЛЬНОГО ОБРОБІТКУ ЗЕМЛІ (Тсоз) — осн. орг. форма с.-г. колективного вир-ва в Україні 1920-х — поч. 1930-х рр. Принципи громад. обробітку землі застосовували в перших колективних госп-вах наприкінці 1917 — упродовж 1918, хоча повна офіц. назва "Тсоз" зустрічається вперше в Положенні ВУЦВК "Про соціалістичний землеустрій і про заходи переходу до соціалістичного землеробства" (26 травня 1919). Громад. використання селянами засобів та знарядь вир-ва на час оранки, сівби, жнив у земельних громадах (див. Громада поземельна) впродовж 1920-х рр. здійснювалося переважно у формі Тсозу. 17 липня 1920 Наркомзем УСРР запропонував зразковий статут Тсозу, котрий став нормативним актом їх організаційно-юрид. оформлення. ВУЦВК надав 9 серпня 1922 т-вам ряд фінансово-госп. пільг: першочергове виділення земель, позбавлення орендної плати за сільгоспугіддя та реманент, безпроцентні й довгострокові позички. Орг. основи "Тсозу" зафіксував Земельний кодекс УСРР 1922, а 29 листопада 1922 постановою ВУЦВК їх прирівняли до кооп. т-в первинної ланки, надавши право вступу до с.-г. кооперації. Типовий статут "Тсозу" затверджено Наркомземом УСРР 7 червня 1924. Осн. засоби вир-ва, сільгоспреманент, продуктивна і робоча худоба не підлягали усуспільненню, а лише їх спільному посезонному використанню. Умови праці та принципи розподілу спільної продукції визначали заг. збори. "Тсози" були найпоширенішою протягом 2-ї пол. 1920-х рр. орг. формою колг. руху. Наприкінці 1927 в УРСР діяло 3894 Тсози із 6316 колективних с.-г. підпр-в в Україні. XVI з’їзд ВКП(б) в липні 1930 запропонував розробити черговий статут "Тсозу", але осн. формою колг. буд-ва визнали сільгоспартіль.


Література:
 1. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1927 рік, № 40—41
 2. Колективні господарства на Україні (підсумки перепису колгоспів у 1927 р.). Х., 1929
 3. Коллективизация сельского хозяйства: важнейшие постановления Коммунистической партии и Советского правительства 1927—1953. М., 1957
 4. Ганжа І.Х. Перші колективні господарства на Україні. К., 1960
 5. Історія колективізації і сільського господарства УРСР: Збірник документів і матеріалів, т. 1. К., 1962
 6. Чмыга А.Ф. Колхозное движение на Украине 1917—1929 гг.: Очерки истории. М., 1974
 7. Історія українського селянства: Нариси, т. 2. К., 2006

Посилання:
 • ГРОМАДА ПОЗЕМЕЛЬНА
 • ПРО СОЦІАЛІСТИЧНИЙ ЗЕМЛЕУСТРІЙ І ПРО ЗАХОДИ ПЕРЕХОДУ ДО СОЦІАЛІСТИЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

 • Пов'язані терміни:
 • КОЛЕКТИВІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УСРР/ УРСР
 • КОЛГОСПИ
 • КОМУНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
 • ПОКРОВСЬКЕ
 • ПОСМІТНИЙ МАКАР ОНИСИМОВИЧ
 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ
 • ТСОЗ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)