ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.І. ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tserkovni_seliany (останній перегляд: 18.06.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ

ЦЕРКОВНІ СЕЛЯНИ — значна частина селян, що перебувала в залежності від церков, монастирів, духовенства. Поява та формування групи Ц.с. пов’язані з поширенням монастирського землеволодіння у Київській Русі наприкінці 10 — в 11—12 ст., коли князі та бояри здійснили перші земельні надання Правосл. церкві. Верховна влада, а згодом і вищі духовні особи зобов’язували Ц.с. виконувати повинності. Протягом 15—17 ст. вище духовенство Великого князівства Литовського, Королівства Польського, Речі Посполитої, Рос. д-ви поряд зі світськими можновладцями всілякими заходами прагнуло припинити переходи селян (Судебник 1497, Статути Великого князівства Литовського, Соборне уложення 1649 ). Це дало йому змогу зосередити у своїх руках велику земельну власність, а також значну кількість селян. У 18 ст. в Гетьманщині та Слобідській Україні, як і в Рос. імперії в цілому, відбувався процес секуляризації монастирських маєтків. У центр. районах Росії він проходив гол. чин. у 1-й чв. 18 ст. Щоправда, 1744 Церкві на деякий час (до поч. 1760-х рр.) було знову повернуто землі з обов’язковою умовою виконання підданими всіх держ. повинностей. 1764 в межах Рос. імперії, у т. ч. в Гетьманщині та Слобідській Україні, налічувалося бл. 992 тис. душ чол. статі Ц.с. Царським указом від 14 (3) травня 1783 на укр. територіях юридично оформлено кріпосне право (див. Кріпацтво ). На кінець 18 ст. помітно зросла натуральна і грошова рента для Ц.с., а панщина, яку вони виконували, досягла 6 днів на тиждень. Напередодні секуляризації 1786 в Лівобереж. Україні в монастирському володінні налічувалося 422,6 тис. ревізьких душ, а на Слобожанщині — бл. 15 тис. У процесі секуляризації укр. Ц.с. було передано в підпорядкування спец. держ. установі — Колегії економії (звідси й нова назва — економічні селяни ).

дата публікації: 2013 р.

Література:
 1. Милютин В.А. О недвижимых имуществах духовенства в России. М., 1862
 2. Греков Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII в., кн. 1—2. М., 1952—54
 3. Бойко І.Д. Селянство України в другій половині XVI — першій половині XVII ст. К., 1963
 4. Історія селянства Української РСР, т. 1. К., 1967
 5. Булыгин И.А. Монастырские крестьяне России в первой четверти XVIII века. М., 1977
 6. Гуржій О.І. Еволюція соціальної структури селянства Лівобережної та Слобідської України (друга половина XVII — XVIII cт.). К., 1994
 7. Ричка В.М. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). К., 1997
 8. Історія українського селянства: Нариси, т. 1. К., 2006
 9. Гуржій О.І., Орлик В.М. Оподаткування сільського населення України (ХVII — середина ХIХ ст.). Черкаси, 2011
 10. Їх же. Селяни України та їх оподаткування в XVII — середині XIX ст. Біла Церква, 2012

Посилання:
 • БОЯРИ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ЕКОНОМІЧНІ СЕЛЯНИ
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КНЯЗЬ
 • КОРОЛІВСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ПАНЩИНА
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • СОБОРНЕ УЛОЖЕННЯ 1649
 • СТАТУТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО 1529, 1566, 1588
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)