ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД

  Бібліографічне посилання: Бойко В.М., Кудлай О.Б. ТИМЧАСОВИЙ УРЯД [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tymchasovyj_uriad (останній перегляд: 22.08.2019)
ТИМЧАСОВИЙ УРЯД

ТИМЧАСОВИЙ УРЯД — центр. орган держ. влади після Лютневої революції 1917, діяв упродовж 15 (2) березня — 8 листопада (26 жовтня) 1917. Утворений за згодою між Тимчасовим к-том Державної думи Російської імперії та Петрогр. радою робітн. і солдатських депутатів. Мав передати владу Всеросійським Установчим зборам. До складу увійшли кадети (див. Конституційно-демократична партія; відігравали провідну роль у політ. курсі), октябристи та безпартійні: кн. Г.Львов (міністр-голова), П.Мілюков, О.Гучков, М.Некрасов, Мих.Терещенко, О.Керенський (трудовик, згодом — есер; див. Партія соціалістів-революціонерів) та ін.

Т.у. дотримувався принципу правонаступництва влади, зберіг в осн. рисах попередню структуру держ. влади, призначивши своїх комісарів. Владу на місцях здійснювали губернські та повітові комісари Т.у. (див. Губернські комісари), призначені, насамперед, із числа земських діячів. Прагнення Петрогр. ради робітн. і солдатських депутатів контролювати діяльність Т.у. призвело до встановлення двовладдя.

Осн. завдання Т.у., визначені в Декларації (16 (3) березня 1917) та зверненні до громадян Росії (19 (6) березня 1917), полягали в демократ. перетвореннях у країні. Уряд здійснив амністію по політ. і реліг. справах, ввів демократ. свободи, відмінив станові, реліг. та нац. обмеження, здійснив демократизацію армії. Були проведені вибори до місц. самоуправління, розпочата підготовка до скликання на засадах загального, рівного, таємного і прямого виборчого права Всерос. Установчих зборів. Уряд неухильно виконував попередні міжнар. угоди, демонстрував своє прагнення довести Першу світову війну "до переможного кінця". Нац. політика Т.у. визначалася концепцією збереження єдності і неподільності Росії, перетвореної на демократ. республіку. Уряд визнавав за народами Росії право лише на національно-культ. автономію, відкладаючи вирішення нац. питання до скликання Всерос. Установчих зборів.

За час свого існування Т.у. зазнав кілька криз і змін влади, у ході яких вплив кадетів на склад і політику уряду поступово послаблювався, натомість посилювався вплив есерів і меншовиків. У результаті квітневої кризи, спровокованої нотою П.Мілюкова щодо вірності союзницьким зобов’язанням Росії, постав перший коаліційний Т.у. на чолі із кн. Г.Львовим, де в якості правлячих партій виступили меншовики та есери (О.Керенський, М.Скобелєв, В.Чернов, І.Церетелі та ін.). Викликана рядом обставин, у т. ч. й "українським питанням", липнева криза завершилася формуванням 6 серпня (24 липня) 1917 другого коаліційного уряду на чолі з О.Керенським. Наслідком корніловського виступу стали нова урядова криза та утворення Директорії із 5-ти осіб, а 8 жовтня (25 вересня) 1917 — останнього, третього коаліційного уряду: О.Керенський (міністр-голова та верховний головнокомандуючий), О.Нікітін, М.Терещенко, О.Верховський, П.Малянтович та ін.

Т.у. прагнув змінити традиційні для Росії авторитарні шляхи зміцнення влади на демократичні, перейти до децентралізації влади із максимально широкою участю населення в держ. управлінні. У тогочасних рос. умовах початок демократ. процесів призвів до поступового послаблення держ. влади, розкладу інститутів держ. управління та армії. Це дало змогу більшовикам у жовтні 1917 повалити Т.у. і проголосити перехід влади до Рад.Українська Центральна Рада, програмною ідеєю якої стало створення правових умов та закладення засад національно-тер. автономії України, прагнула не загострювати стосунків та шукати порозумінь з Т.у. 26 (13) травня 1917 до Петрограда (нині м. Санкт-Петербург) виїхала перша делегація УЦР на чолі з В.Винниченком. Гол. вимогою поданої до уряду "Декаларації" було видання Тимчасовим урядом держ. акта про принципове ставлення останнього до укр. автономії. Спираючись на висновки Юрид. наради при Т.у., уряд відмовився висловити підтримку ідеї створення автономії України та відклав вирішення "українського питання" до скликання Всерос. Установчих зборів.

Проголошення I Універсалу (див. Універсали Української Центральної Ради) та створення Генерального секретаріату Української Центральної Ради змусили Т.у. змінити своє ставлення до України. До Києва прибула делегація у складі міністрів О.Керенського, М.Терещенка та І.Церетелі. У результаті проведених 11—13 липня (28—30 червня) 1917 переговорів уряд визнав Ген. секретаріат УЦР крайовим органом управління в Україні. Підсумки компромісу були оформлені в II Універсалі, в якому УЦР висловилася проти самочинного запровадження засад автономії краю та зобов’язалася доповнити свій склад представниками нац. меншин, що перетворювало її з органу укр. демократії на представницький орган усього населення України. Київ. угода міністрів з УЦР стала однією з причин липневої кризи Т.у.

Згідно з домовленостями УЦР розробила "Статут вищого управління України" та надіслала до Петрограда свою другу делегацію для його затвердження. Після тривалих та складних переговорів Т.у. видав "Тимчасову інструкцію Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні" (17 (4) серпня 1917), що значно обмежувала компетенцію та юрисдикцію Ген. секретаріату УЦР. Після Демократичної наради 1917 політика щодо України звелася до подальшого обмеження повноважень УЦР: Т.у. ігнорував Ген. секретаріат УЦР у своїх розпорядженнях в Україні, відмовляв у забезпеченні коштами, засобами для орг. роботи. (Декларація Ген. секретаріату УЦР від 12 жовтня (29 вересня) 1917).

Після Жовтневого перевороту в Петрограді 1917 Т.у. припинив своє існування. Влада в Україні перейшла до УЦР.


Література:
 1. Великая Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия. М., 1987
 2. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали, т. 1—2. К., 1996—97
 3. Булдаков В.П. Красная смута: Природа и последствия революционного насилия. М., 1997
 4. Верстюк В.Ф. Українська Центральна Рада. К., 1997

Посилання:
 • АВТОНОМІЯ
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ДЕМОКРАТИЧНА НАРАДА 1917
 • ДЕРЖАВНІ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • КЕРЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МЕНШОВИКИ
 • МІЛЮКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ОКТЯБРИСТИ
 • ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • РЕСПУБЛІКА
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ТЕРЕЩЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ (1917)
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УНІВЕРСАЛИ УЦР
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

 • Пов'язані терміни:
 • АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ
 • АЛЕКСЄЄВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • АНАРХІЗМ
 • АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО ОРДЕН
 • АНТОНОВ-ОВСІЄНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • АВТОНОМІЯ
 • БАБИЧ МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
 • БАРАНОВСЬКИЙ ХРИСТОФОР АНТОНОВИЧ
 • БАРДІЖ КІНДРАТ ЛУКИЧ
 • БЕРЕЗНЕВА МАНІФЕСТАЦІЯ В КИЄВІ 1917, УКРАЇНСЬКА (БЕРЕЗНЕВА) МАНІФЕСТАЦІЯ В КИЄВІ
 • БЕРНАЦЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • БОРЖКОВСЬКИЙ ВАЛЕРІАН ВАСИЛЬОВИЧ
 • БРАТАННЯ ФРОНТОВЕ
 • ЧЕЧЕЛЬ МИКОЛА ФЛОРОВИЧ
 • ЧЕРВНЕВИЙ НАСТУП 1917
 • ЧОРНА ГВАРДІЯ
 • ДЕКЛАРАЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРІАТУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ 1917
 • ДЕКРЕТ ПРО МИР 1917
 • ДЕМОКРАТИЧНА НАРАДА 1917
 • ДЕРЖАВНА ДУМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • ДОРОШЕНКО ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • ДРУГИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПАВЛА ПОЛУБОТКА
 • ДРУГИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ДРУГИЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ДРУГИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З'ЇЗД 1917
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ
 • ФІНЛЯНДІЯ
 • ГАЛИЦЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ГОЛУБОВИЧ ВСЕВОЛОД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ГРАДОНАЧАЛЬСТВО
 • ГРЕНАДЕРСЬКОГО ПОЛКУ ПРОЦЕС У КИЄВІ 1917
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІСАРИ
 • ГУБЕРНСЬКІ УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ З'ЇЗДИ
 • ГУБЕРНСЬКІ З'ЇЗДИ РАД СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ 1917–1918
 • ІМПЕРІЯ
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
 • КАТОРГА, КАТОРЖНІ РОБОТИ
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • КЕЛЛЕР ФЕДІР АРТУРОВИЧ
 • КЕРЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • ХЕРСОН, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • КЛЕЙНОДИ КОЗАЦЬКІ
 • КОЛЧАК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОМІСАР, ТЕРМІН
 • КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СРСР: ТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ, КРАХ
 • КОНДРАТЬЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В СРСР 1936
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРНІЛОВ ЛАВР ГЕОРГІЙОВИЧ
 • КОРНІЛОВА ЗАКОЛОТ 1917
 • КОСИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
 • КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ ПО ОХОРОНІ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ
 • КРАСНОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРИМ, ПЕРЕБІГ ОСНОВНИХ ДОІСТОРИЧНИХ ТА ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ НА ПІВОСТРОВІ КРИМ
 • КРИМ СОЛОМОН САМІЙЛОВИЧ
 • КРОПОТКІН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНА АВТОНОМІЯ
 • КВІТНЕВІ ТЕЗИ В.ЛЕНІНА
 • КИЇВСЬКИЙ ГУБЕРНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ З'ЇЗД
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • ЛАЩЕНКО РОСТИСЛАВ МИТРОФАНОВИЧ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • ЛЕОНТОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛІКАРНЯНІ КАСИ 1912–1920
 • ЛИННИЧЕНКО ПЛАТОН КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ЛІВАДІЯ
 • ЛІВИЦЬКИЙ (ЛЕВИЦЬКИЙ) АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • ЛУНАЧАРСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МАРІУПОЛЬСЬКА СПІЛКА ЕЛЛІНІВ
 • МАРТОВ ЮЛІЙ ЙОСИПОВИЧ
 • МЕНШОВИКИ
 • СМУГА ОСІЛОСТІ, СМУГА ПОСТІЙНОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ ОСІЛОСТІ
 • МІЛЮКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • МУРАВЙОВ МИХАЙЛО АРТЕМОВИЧ
 • МИКОЛА II
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НАДЗВИЧАЙНІ ВІЙСЬКОВІ СУДИ В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НИКИФОРОВА МАРУСЯ
 • ОБЕРУЧЕВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ
 • ОДЕССКИЕ НОВОСТИ
 • ОДИНЕЦЬ ГАВРИЛО МАТВІЙОВИЧ
 • ОКТЯБРИСТИ
 • ОЛЬДЕНБУРГ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ОСКІЛКО ВОЛОДИМИР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
 • ОСОБЛИВИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ РЕВОЛЮЦІЇ
 • ОСОБЛИВА НАРАДА
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПАРТІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (ПЛСР), ЛІВІ ЕСЕРИ
 • ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
 • ПЕРШИЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З'ЇЗД 1917
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЕТРОПАВЛОВСЬКА ФОРТЕЦЯ
 • ПОЛОЗ (ПОЛОЗОВ) МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОЛЬЩА
 • ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
 • ПОЛУБОТКІВЦІВ ВИСТУП 1917
 • ПРИДНІСТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА РЕСПУБЛІКА (ПМР; ПРИДНІСТРОВ'Я)
 • ПИЛЬКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР МЕРКУРІЙОВИЧ
 • РАДА МІНІСТРІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • РАДА З'ЇЗДУ ГІРНИЧОПРОМИСЛОВЦІВ ПІВДНЯ РОСІЇ
 • РЕВОЛЮЦІЇ
 • РОСІЯ
 • РУМЧЕРОД
 • РУССКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
 • РУССКИЙ ПРОВИДАНС
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • САВЧЕНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • САВІНКОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ
 • ШИРОЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ
 • СЛАВИНСЬКИЙ МАКСИМ АНТОНОВИЧ
 • СОЮЗ УКРАЇНСЬКИХ АВТОНОМІСТІВ-ФЕДЕРАЛІСТІВ
 • СОЮЗ МІСТ - ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ
 • СОРОКІН ПИТИРИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
 • СПРАВНИК
 • СТАХОВИЧІ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СТАН, АДМ.-ТЕР. ОДИНИЦЯ
 • СТАРОДУБЩИНА
 • СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕТРО ЯНУАРІЙОВИЧ
 • СУКОВКІН МИХАЙЛО АКІНФІЙОВИЧ
 • ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ТЕРЕЩЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ТЕРЕЩЕНКИ
 • ТЮТЮННИК ЮРІЙ ЙОСИПОВИЧ
 • ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИХ ПОСТУПОВЦІВ (ТУП)
 • ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З'ЇЗД
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ТИМЧАСОВА ІНСТРУКЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРІАТОВІ (1917)
 • ВАСИЛЕНКО КОСТЯНТИН ПРОКОПОВИЧ
 • ВЕРНАДСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • В'ЯЗЛОВ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ
 • ВІЙСЬКОВІ КОМІСАРИ
 • ВОЄННО-ПРОМИСЛОВІ КОМІТЕТИ
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ З'ЇЗДИ ТРУДІВНИКІВ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 • ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАГАЛЬНОКАЗАЧИЙ ФРОНТОВИЙ З'ЇЗД. 1917 Р.
 • ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ З'ЇЗДИ
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РОБІТНИЧИЙ З'ЇЗД 1917 Р.
 • ВИБОРИ ДО МІСЬКИХ ДУМ 1917 Р.
 • ВИННИЧЕНКО ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
 • ЗАКОНОДАВЧА ПРОЦЕДУРА ТА ЗАКОНОДАВЧІ ІНСТИТУЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
 • ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ РОСІЇ, УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ, УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ТА ДИРЕКТОРІЇ УНР ПРО ВИЛУЧЕННЯ В СЕЛЯН ХЛІБА Й ІНШИХ ВИДІВ ПРОДОВОЛЬСТВА
 • ЗАЙМ СВОБОДИ
 • ЗЕМЕЛЬНІ КОМІТЕТИ
 • ЗЕМСЬКІ УПРАВИ
 • ЗЕМСТВА
 • ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917
 • З'ЇЗД ПОНЕВОЛЕНИХ НАРОДІВ 1917


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)