ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТИВЕРЦІ

  Бібліографічне посилання: Синиця Є.В. ТИВЕРЦІ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Tyvertsi (останній перегляд: 20.08.2019)
ТИВЕРЦІ

ТИВЕРЦІ — одне з літописних племен, що існувало протягом 8—10 ст. Т. локалізують на пд. зх. східнослов’ян. ареалу. Літописні згадки про Т. дають можливість визначати зону їхнього розселення від межиріччя Пд. Бугу та Дністра до Дунаю. Археол. дані, проте, дають підстави вбачати ядром ареалу Т. межиріччя Пруту (прит. Дунаю) і Дністра в середній та нижній течії цих річок. Твердження літопису про присутність Т. на чорномор. узбережжі є сумнівним, адже найпівденніші пам’ятки, у носіях котрих вбачають Т., відстоять на 50—70 км від моря.

Окрім недатованої частини "Повісті временних літ", Т. фігурують як учасники легендарних походів київ. князів Олега (907) та Ігоря (944) на Константинополь. Ці літописні повідомлення можна тлумачити таким чином, що Т. брали участь у цих походах як добровільні союзники, а не як данники київ. князів. Після 944 Т. в писемних джерелах не згадуються.

Археол. еквівалентом Т. вважають групу пам’яток райковецької культури, розташовану в межах реконструйованого ареалу розселення цих племен. Менш певною є спроба ототожнити з Т. також і носіїв к-ри Хлінча (спорідненої з райковецькою к-рою); одна з груп пам’яток к-ри Хлінча розташов. на лівобережжі Нижнього Дунаю. Масштабні розкопки, проведені на пам’ятках Пруто-Дністровського міжріччя 8—10 ст. (насамперед на території сучасної Молдови), свідчать про високий рівень розвитку населення, яке їх залишило. На городищах (Алчедар, Єкімауци, Рудь) та відкритих поселеннях (Скок, Ханска) зафіксовані сліди спеціалізованого ремісничого вир-ва (металургія та металообробка, гончарство). Численні знахідки імпортованих речей свідчать про жваву торгівлю з Подунав’ям та Балканським регіоном. Усе це дає підстави характеризувати зазначені городища як протоміські центри, що спиралися на продуктивне сільс. госп-во в околицях.

У 1-й пол. 11 ст. життя на частині пам’яток пд. околиці ареалу Т. припиняється. Зазвичай це тлумачать як свідчення розпаду союзу Т. та відтоку населення на північ під тиском кочовиків (печенігів і половців). Однак чимала кількість пам’яток ареалу Т. продовжувала безперервно функціонувати й надалі, набуваючи рис давньорус. археол. к-ри. Тож припущення щодо запустіння регіону на межі 10—11 ст. виглядає надто категоричним.


Література:
 1. Тельнов Н.П. Восточнославянские древности VIII—X вв. Днестровско-Прутского междуречья и племена «Повести временных лет». «Вестник Славянского университета» (Кишинев), 2000, вып. 4
 2. Його ж. Восточнославянские древности Днестровско-Прутского междуречья VIII —X вв. «Stratum plus», 2001—02, № 5
 3. Сапельняк Т.І. Уличі і тиверці у сучасних археологічних концепціях. «Південний архів: Збірник наукових праць: Історичні науки» (Херсон), 2001, вип. 4
 4. Її ж. Писемні відомості про уличів та тиверців (огляд джерел). «Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету», 2004, вип. 18
 5. Її ж. Уличі і тиверці в історіографії другої половини ХХ сторіччя. «Південний архів: Збірник наукових праць: Історичні науки» (Херсон), 2004, вип. 15

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ГОРОДИЩА, ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ІГОР, ІГОР СТАРИЙ
 • КОНСТАНТИНОПОЛЬ
 • ЛІТОПИСНІ ПЛЕМЕНА
 • ОЛЕГ
 • ПЕЧЕНІГИ
 • ПОЛОВЦІ
 • ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ
 • РАЙКОВЕЦЬКА КУЛЬТУРА

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: АНТРОПОЛОГІЯ ДАВНЬОГО ТА СУЧАСНОГО НАСЕЛЕННЯ
 • БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
 • БУКОВИНА
 • ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГУЦУЛИ
 • ІЗМАЇЛ
 • ХОРВАТИ
 • КУРГАНИ СХІДНОСЛОВ'ЯНСЬКІ, КУРГАННІ ПОХОВАННЯ В РІЗНИХ РАЙОНАХ СХ. ЄВРОПИ
 • ЛІТОПИСНІ ПЛЕМЕНА
 • МЕЛЬНИК-АНТОНОВИЧ (АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК) КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
 • РАЙКОВЕЦЬКА КУЛЬТУРА
 • ТІРАС
 • УЛИЧІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)