ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВОТЧИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.I. ВОТЧИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Votchynna_promyslovist (останній перегляд: 21.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВОТЧИННА ПРОМИСЛОВІСТЬ

ВОТЧИННА ПРОМИСЛВІСТЬ гол. чин. промисли й пром. підпр-ва, в основі яких лежала примусова праця особисто чи поземельно залежних посполитих, переважно селян. Мала витоки з вотчинного ремесла, яке оформилося в Київській Русі. На тер. України наприкінці 17 – 1-й пол. 19 ст. В.п. склалась у процесі виникнення та функціонування панських, монастирських, держ. і царських мануфактур. У Зх. Україні, на відміну від Лівобережної України, Слобідської України, Пд. України, на більшості з мануфактур застосовувалася праця кріпаків (див. Кріпацтво) окремих можновладців, що визначало певну консервативність в.п. (лише деякі з галицьких мануфактур згодом перетворилися на ф-ки). Певна кількість мануфактурних і кустарно-артільних підпр-в функціонувала з одночасним використанням праці підданих і вільнонайманих виробників. Це свідчило про перехідний етап від суто феод. вир-ва до капіталіст. Такими, зокрема, у 1-й третині 18 ст. стали Глушківська (Путивльська) суконна, Почепська, Шептаківська і Тапальська полотняні мануфактури та ін. Власники в.п. (найбільшими з них були Понятовські, Браницькі, Потоцькі, Горленки, Розумовські, Миклашевські та ін.) могли її продавати, закладати, дарувати тощо. У зв'язку з розвитком товарно-грошових відносин в.п. поступово втрачала конкурентоспроможність і в 2-й пол. 19 ст. занепала остаточно.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Гуржій I.О. Розклад феодально-кріпосницької системи в сільському господарстві України першої половини XIX ст. К., 1954
 2. Нестеренко О.О. Розвиток промисловості на Україні, ч. 4. К., 1959
 3. Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. Львів, 1971
 4. Дерев'янкін Т.I. Промисловий переворот на Україні: Питання теорії та історії. К., 1975.

Посилання:
 • БРАНИЦЬКІ
 • ГОРЛЕНКИ
 • КРІПАЦТВО, КРІПОСНЕ ПРАВО
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАНУФАКТУРА
 • МИКЛАШЕВСЬКІ
 • ПОСПОЛИТІ
 • ПОТОЦЬКІ
 • РЕМЕСЛО
 • РОЗУМОВСЬКІ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА

 • Пов'язані терміни:
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • МАНУФАКТУРА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)