ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЯВОРСЬКИЙ СТЕФАН

  Бібліографічне посилання: Матях В.М. ЯВОРСЬКИЙ Стефан [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Yavorskyj_S (останній перегляд: 20.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЯВОРСЬКИЙ СТЕФАН

ЯВОРСЬКИЙ Стефан (у миру — Симеон Іванович; 1658—08.12 (27.11).1722; за ін. даними, п. 05.12(24.11).1722) — церк. і культ. діяч, літератор, теолог, філософ. Н. в м. Яворів у сім’ї дрібного укр. шляхтича. Вихованець Київ. колегіуму (див. Києво-Могилянська академія). Прийняв унію. Прослухав курси філософії і теології в єзуїтських закладах Львова, Любліна, Познані (обидва міста в Польщі), Вільна (нині м. Вільнюс).

Повернувшись 1689 до Києва магістром філософії і вільних мист-в, зрікся унії та, прийнявши чернечий постриг, викладав у Київ. академії курси лекцій з поетики, риторики, 1691 здобув посаду професора філософії і теології. 1697 призначений ігуменом Київського Свято-Микільського пустинного монастиря. Видав 4 віршовані панегірики І.Мазепі та В.Ясинському. Написав підручник з риторики.

1700 почався моск. період життя Я. З волі рос. царя Петра I він призначений митрополитом Рязанським і Муромським, згодом (1701) обійняв посаду місцеблюстителя патріаршого престолу, після ліквідації інституту патріаршества 1721 призначений президентом Найсвятішого Синоду. Виступав за розмежування світської і духовної влади, на захист автономії Церкви, сталості її традицій і обрядів. Як перший протектор Московської слов’яно-греко-латинської академії сприяв реорганізації навч. процесу цього закладу на кшталт західноєвроп. ун-тів та Київ. академії, запрошуючи випускників останньої на викладацьку роботу до Москви.

Останні роки життя Я. пройшли в Санкт-Петербурзі, де він займався різнобічною сусп. та літ. діяльністю. Його перу належить низка філос. і теологічних праць, проповідей, віршів. Літ. творчість Я. була схвально оцінена сучасниками, зокрема Ф.Прокоповичем. Вагомим доробком у галузі теології стали його праці "Конкордація Святого Письма", "Про Церкву", "Про Святу Трійцю", "Камінь віри". Як і ряд проповідей і віршів, вони пронизані ідеями палкого захисту православ’я, протесту проти догматизму катол. церкви, позначені пристрасною полемічністю. Поряд із реліг. сюжетами в проповідях Я. присутні моральні й істор. мотиви, однак історія сприймається ним із позицій провіденціалізму. Як представник барокової схоластики Я. у своєму курсі філософії та натурфілософії, просякнутому синтезом укр. філос. ідей із західноєвропейськими, акцентував на логіці як методі дослідження істини, процес пізнання якої розглядав на чуттєвому й інтелектуальному рівнях; проблемах матерії і форми, простору, руху і часу. Під самопізнанням розумів не лише самовдосконалення людської особистості, а й можливості вивчення анатомічних, фізіологічних та психічних особливостей людини.

П. у м. Москва, похований в Архангельському соборі в Рязані (нині місто в РФ).

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Філософські твори, т. 1—3. К., 1992
Література:
 1. Терновский Ф.А. Митрополит Стефан Яворский (биографический очерк). «Труды Киевской духовной академии», 1864, № 1, 3, 6
 2. Самарин Ю.Ф. Сочинения, т. 5: Стефан Яворский и Феофан Прокопович. М., 1880
 3. Тихонравов Н.С. Московские вольнодумцы начала ХVIII в. и Стефан Яворский. В кн.: Тихонравов Н.С. Сочинения, т. 2. М., 1898
 4. Табачников І.А. З історії філософської думки в Києво-Могилянській академії першої половини ХVIII ст. (Стефан Яворський і Феофан Прокопович). В кн.: З історії філософської думки на Україні. К., 1963
 5. Захара И.С. Борьба идей в философской мысли на Украине на рубеже ХVII—ХVIII вв. (Стефан Яворский). К., 1982

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКИЙ СВЯТО-МИКІЛЬСЬКИЙ ПУСТИННИЙ МОНАСТИР
 • ЛЬВІВ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • МОСКОВСЬКА СЛОВ'ЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПРОКОПОВИЧ ФЕОФАН
 • ПРОВІДЕНЦІАЛІЗМ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ВІЛЬНЮС
 • ЯСИНСЬКИЙ ВАРЛААМ
 • ЯВОРІВ

 • Пов'язані терміни:
 • БІБЛІОТЕКА НАУКОВА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА В ХАРКОВІ
 • БІБЛІОТЕКИ
 • БУЛГАРІ ЄВГЕНІЙ
 • БУЖИНСЬКИЙ ГАВРИЇЛ
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ДРУКАРНЯ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
 • КНИГОЗБІРНІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ВИПУСКНИКІВ КИЇВСЬКОЇ АКАДЕМІЇ
 • КОНОНОВИЧ-ГОРБАЦЬКИЙ (ГОРБАЦЬКИЙ) ОСИП
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ДРУКАРНЯ
 • МОСКОВСЬКА СЛОВ'ЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • МОСКВА
 • ПАЛЕОТИПИ
 • ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 • РОСІЯ
 • СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ
 • СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
 • ТАРАСЕВИЧ ОЛЕКСАНДР
 • ЯВОРІВ
 • ЯВОРСЬКІ І ЗНАЧКО-ЯВОРСЬКІ
 • ЗАРУДНИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)