ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА 1944– 1946

  Бібліографічне посилання: Бисага Ю.М. ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА 1944– 1946 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zakarpatska_Ukraina_1944_1946 (останній перегляд: 24.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА 1944– 1946

ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА 1944–1946 – адм.-тер. і політ. утворення, що спочатку існувало (формально) в складі Чехословаччини, а від 1945 – у складі СРСР. Від 1946 – це Закарпатська область. Рішення про створення З.У. ухвалене після звільнення Закарпаття від гітлерівських та угор. окупантів військами Червоної армії (див. Радянська армія) на з'їзді народних комітетів краю – місц. органів влади, де переважали комуністи. З'їзд відбувся 26 листоп. 1944 у м. Мукачеве за присутності представників політ-органів Червоної армії. Його учасниками були 663 делегати: 178 робітників, 258 селян, 172 представники інтелігенції, 55 торговців і ремісників. Делегати форуму висловилися за возз'єднання краю з ін. укр. землями в складі УРСР.

На з'їзді було ухвалено постанову "Про наділ селян, робітників і службовців Закарпатської України землею і лісом". З'їзд обрав вищий орган держ. влади з представницько-законодавчими функціями – Народну раду Закарпатської України (НРЗУ) – в складі 17 осіб, які представляли різні соціально-політ., нац. і реліг. групи. НРЗУ очолив I.Туряниця, а його заступниками стали П.Лінтур і П.Сова. З'їзд поставив перед НРЗУ завдання здійснювати управління політ.-госп. життям краю та реалізувати волю нас. краю до возз'єднання з УРСР.

На другий день після з'їзду НРЗУ утворила уряд З.У. в складі президії та уповноважених. 5 груд. 1944 видала декрет "Про припинення зв'язків з уповноваженим представником уряду Чехословацької Республіки", а також ухвалила рішення про перехід прав власності на держ. майно від Чехословац. Республіки та Угор. королівства до З.У. Відтоді НРЗУ стала єдиною центр. владою на всій тер. З.У.

Згідно з декретом НРЗУ від 9 січ. 1945 вся повнота влади в З.У. належала народові, а народовладдя здійснювалося через вільно обрані представницькі органи – НРЗУ в центрі та нар. к-ти на місцях. До компетенції НРЗУ входило широке коло питань: законотворчість, кер-во госп., політ. і культ. життям, роботою правоохоронних органів краю. Голова НРЗУ представляв З.У. і НРЗУ на міжнар. рівні, здійснював вищу виконавчо-розпорядчу владу, скликав та керував засіданнями НРЗУ, підписував її постанови, призначав за поданням уповноважених НРЗУ керівників і службовців держ. установ, затверджував окружних і міськ. суддів.

12 січ. 1945 НРЗУ видала декрет про гімн та держ. прапор 3.У. До черв. 1945 НРЗУ ухвалила низку правових документів, які регулювали відносини в галузі пром-сті, с. госп-ва, освіти, к-ри, нац. і реліг. справ, питання шлюбу та сім'ї, роботу правоохоронних органів. (Діяльність суд. органів краю регламентував декрет від 18 груд. 1944.) 29 черв. 1945 був укладений Договір між СРСР і Чехословацькою Республікою про Закарпатську Україну 1945, згідно з яким З.У. була возз'єднана з ін. укр. землями в складі УРСР. Цей договір ратифікований Тимчасовими нац. зборами Чехословаччини (22 листоп. 1945) та Президією ВР СРСР (27 листоп. 1945). Указом Президії ВР СРСР від 22 січ. 1946 у складі УРСР було створено Закарп. обл. Від 25 січ. 1946 на тер. Закарпаття почало діяти законодавство УРСР, а також запроваджено рад. виборчу систему.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Маркусь В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України 1944–1945. К., 1992
 2. Макара М.П. Закарпатська Україна: шлях до возз'єднання, досвід розвитку (жовтень 1944 – січень 1946 рр.). Ужгород, 1995.

Посилання:
 • ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
 • ДОГОВІР МІЖ СРСР І ЧЕХОСЛОВАЦЬКОЮ РЕСПУБЛІКОЮ ПРО ЗАКАРПАТСЬКУ УКРАЇНУ 1945
 • ЛІНТУР ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МУКАЧЕВЕ
 • НАРОДНА РАДА ЗАКАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
 • НАРОДНІ КОМІТЕТИ (ЗАХІДНА УКРАЇНА)
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ
 • СОВА ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • ТУРЯНИЦЯ ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

 • Пов'язані терміни:
 • ФІЛАТЕЛІЯ
 • ЛІНТУР ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАРАМОРОЩИНА
 • МУКАЧЕВЕ
 • ПЕРЕЧИН
 • РАХІВ
 • СВАЛЯВА , МІСТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
 • УЖГОРОД
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)