ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Стемпєнь С.С. РУБЛЬОВ Олександр Сергійович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=rublov_oleksandr_sergijjovych (останній перегляд: 19.05.2019)
РУБЛЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

РУБЛЬОВ Олександр Сергійович (н. 31.05.1957) – дослідник історії України 20 ст. Д-р істор. н. (2005), професор (2007). Засл. працівник к-ри України (2004). Н. в м. Київ у сім'ї службовців. Закінчив істор. ф-т Київ. пед. ін-ту (1979). В Ін-ті історії АН УРСР працював старшим лаборантом (1979–83); молодшим наук. співробітником (1983–88); наук. співробітником (1988–90); старшим наук. співробітником (із 1990). Із вересня 1991 перейшов на роботу до новоствореного Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М.Грушевського АН України на посаду завідувача відділу джерел новітньої історії України. Із 1994 – за сумісництвом – старший наук. співробітник комп'ютерно-видавничого відділу Ін-ту історії України НАН України. Із лютого 1996 – учений секретар Ін-ту історії України НАН України.

Заст. гол. редактора "Українського історичного журналу" (із 1996); відповідальний секретар (із 1997) "Енциклопедії історії України" в 10-ти томах. Автор понад 100 наук. праць, у т. ч. 3-х монографій.

Сфера наук. інтересів – історія України 20 ст., історія вітчизн. к-ри, історія укр. інтелігенції, тоталітарний комуніст. режим в Україні, історія укр. істор. науки, нац. меншини в Україні 20 ст. та ін. Досліджує взаємини Західної і Східної України у 20 ст., зокрема контакти їхніх інтелектуальних еліт, процеси "радянізації" в західноукр. регіоні 1930–50-х рр. Автор статей і упорядник збірників документів з історії вітчизн. істор. науки, зокрема – одноосібний упорядник збірника "Інститут історії України НАН України: Друге двадцятиріччя (1957–1977): Документи і матеріали" (2007).

Із поч. 1990-х рр. вивчає феномен тоталітарного сусп-ва в Україні. Крім заг. праць, присвячених аналізові тоталітарного режиму, опублікував спец. дослідження, присвячені механізму фабрикації й перебігу "справ" так званих Укр. військ. орг-ції в УСРР, Польс. військ. орг-ції в УСРР та ін. Член Гол. редколегії науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; член редколегії, із 2005 – гол. редактор час. "З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ".

Активно працює в жанрі істор. біографістики, є автором розвідок про відомих укр. учених – академіків М.Грушевського (докладна реконструкція першого "радянського" року (1924) видатного історика; 1996), С.Рудницького (1991), М.І.Яворського (1991, 2005); історика М.Марченка (1996), правознавця й дипломата М.Лозинського (1997–98), учнів і колег М.Грушевського – Ф.Савченка (1991, 2005), І.Крип'якевича та М.Кордубу (2001), аспірантів М.Грушевського – О.Павлика і В.Костащука (2003). Автор біографічних нарисів про укр. літераторів – М.Козоріса (1993) та Л.Дмитерка (1999).

Вивчає історію нац. меншин в Україні 20 ст. Автор розвідок з історії репресій проти поляків України 1930-х рр. Діяльний учасник польсько-укр. наук. проекту "Polacy na Ukrainie: Zbiór dokumentów" ("Поляки в Україні") (1998–2008), який з 1998 виконується Південно-Східним науковим інститутом у Перемишлі (Польща) й передбачає комплексну публікацію документів і матеріалів з історії польс. нац. меншини в Україні впродовж 20 ст. Співредактор 4-го й 5-го томів цього видання.

Лауреат премії ім. М.Грушевського НАН України (1996; за цикл праць із проблем методології і методики істор. україністики).


Праці:
 1. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції (20–50-ті роки ХХ ст.). К., 1994 (у співавт.)
 2. Українські визвольні змагання 1917–1921 рр. К., 1999 (у співавт.)
 3. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914–1939). К., 2004.
Література:
 1. Lewkowicz H. Ukrainoznawstwo na polsko-ukraińskim pograniczu etnicznym: Dziesięć lat działalności Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyślu 1990–2000. Przemyśl, 2001
 2. Українські історики ХХ ст.: Біобібліографічний довідник: Серія "Українські історики", вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003.

Посилання:
 • ДМИТЕРКО ЛЮБОМИР ДМИТРОВИЧ
 • ЕЛІТА
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КОСТАЩУК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОЗОРІС МИХАЙЛО КИРОВИЧ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • МАРЧЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ПАВЛИК ОСТАП ЯКОВИЧ
 • ПІВДЕННО-СХІДНИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ПЕРЕМИШЛІ
 • РУДНИЦЬКИЙ СТЕПАН ЛЬВОВИЧ
 • САВЧЕНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 • ЯВОРСЬКИЙ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ
 • З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД– КГБ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)