ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СУХОБОКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Черняков І.Т. СУХОБОКОВ Олег Васильович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=sukhobokov_oleg_vasylovych (останній перегляд: 22.08.2019)
СУХОБОКОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

СУХОБОКОВ Олег Васильович (26.10.1937—21.07.2008) — учений, фахівець у галузі слов’ян. і давньорус. історії та археології. Д-р істор. н. (1993). Н. в м. Трубчевськ (нині місто Брянської обл., РФ) в сім’ї вчителів. Закінчив істор. ф-т Харків. ун-ту (1964). Із 1966 — в Ін-ті археології АН УРСР (із 1991 — Ін-т археології АН України; із 1994 — Інститут археології НАН України): аспірант, молодший наук. співробітник, старший наук. співробітник, провідний наук. співробітник відділу давньорус. та середньовічної археології. Захистив канд. дис. на тему: "Населення Дніпровського Лівобережжя у другій половині I тисячоліття н. е." (1973) і докторську дис. на тему: "Етнокультурний розвиток населення лісостепової Лівобережної України наприкінці I — на початку II тис. н. е." (1993). Уперше відтворив етнокульт. процеси населення Дніпровського Лівобережжя 2-ї пол. 1 — поч. 2 тис. н. е. 1968—73 очолював Лівобереж. загін Ранньослов’ян. експедиції, 1974—2006 — керівник Лівобережної слов’яно-руської експедиції Ін-ту археології АН УРСР/НАН України. За 40-річний період польових археол. робіт виявив та дослідив десятки важливих археол. пам’яток України, зокрема: комплекс давньорус. пам’яток біля с. Кам’яне, роменсько-давньорус. городище Ніцаха, літописні давньорус. міста Путивль, Лубни та Ромен (нині м. Ромни), епонімну пам’ятку волинцевської культури — поселення Волинцеве, ранньосіверянське городище біля с. Битиця Сум. р-ну Сум. обл. та ін. Досліджував середньовічні турецькі пам’ятки Очаків, Акерман (ни- ні м. Білгород-Дністровський) у складі українсько-турец. експедиції (1997—2004). Очолював групу з підготовки зводу пам’яток салтівсько-маяцької культури в Ін-ті пам’ятникоохоронних досліджень Мін-ва к-ри і мист-в України (1996—2000).

Автор понад 200 наук. праць. Викладав археологію у Міжнародному Соломоновому ун-ті (Київ) та Пед. ун-ті ім. Г.Сковороди (Переяслав-Хмельницький).

Почесний громадянин міста Путивль (1989), нагороджений дипломом та почесною відзнакою "Золота Ярославна" (2000).

П. у м. Київ.


Праці:
 1. Славяне Днепровского Левобережья (роменская культура и ее предшественники). К., 1975
 2. Славянские древности последней четверти I-го тыс. н. э. Днепровского Левобережья (волынцевская и роменская культуры). В кн.: Археология Украинской ССР, т. 3. К., 1986
 3. Древнерусский Путивль и его округа. Путивль, 1990
 4. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у VIII—ХIII ст. К., 1992
 5. Опошнянське городище. Полтава, 1995 (у співавт.)
 6. Розкопки у літописному Ромні (до 100-річчя роменської культури). «Археологія», 2004, № 4
 7. Тюркомовні народи в історії населення лівобережнодніпровської лісостепової України (археологічний аспект). «Хозарський альманах» (К.—Х.), 2004, т. 3
 8. Северяне Посульского пограничья Древней Руси IХ—ХI вв. В кн.: Проблеми давньоруської та середньовічної археології: Археологія і давня історія України, вип. 1. К., 2010
 9. «Земля незнаема»: население бассейна Среднего Псла в X—XIII вв. К., 2012
Література:
 1. Мезенцева Г. Дослідники археології України. Чернігів, 1997
 2. Сумщина в іменах: Енциклопедичний довідник. Суми, 2004
 3. Бубенок О.Б. Життя, присвячене науці: До 70-річчя від дня народження Олега Васильовича Сухобокова. «Східний світ», 2007, № 4
 4. Пам’яті Олега Васильовича Сухобокова. «Археологія», 2008, № 3

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
 • ГОРОДИЩА, ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • КИЇВ
 • ЛУБНИ
 • НІЦАХА
 • ОЧАКІВ
 • ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
 • ПУТИВЛЬ
 • РОМНИ
 • САЛТІВСЬКО-МАЯЦЬКА КУЛЬТУРА, САЛТІВСЬКА КУЛЬТУРА
 • ВОЛИНЦІВСЬКА КУЛЬТУРА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)