ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ТИМОЩУК БОРИС ОНИСИМОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Михайлина Л.П., Пивоваров С.В. ТИМОЩУК Борис Онисимович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=tymoshchuk_borys (останній перегляд: 24.08.2019)
ТИМОЩУК БОРИС ОНИСИМОВИЧ

ТИМОЩУК Борис Онисимович (07.04.1919—26.02.2003) — археолог, історик. Д-р істор. н. (1983). Співорганізатор Укр. ун-ту (1992), почесний Голова Укр. істор. клубу в Москві (1995—97). Н. в с. Лука (нині село Житомир. р-ну Житомир. обл.) в сел. родині. Після закінчення семилітки навч. на робітфаці, 1933—37 — на істор. ф-ті Житомир. пед. ін-ту, 1938—39 — на заочному відділенні Одес. пед. ін-ту. Працював учителем на Одещині. Із 1939 — у Червоній армії, брав участь у радянсько-фінляндській війні 1939 —1940. Із перших днів Великої вітчизн. війни Рад. Союзу 1941—45 — у діючій армії, обороняв м. Київ. 1943 потрапив у нім. полон, в’язень концентраційних таборів Майданек та Флосенбург. Із 1946 працював в археол. експедиціях В.Гончарова, 1947 прийнятий на роботу в Чернівецький обласний краєзнавчий музей (наук. співробітник, заст. директора з наук. роботи). 1967 захистив канд. дис. на тему: "Північна Буковина IX—XIV ст. за археологічними даними". 1967—79, за сумісництвом, викладав у Чернів. ун-ті. 1978—83 — наук. співробітник Ін-ту соціальних і екон. проблем зарубіжних країн АН УРСР. 1983 захистив докторську дис. на тему: "Общинний лад східних слов’ян VI—X ст. (за археологічними даними Північної Буковини)". Із 1984 по 1997 — провідний наук. співробітник Ін-ту археології АН СРСР (із 1992 — Ін-т археології РАН).

За час роботи на Буковині відкрив бл. 2 тис. археол. пам’яток від доби палеоліту до пізнього середньовіччя. Особливо важливими є його дослідження слов’янських (Біла, Гореча, Грозинці, Добринівці, Кодин, Ревне, Рогізна, Перебиківці, Чорнівка) та давньоруських (Василів, Галиця, Горішні Ширівці, Дарабани, Ленківці, Онут, Хотин, Цецино) поселень, городищ, могильників, святилищ на території краю. На основі археол. матеріалу простежив механізм екон., соціальної і політ. еволюції східнослов’ян. сусп-ва від 6 до 13 ст. Разом з І.Русановою дослідив слов’ян. святилища на берегах р. Збруч (прит. Дністра). Засновник наук. школи з археології в Чернів. ун-ті.

Автор багатьох наук. та науково-популярних праць. Брав участь у створенні колективних монографій: "Історія міст і сіл Української РСР: Чернівецька область", "Північна Буковина, її минуле і сучасне", "Нариси з історії Північної Буковини".

П. у м. Чернівці, його іменем названа одна з вулиць міста.

Бібліогр.: Борис Онисимович Тимощук: Бібліографічний покажчик (до 80-річчя від дня народження). Чернівці, 1999.


Праці:
 1. Північна Буковина — земля слов’янська. Ужгород, 1969
 2. Слов’яни Північної Буковини V—IX ст. К., 1976
 3. Давньоруська Буковина. К., 1982
 4. Кодын — славянское поселение V—VIII вв. н. э. на р. Прут. М., 1984 (у співавт.)
 5. осточнославянская община VI—X вв. М., 1990
 6. Языческие святилища древних славян. М., 1993 (у співавт.)
 7. Восточные славяне: от общины к городам. М., 1995
 8. Східні слов’яни VII—Х ст.: полюддя, язичництво, початки держави. Чернівці, 1999
Література:
 1. Масан О. Б.О. Тимощук — визначний дослідник археологічних пам’яток Буковини. В кн.: З історичного минулого Буковини: Збірник наукових статей. Чернівці, 1996
 2. Пивоваров С.В. Дослідження питань середньовічної історії Буковини (ХI — перша половина ХIII ст.) в працях Б.О. Тимощука. В кн.: Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології, т. 1 (19). Чернівці, 2005
 3. Шманько О.В. Формування наукових поглядів Бориса Тимощука. «Буковинський журнал», 2008, № 3

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БУКОВИНА
 • ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • ГОРОДИЩА, ДАВНІ ПОСЕЛЕННЯ
 • КИЇВ
 • МАЙДАНЕК (MAJDANEK)
 • МОСКВА
 • ПАЛЕОЛІТ
 • РАДЯНСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКА ВІЙНА 1939–1940
 • ВАСИЛІВ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧЕРНІВЦІ, ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО
 • ЦЕЦИН, ФОРТЕЦЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)