Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000003

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Голов. редкол. наук.-докум. сер. кн. "Реабілітовані історією", Нац. акад. наук України, Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Служба безпеки України, Держ. ком. архівів України, Всеукр. спілка краєзнавців ; Інститут історії України

"З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ" - наук, і документальний журнал. Видається відповідно до постанови KM України за № 530 від 11 верес. 1992. Засн. - Гол. редколегія наук.-документальної серії книг "Реабілітовані історіею". Співзасновники - Інститут історії України НАН України, СБУ, Держ. к-т архівів України, Всеукр. спілка краєзнавців.

Періодичність виходу - 2 числа на рік. У журналі публікуються документальні матеріали закритих архівів спецслужб, правоохоронних органів, біографічні нариси про діячів дисидентських (опозиційних) рухів 1960-1980-х років в Україні, які стали жертвами політ, репресій у СРСР, мартиролог імен загиблих у тюрмах і таборах НКВС. Розповсюджується як в Україні, так і за кордоном. За браком держ. підтримки публікується за спонсорські кошти. На січень 2005 опубліковане 21 число (у т. ч. подвійні і потрійні номери), зокрема спецвипуски "Справа Єврейського антифашистського комітету (ЕАК)" (1998, № 3/4(8/9)); "Справа "Всесоюзної військово-офіцерської контрреволюційної організації""; "Справа "Весна" 1930-1931 pp. - за документами Державного архіву Служби безпеки України" (2002, № 1 (18)-№ 2(19)); "Влада і Костьол в радянській Україні, 1919-1937 pp.: Римо-католицька церква під репресивним тиском тоталітаризму" (2003, № 2(21)) та ін.


Архів випусків:

Поточний випуск: 2019 : №   2 (52)

 2019  2018  2017  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2001  2000  1999  1998  1997  1995  1994

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1994

Реєстрація у ДАК України:

КП № 1045 ("Бюлетень ВАК України", 1999, № 5)

Спеціальність ДАК:

. .

Головний редактор:

Рубльов О.

Заступники головного редактора:

О. Бажан, В. Вятрович, С. Кокін

Редакційна рада:

Г. Боряк, В. Васильєв, С. Глузман, В. Даниленко, П. Кулаковський, С. Кульчицький, В. Лозицький, Н. Маковська, Р. Пиріг, В. Пристайко, О. Пшенніков, О. Реєнт, В. Репринцев, Г. Савченко, Є. Скляренко, Г. Смирнов, П. Тронько, Ю. Шаповал

Інтернет
Адреса01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, кім. 211, 212, 126; тел.: 278-53-05, 279-13-88; факс: (044) 278-02-38; 01034, м. Київ, вул. Золотоворітська, 7; тел.: 255-85-41, 256-92-11

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)