Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Ейдос

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000006

Ейдос : альм. теорії та історії іст. науки / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України


    Див. також в Електронна бібліотека

Альманах присвячений проблемам теорії історіографії, методології та історії історичної науки. Випуск висвітлює окремі теоретичні питання історіописання, аналізує сучасні методи, напрямки, та образи історіографії тощо. Для науковців, викладачів і студентів, усіх, хто цікавиться теорією історіографії та історією історичної науки.


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2016-2017 : Вип.   9

 2016-2017  2014  2013  2012  2011  2009  2008  2006  2005

Переглянути весь архів


Рік заснування:

2005

Реєстрація у ДАК України:

Свідоцтво КВ №13778-2752 Р від 28.02.2008 р. (Постанова № 1 - 05/6 від 02.07.2008 р.)

Головний редактор:

В. Смолій д.і.н., академік НАН

Заступники головного редактора:

І. Колесник

Редколегія:

В. Смолій (гол. ред.), І. Колесник, д.і.н. (відп. редактор), Г. Боряк, д.і.н., Я. Верменич, д.і.н., С. Кульчицький, д.і.н., Ю. Пінчук, д.і.н., О. Реєнт, д.і.н., Д. Вирський, к.і.н. (відп. секретар), В. Головко, к.і.н.

Адреса01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4, к. 504
E-mail institute@history.org.ua
Факс(044) 279 63 62

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)